Online & live despre romanul Tatăl meu la izolare de Cristian Teodorescu
6 December 2021
László Krasznahorkai, scriitor nominalizat an de an la câștigarea Nobelului literar, tradus în colecția Anansi. World Fiction
6 December 2021

365 zile în Germania. Teatru nou pentru copii și adolescenți. Lecturi scenice și podcasturi online 6-12 decembrie 2021

 

Proiectul de artă educațională, creație teatrală și pedagogie participativă  „365 de zile în Germania. Teatru nou pentru copii și adolescenți” are în centru o amplă cercetare a fenomenului migrației, perceput din perspectiva copiilor, precum și o explorare a teatrului pentru copii și adolescenți din România și Germania. Între 6 și 12 decembrie 2021, ne propunem să reluăm online lecturile celor cinci texte de teatru pentru copii și adolescenți traduse din germană în română în cadrul proiectului. Contextul lecturilor va fi suplimentat de data această cu trei podcasturi noi despre migrație reflectate în mediile social și teatral. Josif Dumitru, un adolescent atașat unei organizații de integrare din Berlin va sta de vorbă cu asistenta socială de la aceeași organizație Mara Cîrpanu. Pedagoga teatrală Oana Cîrpanu și scenograful Dan Lancea vor vorbi despre lucrul cu copii din familii de migranți în mediul teatral din Berlin. Directorul Teatrul pentru Copii şi Tineret GONG, din Sibiu Adrian Tibu și dramaturga Mihaela Michailov vor prezenta traiectul proiectului „365 de zile în Germania. Teatru nou pentru copii și adolescenți” din care ambii au făcut parte, și ce rezultate au urmărit pe parcursul acestuia. Atât lecturile, cât și podcasturile vor putea fi urmărite și ascultate online pe orice dispozitiv (tabletă, telefon mobil, laptop) în perioada 6-12 decembrie 2021 pe platforma Vimeo, respectiv Soundcloud. În acest interval accesul la evenimente este posibil în permanență, nelimitat. Atât lecturile scenice, cât și podcasturile vor fi transmise în limba română.

 

Proiect realizat de Asociația Română pentru Promovarea Artelor Spectacolului, în colaborare cu Goethe-Institut. Proiect finanțat printr-un buget special pus la dispoziție de Ministerul de Externe German pentru „60 Jahre Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und der Türkei“ / „60 de ani de la acordul de recrutare dintre Germania și Turcia”.

 

Ceilalți parteneri ai proiectului de-a lungul anilor 2020 și 2021 în Germania și România au fost Centrul de Teatru Educațional Replika din București, Teatrul pentru Copii și Tineret GONG din Sibiu, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică București, Fonds Soziokultur Germania, Școala Hector Peterson și Institutul Cultural Român Berlin. Proiect cultural a fost co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și de Goethe-Institut București. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

 

Spectacole-lectură online

8 tați de Tina Müller, regia Radu Apostol

De parcă aș fi hârtie de Daniela Dröscher, regia Leta Popescu

4YourEyesOnly de Esther Rolz, regia Ilinca Prisăcariu

În stele de Calle Fuhr, regia Ilinca Prisăcariu

Nori de cenușă de Lisa Wentz, regia Zsuzsánna Kovács

 

MODUL 2: 3 Podcasturi despre migrație din perspectiva copiilor, adolescenților și adulților care însoțesc procesul de migrație, atât din punct de vedere artistic, cât și social.

 

365 Tage in Deutschland.

Neues Theater für Kinder und Jugendliche

Online Lesungen und Podcasts

6.-12. Dezember 2021

 

Das Bildungskunstprojekt „365 Tage in Deutschland. Neues Theater für Kinder und Jugendliche“ ist eine umfassende Erforschung des Phänomens Migration aus der Perspektive von Kindern und Jugendliche, sowie eine Auseinandersetzung mit dem Theater für Kinder und Jugendliche in Rumänien und in Deutschland. Vom 6. bis 12. Dezember 2021 werden fünf Lesungen deutscher Theaterstücken die in den letzten zwei Jahre ins Rumänische übersetzt worden sind online zu sehen. Ergänzt wird der Kontext diesmal durch drei neue Podcasts zum Thema Migration, die sich in sozialen und theatralischen Umgebungen widerspiegeln. Josif Dumitru, ein junger Mann, der an dem Integrationsverein Kleiner Fratz GmbH in Berlin angdockt ist, spricht mit der Sozialarbeiterin derselben Organisation Mara Cîrpanu. Die Theaterpädagogin Oana Cîrpanu und der Bühnenbildner und Architekt Dan Lancea unterhalten sich über die Arbeit mit Kindern aus Migrantenfamilien in dem Theaterumfeld in Berlin. Der Intendant des GONG Theaters für Kinder und Jugendliche in Sibiu Adrian Tibu und die Theaterautorin Mihaela Michailov werden den Werdegang des Projekts „365 Tage in Deutschland. Neues Theater für Kinder und Jugendliche“, an dem beide beteiligt waren, schildern. Sowohl die Lesungen als auch die Podcasts können vom 6. bis zum 12. Dezember 2021 auf der Vimeo-Plattform bzw. im Soundcloud auf jedem Tablet, Handy, Laptop online angeschaut und gehört werden. Während dieser Zeit ist der Zugang zu den Veranstaltungen dauerhaft und uneingeschränkt möglich. Sowohl die Online Lesungen als auch die Podcasts werden auf Rumänisch ausgestrahlt.

 

 

Ein Projekt des Rumänischen Vereins zur Förderung der darstellenden Künste ARPAS in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Bukarest, mit Unterstützung des Sonderfonds „60 Jahre Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und der Türkei“.

 

 

Die anderen Projektpartner in den Jahren 2020 und 2021 in Deutschland und Rumänien waren Fonds Soziokultur e.V., der Rumänische Verein zur Förderung der Darstellenden Künste ARPAS durch Mittel der Verwaltung des Nationalen Kulturfonds / Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) Rumänien und das Goethe-Instituts Bukarest. In Zusammenarbeit mit der Hector-Peterson-Schule und dem Rumänischen Kulturinstitut Berlin. Das Projekt gibt nicht unbedingt den Standpunkt der Verwaltung des Nationalen Kulturfonds AFCN wieder. AFCN ist nicht verantwortlich für den Inhalt des Projekts oder die Verwendung der Ergebnisse des Projekts. Dies liegt ausschließlich in der Verantwortung der Begünstigten der Finanzierung.

 

Online-Lesungen

8 Väter von Tina Müller, Regie: Radu Apostol

Als wäre ich Papier von Daniela Dröscher, Regie Leta Popescu

4YourEyesOnly von Esther Rolz, Regie: Ilinca Prisăcariu

In die Sterne von Calle Fuhr, Regie: Ilinca Prisăcariu

Aschewolken von Lisa Wentz, Regie: Zsuzsánna Kovács

 

DER 2. MODUL: 3 Podcasts zum Thema Migration aus Sicht von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die deren Migrationsprozess künstlerisch und gesellschaftlich begleiten.