Timpul prezent în literatură – Florina Ilis: “Literatura, fiind personală și intimă, se universalizează“
11 September 2020
Drept de autor: Invitat, traducătorul catalan Xavier Montoliu Pauli
13 September 2020

Vocile memoriei: Florin Faifer(14 aprilie 1943 – 6 iulie 2020)

Retro microphone on stage in restaurant. Blurred background

   ”Un artist al istoriei literare”, așa  îl numește pe criticul ieșean Nicolae Mecu. El îl evocă, împreună cu Adina Bardaș, în această ediție a Vocilor memoriei.

Criticul și istoricul literar Florin Faifer este autorul a nu mai puțin de 111 articole din Dicționarul literaturii române de la origini până la 1900, lucrare lexicografică de la sfârșitul anilor șaptezeci prețuită și astăzi.

Cel evocat este de asemenea semnatarul unor volume ce analizează dramaturgia și memorialistica noastră literară: Semnele lui Hermes, Faldurile Mnemosynei,Pluta de naufragiu.