Teatrul te poate face fericit
27 January 2017
Ziua internațională de comemorare a victimelor Holocaustului
27 January 2017

“ANGLO-LOGOS[…]”/-II-/: 27 IANUARIE, 2017

Cel de-al doilea periplu în ceea ce am numit, sugestiv, universul “ANGLO-LOGOS” debutează cu o veche expresie care, însă, după cum se va vedea, a “făcut istorie” în vocabularul limbii engleze după mai bine de un secol de la ceea ce se consideră a fi prima sa atestare documentară. Este vorba despre: “A place for everything and everything in its place“, …”un loc pentru toate şi toate la locul lor“, în traducere. Ea reprezintă un îndemn evident la un mod de viaţă ordonat/ chibzuit/ sau organizat, pentru a nu lăsa nicio portiţă deschisă haosului şi confuziei apte de a ne complica existenţa.

-Cu toate că, aşa cum semnalam, “Oxford Dictionary of Quotations” (“Dicţionarul de citate al  Universităţii Oxford“) situează “actul de naştere” al acestei expresii în secolul al 17-lea, originea   ei este asociată cu o pleiadă de nume sonore ale istoriei ulterioare, între care marele diplomat şi  om de stat american, Benjamin Franklin, scriitorul şi reformatorul guvernamental scoţian, de  orientare chartistă, Samuel Smiles, sau jurnalista, editoarea şi scriitoarea engleză, Isabella  Mary Beeton.       

-Această expresie şi-a găsit …locul în paginile unei colecţii de povestiri moralizatoare, de buzunar, intitulată “The Naughty Girl Won” (“Ştrengăriţa a învins“, în traducere neoficială), publicată sub egida unei fundaţii religioase, în anul 1799.

***

-Sonoritatea expresiei proverbiale: “A nod is as good as a wink” frapează, poate, prin   modernitate: fapt este, însă, că ea îşi are “rădăcinile” în Anglia secolului al 16-lea. Textual, se  traduce prin: “O încuviinţare din cap e la fel de valabilă precum făcutul cu ochiul” …prin  extensie: “o aluzie/ un semn/ un gest/ sau o privire subtilă ori cu subânţeles e de ajuns pentru a   da de priceput, …respectiv: pentru a pricepe despre ce este vorba”.

-Insolitul acestei simpatice expresii cu încărcătură de proverb, respectiv semnificaţia total  diferită faţă de înţelesul actual se remarcă în varianta ei mai lungă din cuprinsul unuia dintre  volumele cu titlul: “Letters” (“Scrisori“), purtând semnătura avocatului şi anticarului englez,  Joseph Ritson şi publicat în anul 1793: “A nod, [you know], is as good as a wink to a blind  horse“. Interpretarea -în sens figurat şi în manieră peiorativă, fireşte- a acestei versiuni vizează  inutilitatea/ sau ridicolul semnelor adresate unui “cal orb” (“blind horse“), altfel spus, unei persoane care nu este capabilă/ deschisă/ ori dispusă să recepteze subtilitatea mesajului   nonverbal.

-Odată cu secolul al 19-lea, “calul orb” a fost eliminat din expresie, care a dobândit, astfel,   sensul său actual.

***

-Adevărul mercantil cu forţă axiomatică, indiferent de timp ori spaţiu geografic, reiese cât se   poate de clar din expresia: “A golden key can open any door“…în traducere textuală:  “O cheie  de aur poate deschide orice uşă“, …cu variantele de echivalare:Cheia de aur descuie/ ori desferecă toate uşile/ sau porţile“, …respectiv:Aurul e cheia ce merge/ sau care se potriveşte la toate încuietorile“.

-Chiar dacă, pe parcurs, expresia a îmbrăcat şi forme precum: “There is no lock but a golden  key will open it” = “Nu-i încuietoare pe care o cheie de aur (în sensul metaforic, evident, de:  “bani/ ori foloase materiale substanţiale“) să n-o poată deschide“, …sau: “No lock will hold  against the power of gold” = “Niciun lacăt/ zăvor/ sau încuietoare nu rezistă în faţa puterii   aurului“, prima persoană cunoscută a fi aşternut-o în scris, în forma cel mai des folosită astăzi,  este scriitorul, poetul, dramaturgul şi politicianul englez, John Lyly, faimosul iniţiator al  “eufuismului” (engl.: “euphuism”, varianta engleză a manierismului european), în scrierea sa din anul 1580:  “Euphues and His England” (“Euphues şi Anglia lui“).

-Proverbul a dobândit o mare popularitate de-abia în secolul al 20-lea, odată cu producţia  cinematografică britanică din anul 1969, în regia lui Joseph McGrath, cu Peter Sellers şi Ringo Starr în rolurile principale, film intitulat: “The Magic Christian“. Pe scurt, proverbul este, la  rândul lui, “cheia” acestui film zguduitor, în fapt, o satiră necruţătoare, de cele mai multe ori cu accente de o duritate extremă, şi îndreptată împotriva cupidităţii şi a vanităţilor umane: mai exact, asupra unor personaje sinistre din angrenajul sistemului capitalist, şi care, în virtutea uriaşei lor influenţe şi puteri financiare, ademenesc cu bani şi manipulează, cu cinism, semeni de condiţie materială precară, punându-i, în schimb, în situaţii de umilinţă şi înjosire inimaginabilă.

***

-Sintagma “at sea“, cu varianta: “all at sea” (“pe mare“, în traducere mot-a-mot), este utilizată,  de fapt, în sensul figurat de: “a fi (total) confuz/ bulversat/ debusolat/ derutat/ dezorientat sau încurcat// ori a nu înţelege/ pricepe (absolut) nimic sau o iotă“.

-Originea sa are, însă, totul de-a face cu marea şi cu vremurile când nu existau echipamente  speciale de navigaţie care să indice cu precizie direcţia vaselor şi alte repere orientative pe  întinderile uriaşe ale căilor maritime. În această situaţie, mateloţii se călăuzeau mai mult după  intuiţie şi presupuneri, vasele ajungând cu întârziere la destinaţie sau riscând, chiar, să dispară   fără urmă.

-Sintagma este în uz încă din anii 1700, cea mai veche referinţă literară a acesteia apărând într-o  lucrare din anul 1893 a exploratorului şi conservaţionistului britanic, Frederick Courteney   Selous, faimos pentru expediţiile sale din Africa de sud-est.

***

-“At stake” este ceea ce, în limba română, traducem prin: “în joc/ sauîn pericol“, …substantivul   “stake“, nucleul evident al sintagmei, însemnând: “miză“.

-Deşi, iniţial, această sintagmă nominală sau substantivală făcea referire, cu precădere, la bani,  astăzi, utilizarea ei s-a extins pentru multe alte lucruri sau aspecte importante ale existenţei  umane. Pot fi, astfel, “în joc/ sauîn pericolonoarea/ reputaţia/ cariera profesională/ credibilitatea/ siguranţa/ integritatea fizică, psihică sau chiar viaţa unei persoane, în general/ relaţiile inter-personale/ diverse bunuri ori valori materiale sau spirituale, etc etc.

-Deosebit de interesantă este originea acestei sintagme, legată de numele şi contribuţia profesorului universitar, George Bagshawe Harrison, figură de primă mărime în sfera studiilor shakespearologice şi editor general, în anul 1948, al operelor complete ale lui William Shakespeare, în faimoasa colecţie: “Penguin Classics“. Astfel, eminentul cercetător oferea, în cadrul unui appendix al lucrării, o descriere detaliată a unei forme sângeroase de “divertisment” şi foarte populară în Anglia, din secolul al 16-lea până în secolul al 19-lea, aşa-numita, în limba engleză: “bear-baiting” (în traducere textuală:momirea ursului“), care consta în asmuţirea unei haite de câini asupra unui urs aflat în captivitate. Cei implicaţi în acest act de cruzime extremă pariau pe numărul potenţial al câinilor ucişi în încăierare sau pe durata de suportabilitate a victimei astfel încolţite. Simbolistica acestui “joc” eminamente periculos a condus, în timp, la  inventarea sintagmei: “at stake“, care, aşa cum semnalam, făcea trimitere, iniţial, la bani, pentru ca, mai târziu, să capete caracterul de generalitate descris mai sus, fiind, la ora actuală, parte a   uzanţei lexicale cotidiene.

***

-“A face un anumit/ sau anumite lucruri în mod deliberat ori intenţionat şi a pretinde/ sau a da de înţeles că totul s-a produs accidental ori din întâmplare” este semnificaţia sintagmei: “accidentally on purpose” (“dinadins întâmplător“).

-Originea acestei expresii cu încărcătură paradoxală şi anecdotică fără echivoc este datată în secolul al 18-lea. Prima atestare scrisă, păstrată, figurează în paginile nuvelei: “Historia del famoso predicador fray Gerundio de Campazas, alias Zotes” (“Istoria faimosului predicator, fratele Gerundio de Campazas, alias Zotes“), operă a umoristului, satiristului şi predicatorului itinerant iezuit spaniol, José Francisco de Isla (de la Torre y Rojo), cunoscut, în mod obişnuit, sub numele de Padre Isla, şi publicată în anul 1772:

  • “Tell us what is Modesty of Voice, for you happened accidentally on purpose to drop this word, and I don’t rightly know what it signifies”.
  • = “Spune-ne (e. Lămureşte-ne) ce vrea să însemne Modestia Glasului, căci, ca din întâmplare, ai pomenit, cu bună ştiinţă, cuvintele acestea, şi nu mi-e întocmai cunoscut tâlcul lor”.

…urmarea, în episodul de VINERI, 10 FEBRUARIE, 2017