Bilet de îmbarcare spre… judeţul Hunedoara şi apoi către Arabia Saudită, spre regiunea Hidjaz, la Mecca şi Medina…
6 August 2017
ARABIA SAUDITĂ: MEDINA
6 August 2017

ARABIA SAUDITĂ: MECCA

Oraşul Mecca (situat în vestul Arabiei Saudite), cel mai sfânt dintre toate oraşele musulmane, este totodată şi locul unde s-a născut Profetul Muhammad. Ce trebuie ştiut de la început, este că aici domnesc reguli foarte stricte, iar teritoriul care-l înconjoară este „haram” (adică sacru), în sensul că accesul lui este interzis nemusulmanilor şi că este oprit a săvârşi aici anumite acte, îndeosebi de a purta arme, de a vâna sau de a ucide animale.

 

* * *

 

Mecca a fost aşezată la răscrucea căilor bătute de caravane, încă din Antichitate. Până la apariţia Islamului, aşezarea adăpostea un important centru religios. Drept pentru care, se poate spune că încă înainte de această perioadă, la Mecca se efectuau pelerinaje.

Oraşul Mecca îşi datorează însă importanţa de astăzi, Profetului Muhammad. După ce între anii 622 şi 630 a locuit la Medina, el a decis să revină în locurile natale. Atunci când armatele sale triumfătoare au reintrat în Mecca (prilej cu care Muhammad a curăţat sanctuarul de aici de idolii păgâni şi l-a dedicat Islamului), „necredincioşilor” le-a fost interzisă participarea la pelerinaje, iar pelerinajul de la Mecca a fost definit din acel moment, prin reguli stricte.

În apropiere oraşului mai pot fi văzute: Peştera în care Profetul Muhammad a primit revelaţia divină prin intermediul Arhanghelului Gabriel (de pe Muntele Luminii), precum şi locul unde acesta s-a ascuns, cât timp meccanii îl urmăreau pentru a-l ucide.

 

* * *

 

În centrul oraşului Mecca, unde se înalţă Marea Moschee (denumită Al-Masğid al-Harâm), pot pătrunde numai musulmanii. Cel mai important loc din interiorul moscheii este Ka’ba (Casa lui Dumnezeu), polul religios al Islamului spre care se întorc toţi musulmanii pentru rugăciune. Conform tradiţiei, sanctuarul, care urma să devină loc de credinţă şi pelerinaj, a fost construit de Abraham (ajutat de fiul său Ismail), sub îndrumarea divină. El a fost ridicat pe fundaţia mai veche a unui templu, înălţat de însuşi Adam, la scurt timp după alungarea sa şi a Evei din Eden.

* * *

 

Cunoscând de-a lungul istoriei mai multe transformări, Ka’ba  este o construcţie din granit, ce are forma aproximativă a unui cub. În colţul de est încorporată zidului, poate fi văzută Piatra Neagră (sau Piatra Sfântă). Această piatră se spune că ar fi fost trimisă de Dumnezeu din ceruri, pentru a marca locul viitoarei sale case pe pământ. Din păcate însă, în urma izbucnirii unui incendiu la templu, din cauza căldurii, această piatră s-a sfărâmiţat în mai multe bucăţi, ce astăzi sunt păstrate într-un suport din plumb şi argint. Credincioşii o pot vedea printr-o fereastră de sticlă.

Abd Allah Ibn Abbas (unul dintre cei mai respectaţi învăţaţi din timpul lui Muhammad), susţinea că iniţial Piatra Neagră a fost de un alb imaculat, atunci când a căzut din ceruri. Însă păcatele oamenilor care au atins-o şi au venit să se închine la ea, au făcut-o să se înnegrească. Acelaşi învăţat, a mai dezvăluit şi faptul că Profetul Muhammad a fost cel care a legat Piatra Neagră de ritul musulman, acesta spunând că: „Allah o va aduce în faţă în Ziua Reînvierii şi va avea doi ochi să vadă şi o limbă să grăiască şi va da mărturie în favoarea celor ce au atins-o cu sinceritate.”

Musulmanii consideră Piatra Neagră, ca fiind o sursă de putere miraculoasă, ce are capacitatea de a absorbi păcatele, fapt pentru care din dreptul ei se şi începe „ocolul ritual” cu ocazia pelerinajului. Acesta include 7 tururi ale Ka’bei, realizate în direcţia inversă acelor de ceasornic. Primele 3 trebuie făcute într-un ritm mai rapid, credincioşii demonstrând astfel că se află într-o stare bună.

 

* * *

 

Uşile Ka’bei, acoperite pe alocuri cu aur masiv, se găsesc la o înălţime de peste 2 metri de la sol, iar accesul în interior se face cu ajutorul unei scări cu rotile, de două ori pe an. Întreaga construcţie este acoperită cu un văl de mătase format din patru bucăţi cu faţa neagră şi dosul alb, pe care sunt ţesute cu fir din aur şi argint versete din Coran. Confecţionat pentru o bună perioadă de timp în Egipt, acesta este realizat în prezent în Arabia Saudită, iar înlocuirea sa se face o dată pe an.

 

* * *

 

În faţa peretelui vestic al Ka’bei, poate fi zărită o porţiune curbată de marmură albă, în formă de semicerc cu nişte pereţi scunzi (cu o înălţime de 90 cm), denumit Hatim sau „Peretele lui Ismail”.

Drumul pavat ce înconjoară sanctuarul este mărginit de o serie de arcade. În apropiere se găseşte o construcţie ce seamănă cu un felinar, unde se spune că se află piatra pe care Abraham s-ar fi urcat, atunci când a construit sanctuarul. Nu departe se ridică edificiul care acoperă Izvorul Zamzam.

Potrivit cerinţelor Coranului, fiecare musulman ar fi bine să facă un pelerinaj la Mecca, cel puţin o dată în viaţă.