Ascultă Vocile de Azi – solistul Dan Byron
9 August 2017
Ascultă Vocile de Azi: Conf. Univ. Dr. Vasilica Stoiciu Frunză
11 August 2017

Ascultă Vocile de Azi – academicianul Petre T. Frangopol

Născut în Constanța, în anul 1933, Petre  T. Frangopol, membru de Onoare al Academiei Române, este absolvent al Colegiului Naţional “Mircea cel Bătrân“, Constanţa (1951), al  Politehnicii din Iaşi (1956), Facultatea de Chimie Industrială şi al Cursurilor post-universitare de un an de  Radiochimie şi Aplicaţii ale Tehnologiilor Nucleare la Facultatea de Fizică a Universităţii Bucureşti (1957).

În 1968 își  susţine doctoratul la Politehnica din Timişoara.

Urmează apoi studii post-doctorale la  National Research Council of Canada, Division of Chemistry, Ottawa, Ontario (1969-1970), Universitatea George Washington din Washington, D.C, Statele Unite, (1970 -1971), Dozentenstipendium Humboldt, Humboldt Foundation, Germania (1972).

A lucrat în cadrul Laboratorului de Chimie Organică al Politehnicii din Bucureşti (1958 – 1963) condus de prof. C. D. Neniţescu şi în cadrul Institutului de Fizică Atomică (IFA), Bucureşti (1957 – 1994) ca cercetător ştiinţific principal 1 şi şef de laborator.

A fost profesor la Universităţile “Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Fizică (1991 – 1998), “V. Goldiş”,Arad (1997-1998), “Babeş – Bolyai” Cluj-Napoca (1999 – 2002) şi  Politehnica Bucureşti (2002 – 2004).

A fost, de asemenea, Consilier în cadrul Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior – CNCSIS (2002-2010) şi la Institutul de fizică şi inginerie nucleară “Horia Hulubei” Măgurele-Buureşti. A făcut parte din Comisia Prezidenţială pentru analiza şi elaborarea politicilor din domeniile educaţiei şi cercetării (2007-2014).

 

Autor a peste 200 de lucrări ştiinţifice, din care 106 articole ISI, apărute în ţară şi în marile periodice ale lumii, având peste 650 de citări ISI, cu un indice Hirsch 14, academicianului Petre Frangopol i se datorează înfiinţarea primei secţii de Fizică Medicală într-o universitate din România şi secţia de Biofizică, a doua din ţară după cea din Bucureşti, ambele în cadrul Facultăţii de Fizică a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. A fost editorul primei publicaţii româneşti anuale de biofizică, 6 volume, (1985-1990), în l. engleză, Seminars in Biophysics, publicată de IFA, recenzată internaţional. Este cunoscut ca om de ştiinţă, profesor şi organizator.

Domeniile sale de activitate sunt radioizotopii şi compuşii organici marcaţi, scintilatori organici, radicali liberi organici stabili. Chimia biofizică şi biofizica au constituit o  fertilă activitate a sa (1978-1998) prin stimularea dezvoltării acestor domenii în România datorită programului de cercetare pe care l-a iniţiat şi coordonat: modificarea structurii şi funcţiei biomembranelor sub acţiunea unor anestezice locale (procaina, lidocaina, tetracaina).

 

A fost editorul revistei în l. engleză (vol. 1-6), difuzată mai ales peste hotare, Current Topics in Biophysics ( 1992-1997) tipărită la Editura Universităţii “Al. I. Cuza”  din Iaşi. A editat (cu V. V. Morariu) primele 2 cărţi de Arheometrie în România (1988-90)

Este membru al Societăţilor de Chimie din România şi Germania, membru în colegiile editoriale ale revistelor Scientometrics, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry şi Roumanian Journal of Chemistry, Redactor şef (2012 – 2016) al Revistei de Politica Ştiinţei şi Scientometrie –serie nouă.

Conform wikipedia.org, este membru în Consiliul de recenzenți (Distinguished Reviewers Board) al renumitei reviste Scientometrics  publicată de editura Springer și membru în colegiile editoriale ale revistelor Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Scientometrics și Roumanian Journal of Chemistry.

Din 1969 a fost, peste 20 de ani, unul din cei doi abstractori români la Chemical Abstracts Service (CAS), Columbus, Ohio, SUA și a contribuit decisiv la includerea Revistei de Chimie printre revistele indexate și abstractate de CAS.

La CNCSIS a contribuit decisiv la aducerea pentru prima dară în țară a băncii de date Science Citation Index publicată de Institute of Scientific Information din Philadelphia – SUA.

A contribuit la dezvoltarea Bibliotecii Institutului de Fizică Atomică care a devenit cea mai bogată și completă bibliotecă de fizică şi chimie din țară și una dintre cele mai bune biblioteci interdisciplinare de institut din lume, la un moment dat având 2500 de abonamente.”

Printre cărțile publicate se numără Mediocritate și excelență: o radiografie a științei și învățământului din România – șase volume (vol.6 – 2016, vol.5 – 2014, vol.4 – 2011, vol.3 – 2008, vol.2 – 2005, vol.1 – 2002), Elite ale cercetătorilor din România: Matematică, fizică, chimie, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2004, Colaborarea științifică Horia Hulubei – Yvette Cauchois și spiritualitatea maramureșeană, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2016 și Biofizica. Probleme actuale, Editura EDIMPEX – Speranța, 1992, editor al  volumului workshopului ” Pentru Excelenţă în Ştiinţa Românească”, ţinut la Bucureşti în anul 2008, volum apărut la Editura Casa Cărţii de Ştiinţă tot în anul 2008.

În prezent este Profesor consultant la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” de la Măgurele și coordonatorul unui volum privind istoria chimiei din Romania, care se va adresa unei largi audiente,  editat de Academia Română în cadrul programului intitulat Civilizația românească, ce va cuprinde 27 de volume din domenii precum fizică, medicină, literatură, economie, istorie, folclor, etc, etc, volume ce vor apare în anul 2018 cu prilejul Centenarului Marii Uniri din 1918.