Ascultă Vocile de Azi – poetul Emil Brumaru
18 August 2017
Ascultă Vocile de Azi – Regizorul Radu Afrim
24 August 2017

Ascultă Vocile de Azi – scriitoarea Ileana Mălăncioiu

” Cea mai mare bucurie a fost că nu am scris niciodată cum ar fi vrut alţii, ci cum am crezut eu.”
 
“În loc să-şi vadă de poezie”, cum îi sugerau unii, Ileana Mălăncioiu a avut opinii şi atitudini, nu numai după 1989 cînd am redevenit liberi, ci şi înainte cînd riscurile erau enorme.
Dialogul cu Ileana Mălăncioiu  are un farmec aparte, unic de fapt, pentru că te poartă prin poezie şi stiluri poetice, prin viaţa literară trăită, poveşteşte despre scriitori celebri sau oameni politici nu mai puţin celebri, amestecînd inimitabil viaţa cu literatura, într-o ţesătură de cuvinte care sînt numai ale sale.
 
Poezia Ilenei Mălăncioiu se alcătuieşte din cuvinte simple, ale tuturor, aşa cum îşi dorea şi Bacovia, unul dintre modele, poate cel mai pregnant, dar această simplitate e doar aparentă şi nu e la-ndemîna oricui.
 
 
” Un poet mare nu poate să treacă nepăsător pe lîngă ce se petrece în ţara lui”, spunea referindu-se la Eminescu, a cărui publicistică a citit-o “din doască.doască”. Ea însăşi nerămînînd niciodată nepăsătoare.