Summitul Înțelepților la SIBIU
9 May 2020
Idei în nocturnă. Pagini de Istorie: Momente decisive a Celui de al Doilea Război Mondial
12 May 2020

AUDIO 75 de ani de la încheierea celui de-al doilea Război Mondial în Europa

desen de Mihai I. Grajdeanu

Ultimele bătălii de pe teatrul european de război al celei de-a doua conflagrații mondiale, care au dus la capitularea necondiționată a Germaniei Naziste au avul loc în aprilie și începutul lui mai 1945.

interviu de Madalina Corina Diaconu prin telefon de la Paris cu prof. dr. Adrian Cioroianu, ambasador al României pe lângă UNESCO.

desen de Mihai I. Grajdeanu