Ascultă Vocile de Azi – violoncelistul Marin Cazacu
7 July 2017
Ascultă Vocile de Azi – Pianista Alexandra Dariescu
12 July 2017

Ascultă Vocile de Azi – matematicianul, scriitorul și traducătorul Liviu Ornea

Liviu Ornea s-a născut la București, pe 14 iulie 1960.

Este absolvent al Facultății de Matematică, Universitatea din București, specializarea Algebră-Geometrie, doctor în matematică (cu lucrarea Structuri geometrice pe varietăți complexe. Structuri local conform Kaehler), profesor la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București și cercetător la Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române.

Specialist în geometrie diferențială, a publicat peste 70 de lucrări de matematică în reviste de specialitate, monografia Locally conformally Kaehler geometry (în colaborare cu Sorin Dragomir, editura Birkhäuser, 1998), cursurile universitare O introducere în geometrie (în colaborare cu Adriana Turtoi, editura Fundației Theta, 2000, ed. a 2-a 2011) și O introducere în geometria diferențială (editura Fundației Theta, 2015), articole de popularizare, traduceri din K.F. Gauss, F. Klein, B. Riemann, T. Levi-Civita (accesibile pe pagina personală http://gta.math.unibuc.ro/pages/lornea.html).

Este membru Ad Astra, asociaţia cercetătorilor români din întreaga lume (www.ad-astra.ro) .

 

În spațiul cultural este prezent cu cronici de teatru și articole pe diverse teme în revistele Steaua, Scena, Teatrul azi, Dilema, Dilema veche, 22, Observator cultural (rubrica permanentă Bifurcații din octombrie 2005 pînă în octombrie 2015, reluată în iunie 2017), Okean, Cuvântul. Aceste articole au format materia cărților Varietăți conexe și Bifurcații (Editura Curtea veche 2008 și 2014). O parte a cronicilor de teatru sînt adunate în volumul Un matematician la teatru, Editura Tracus Arte (2014).

Semnează, de asemenea traduceri din limba italiană: Timpul îmbătrînește în pripă, de Antonio Tabucchi (2010), Iubitul nefericit, de Alberto Moravia (2011), ambele la Editura Polirom, și din limba franceză: Mitul arian și Breviarul urii, de Leon Polyakov (2003, 2004), Ura de sine, volum coordonat de J.-C. Atias și E. Benbassa  (2005), Tata. Inventar, de J.-C. Grumberg (2010), Priviri asupra condiției evreiești, de Gilles Zenou (2010), toate la Editura EST; Teorema vie, de Cédric Villani, la Editura Humanitas (2014).