Harry Truman, un om oarecare?, de Dan Manolache
9 March 2019
Izvoare de filosofie: Invitat,Wilhelm Tauwinkl,conf.dr. al Facultății de Teologie Româno-Catolică din București
14 March 2019

Idei în nocturnă- Pagini de Istorie – Condiţia femeii în lumea islamică

              Idei în nocturnă- Pagini de Istorie, marţi 12 martie 2019, Radio, Romania Cultural (21.10- 22). Condiţia femeii în lumea islamică.

             Invitat, conf. univ. dr, Laura Sitaru, specialist în  civilizaţie arabo-islamică (perioada clasică, modernă şi contemporană), prodecan al Facultatăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti. Realizator, Dan Manolache.

             “Femeia este raza luminii cereşti.” scria Rumi, celebrul poet, jurist, savant şi teolog islamic, ce a trăit în Persia secolului al XIII-lea. Pornind de la aceeastă frumoasă figură de stil vom încerca să pătrundem pe parcursul emisiunii din această seară într-o lume care ne este aproape necunoscută multora dintre noi, cea a islamului. O lume ce ne pare foarte diferită, greu de înţeles, o lume pe care de cele mai multe ori o judecăm pornind, cel mai adesea, de la…..prejudecăţi.

               Ascunse sub văluri, femeile, “razele luminii cereşti” îşi păstrează misterul, îşi ascund nu doar înfăţişarea ci şi….condiţia. Din când în când, auzim glasuri ale celor care se pronunţă pentru emancipare, aflăm cât de diferită este existenţa lor faţă de cea a doamnelor şi domnişoarelor din lumea noastră. Nu ştim însă dacă le înţelegem pe cele mai multe dintre ele, pe cele care respectă cultura şi civilizaţia în care s-au născut. Cum însă pentru a înţelege trebuie mai întâi să cunoaştem, vom încerca să ne desprindem de idei preconcepute şi să vorbim despre condiţia femeii în lumea islamică.

             Vom porni chiar de la  Coran ce cuprinde 114 sure (capitole), dintre care a patra este „النسآء „ „An-Nisā’”, adică Femeile. Iată doar câteva frgmente din versetele ei:  

             Versetul 4: Dați-le femeilor voastre dota de bună voie, însă dacă ele sunt atât de bune pentru a vă lăsa o parte, mancați-o sănătoși.

            Versetul 7: Bărbaților li se cuvine o parte din ceea ce părinții și rudele lor au lăsat, după cum și femeilor li se cuvine o parte din ceea ce părinții și rudele lor au lăsat, fie că este mult fie că este puțin, partea este hotărâtă.

            Versetul 11: Cât despre copii voștri, Dumnezeu vă poruncește să-i dați băiatului cât la două fete. Dacă fetele sunt mai multe de două, două treimi din moștenire sunt ale lor, iar dacă nu este decât una, jumătate este a ei.

             Versetul 15: Chemați patru martori dintre voi împotriva acelora dintre femeile voastre care au săvârșit o faptă rușinoasă. Dacă ei depun mărturie, atunci închideți-le în casă până la moarte, dacă nu le va da Dumnezeu nicio putință de scăpare.

             Versetul 19: O, voi cei care credeți! Nu vă este îngăduit să primiți femei ca moștenire, împotriva voinței lor. Nici să le siliți să vă înapoieze o parte din ceea ce le-ați dat, doar dacă nu au preacurvit. Purtați-vă cu ele cuviincios! Dacă le urâți…, însă cum puteți urî ceva care Dumnezeu a pus atâta bine?

             Versetul 34: Bărbații sunt mai presus decât femeile, fiindcă Dumnezeu le-a dat întâietate asupra lor și fiindcă ei cheltuiesc din averi pentru ele. Femeile cinstitesunt pioase, păstrând în taină ceea ce Dumnezeu păstrează. Dojeniți-le pe cele de a căror ascultare vă este teamă! Părăsiți-le în așternuturi! Loviți-le! Nu le căutați însă gâlceavă, dacă vă dau apoi ascultare. Dumnezeu este Înalt, Mare.

          Este evident că bărbaţii şi femeile sunt percepuţi diferit, femeile fiind considerate făpturi mai slabe atât din punct de vedere fizic cât şi moral. Nu putem însă să nu remarcăm că femeilor le este recunoscută independenţa, că au drepturi bine definite şi obligatorii pentru societate. Ar trebui poate să le comparăm cu cele de care se bucurau femeile din Occident la mijlocul secolului al XIX- lea pentru a constata că erau în cel mai rău caz asemănătoare.

            Vom vorbi şi despre vestimentaţia femeilor, subiect al atâtor dispute în ultima perioadă.  Veșmântul islamic purtat de femei, ziy shari` și hijab, care ascunde părul cât și bustul se spune că este similar vestimentaţiei soţiilor Profetului, semnificând modestia. Trebuie ştiut însă că această tradiţie este de data relative recentă, fiind adoptată de femeile afiliate grupării Fraților Musulmani (Surorile Musulmane), în perioada anului 1930.  Adoptarea lui, iniţial un progres pentu că le-a permis femeilor să pătrundă în spaţii rezevate excusive bărbaţilor, semnifică astăzi, mai degrabă, o poziţionare religioasă şi politică în sensul afirmării loialităţii. 

      Sunt doar câteva dintre temele pe care le vom aborda pe parcursul emisiunii. Vom discuta desigur persecuţii dar şi despre mişcările de emancipare a femeilor musulmane, vom consemna schimbările de atitudine, dar şi percepţiile celor care le privesc din interiorul altei culturi şi altui tip de organizare socială şi politică.