Despre cultură și kitsch, întâlnire cu Radu Paraschivescu, Vlad Mixich si Ioan Stanomir – primul dialog al seriei “12 cărți despre lumea în care trăim”
21 February 2018
„Percep un anumit grad de prostire a omenirii” a spus aseară în emisiunea GPS Cultural, scriitorul şi filozoful Gabriel Liiceanu
23 February 2018

O carte pe zi – Cărţi, vise şi identităţi în mişcare

O carte pe zi, realizator Valentin Protopopescu

Vineri, 23.02.2018, în emisiunea Intro

Rodica Grigore, Cărţi, vise şi identităţi în mişcare, Editura Casa cărţii de ştiinţă, Cluj, 2018

Mărturisesc un fapt, pînă la urmă banal: pe vremea ultimilor ani din perioada comunistă, atunci cînd închiderea ideologică atinsese cote foarte înalte, aproape egale cu cele din obsedantul deceniu, traducerile din opera unor scriitori de valoare se împuţinaseră dramatic. De aceea, mai cu seamă cît priveşte literatura contemporană, frustrarea mea devenise cumplit de adîncă. Cizma propagandei roşii intrase brutal într-o zonă ce fusese ani buni destul de ferită de asemenea impurităţi.

Pe un astfel de fundal, am căutat să-mi adaptez apetitul de lectură practicînd un exerciţiu secund: aflam despre cărţi de ficţiune occidentale din cronicile altora. Era un fel de trăire estetică prin delegaţie critică. Iar unul dintre constantele mele ajutoare de acest tip s-a dovedit harnicul şi generosul Romul Munteanu. Peste ani, aveam să realizez un interviu pentru radioul public cu acest distins intelectual umanist, într-o perioadă în care domnia sa orbise cu totul, dar îşi păstrase nealterat simţul critic, spontaneitatea discursivă şi fineţea ironiei. În fine, ca să n-o mai lungesc, vreau să spun că Romul Munteanu m-a ajutat prin seria celor şapte volume intitulate Jurnal de cărţi, apărute între 1973 şi 1998, să traversez un interval sărac în literatură apuseană de calitate.

La regretatul Romul Munteanu m-am gîndit atunci cînd am primit spre lectură recentul volum semnat de universitara sibiană Rodica Grigore şi apărut la editura clujeană Casa cărţii de ştiinţă, lucrarea intitulată Cărţi, vise şi identităţi în mişcare. Eseuri despre literatura contemporană.

Volumul ca atare este structurat în două mari secţiuni. În primul registru, Rodica Grigore abordează relaţia dintre substratul livresc şi literatura de ficţiune în cazul unor autori de referinţă ai prezentului, precum J.M. Coetzee, Anthony Burgess, Jeanette Winterson, Alessandro Baricco, Dario Fo şi Octavio Paz etc., ea fiind preocupată să desluşească raportul dintre cititor şi text din perspectiva integării în ţesătura ficţională a unor constante de reflecţie asupra literaturii. În cea de-a doua secţiune, autoarea pleacă de la relaţia dintre istorie şi amintire, analizînd acest raport la nivelul operei unor artişti ca Ismail Kadare, Javier Marías şi António Lobo Antunes ş.a.m.d. şi încercînd să discearnă ce anume rămîne în zona ficţională după ce imaginaţia creativă a stors precum o lămîie faptul nud rememorat ca atare.

Volum masiv, la fel ca şi celelalte anterioare ale Rodicăi Grigore, Cărţi, vise şi identităţi în mişcare relevă marea disponibilitate comparatistică a autoarei, ca şi pasiunea ei netulburată pentru literatura de calitate. Mereu fascinată de faptul exotic, diferit  şi straniu, Rodica Grigore parcurge nu doar cărţi, ci opere integrale, reuşind să integreze pe un fundal complet evoluţia unei stilistici, maturizarea psihologică şi artistică auctorială, dar şi noi metode în a descifra sub varii unghiuri un text şi un autor mereu în mişcare. Iată de ce ea poate să stea oricînd alături de un clasic al exerciţiului secund cum a fost Romul Munteanu, universitara sibiană invitînd la lectură pe cititorii grăbiţi sau care nu au acces la anumite titluri şi literaturi.

Foto Rodica Grigore,  coperte, foto ale autorilor abordaţi în carte, link you tube spre o dezbatere la care au participat Octavio Paz şi Jorge Luís Borges:

https://www.youtube.com/watch?v=shw0TYaNEL4.