Drept de autor – invitat, scriitorul şi criticul literar Felix Nicolau
13 October 2018
Drept de autor – “O formă de viaţă necunoscută”
14 October 2018

O carte pe zi – Filosoful şi lumea

realizator Valentin Protopopescu

Duminică,14.10.2018, în emisiunea Răsfăţ matinal

Ion Vianu, Frumuseţea va mîntui lumea şi alte eseuri, ediţie adăugită, Editura Polirom, Iaşi, 2018

Fiu al marelui filosof, psihanalistul şi scriitorul Ion Vianu este o figură singulară în peisajul exagerat de policrom al literelor noastre. Disident, emigrant, aventurier, revenit în patria Mioriţei după marele fîs din 1989, Ion Vianu a încetat demult să mai fie doar fiul tatălui său, avînd o personalitate distinctă, o voce critică singulară şi o operă matură, curajoasă şi atipică la noi.

Recentul său volum, Frumuseţea va mîntui lumea şi alte eseuri, apărut la Editura Polirom de la Iaşi, reprezintă o certă provocare pentru orice cititor cu veleităţi intelectuale riguros definite. Stilul limpid, vocabularul sofisticat, baletul graţios dar responsabil între concepte psihanalitice şi filosofice, argumentaţia strînsă, claritatea viziunii şi profunzimea interpretărilor fac din această carte un reper pentru o reflecţie teoretică rară în România.

De fapt, deşi se situează la un nivel conceptul foarte înalt, Ion Vianu nu zăboveşte ex cathedra, nu practică o altitudine deliberată, nu sfidează pe burghezi, nu ţine prelegeri, ci scrie cu răspundere şi implicare despre perenele teme ale omului: viaţa, moartea, frumuseţea, morbiditatea, morala, divinitatea, curajul, iubirea, bătrîneţea, consecvenţa şi curiozitatea.

De o rară cultură enciclopedică, dar de care nu vrea să facă paradă, autorul scrie despre miturile străvechi dintr-un unghi foarte modern.

De la obsesiile homerice şi pînă la mitosofemele din Biblie, de la Sofocle la Shakespeare şi Dostoievski, de la Mateiu Caragiale la Matei Călinescu, nimic nu scapă ochiului vigil şi critic îndelung exersat de Ion Vianu.

Reflecţii reluate, aprofundate, noi teme abordate însă cu o metodă hermeneutică sui generis, eseurile semnate de impozantul gînditor ne provoacă şi ne aruncă într-o dilemă existenţială perpetuă. Exact asta şi năzuieşte autorul, oferindu-ne astfel garanţia unei tinereţi intelectuale ce poate fi trăită cu bucurie şi onestitate.

Foto Ion Vianu, coperte, imagini ilustrînd unele din temele cărţii, link you tube spre un rezumat al dialogului public la care a participat şi Ion Vianu purtînd titlul Psihiatria ca formă de represiune:

https://www.youtube.com/watch?v=UoKVHH-cskA.