Congres internațional dedicat istoriei literare la Cluj
2 May 2018
DOCUMENTAR: Tetraevanghelul – prima carte în limba română tipărită de diaconul Coresi
3 May 2018

O carte pe zi – Michel Vâlsan, Omul universal. Islamul şi funcţiunea lui René Guenon

realizator Valentin Protopopescu

Joi, 3.05.2018, în emisiunea Intro

Michel Vâlsan, Omul universal. Islamul şi funcţiunea lui René Guenon, traducere de Teodoru Ghiondea, Editura Herald, Bucureşti

Tradiţia esoterică a jucat un rol primordial în cultura română, şi nu doar în perioada modernă. Însă este clar că în această epocă de progres şi de racordare la valorile şi mentalitatea apuseană accentul pus pe gîndirea tradiţională, metafizică şi filosofică, secretă şi iniţiatică a fost unul mult mai important. Nu e întîmplător că minţi luminate, precum Bogdan Petriceicu-Haşdeu, Mateiu Caragiale, Mircea Eliade şi Vasile Lovinescu s-au aplecat cu interes, speranţă şi pasiune asupra filoanelor gîndirii esoterice şi iniţiatice. Nu în ultimul rînd, între aceşti formidabili metafizicieni şi hermeneuţi ai spaţiului românesc s-a numărat şi Mihail Vâlsan.

Cunoscut ca discipol şi partener de dialog al marelui iniţiat francez René Guenon, diplomatul român, aidoma magistrului său, avea să se convertească la Islam, luînd numele de Shaykh Mustafa ‘Abd al-‘Aziz. Rămînînd la Paris după război, Michel Vâlsan, graţie studiilor sale asupra misticii şi curentelor iniţiatice din Islam, avea să devină unul dintre cei mai reputaţi islamologi ai Franţei.

Este un prilej de mîndrie şi totodată de bucurie faptul că, în inspirata şi riguroasa tălmăcire a profesorului Teodoru Ghiondea, Editura Herald din Bucureşti ne oferă un titlu fundamental al operei de hermeneut a lui Michel Vâlsan, Omul universal. Islamul şi funcţiunea lui René Guenon, editat în cadrul colecţiei „Philosophia perennis”. Volumul, compus din eseuri şi studii de relevanţă tradiţională şi esoterică, analizează contribuţia lui René Guenon la unificarea moştenirii creştino-islamice în domeniul gîndirii şi sensibilităţii simbolice. Mai cu seamă figura metafizico-geometrică a Triunghiului Androginului este supusă unei interpretări strînse de către autor, semn că Michel Vâlsan a fost învestit ca un adevărat continuator al liniei de reflecţie în care s-a ilustrat cu asupra de măsură filosoful francez.

Zona de sensibilitate cît priveşte filiaţia islamică a metafizicii dezvoltate de Shaykh Mustafa ‘Abd al-‘Aziz, alias Michel Vâlsan se circumscrie gîndirii maestrului suprem al esoterismului islamic, Shaykh al-Akbar Muhy-d-în Ibn Arabî. Michel Vâlsan a fost cel mai de seamă difuzor al studiilor akbariene în Occident, iar cartea de faţă, Omul universal. Islamul şi funcţiunea lui René Guenon, dincolo de faptul că argumentează originalitatea operei guenoniene de interpretare a adevărului revelat în Islam, trasează şi un nou orizont al reflecţiei esoterice de inspiraţie akbariană.

Foto Michel Vâlsan, coperte,  René Guenon, imagine Shaykh al-Akbar Muhy-d-în Ibn Arabî, imagini din cultura islamică, link you tube spre un scurt film dedicat unei ceremonii sufite:

https://www.youtube.com/watch?v=iSTh0ybvSLk.