Texte și pretexte – Invitat, prof.dr. Octavian Buda
7 October 2017
Storymania – România, pe harta mondială a spațiului cosmic
8 October 2017

Repere spirituale – Daniela Rei Vişan în dialog cu Teodoru Ghiondea

Daniela Rei Vişan în dialog cu Teodoru Ghiondea la Radio România Cultural, duminică 8 octombrie 2017 de la ora 22,20
“Apoi Dumnezeu a zis : Să facem om după chipul şi asemănarea Noastră, ca să stăpânească peștii  mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietățile ce se târăsc  pe tot pământul!
Şi a făcut Dumnezeu pe om după Chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie.

Şi Dumnezeu l-a binecuvântat zicând: Fiţi rodnici şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l stăpâniţi.”

 

                                      Facere 1.26-1.28

 

” Atunci, luând Domnul Dumnezeu ţărână (choun) din pământ l-a făcut (eplasen) pe om şi a suflat (enephysesen) în faţa lui suflu de viaţă (pnoen zoes) şi s-a făcut (egeneto) omul fiinţă vie.( psychen zosan).”
                                                                              Facere 2.7
“Apoi a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu; şi dacă a adormit, a luat una din coastele lui şi a plinit locul ei cu carne. Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie şi a adus-o lui Adam.”
                                                                              Facere 2.21-22

“Apoi a dat Domnul Dumnezeu lui Adam poruncă şi a zis: Din toţi pomii din rai poţi să mănânci.
Iar din Pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.”
                                                                              Facere 2.16
În ediţia de duminică, 8 octombrie 2017 a emisiunii Repere spirituale vă propunem câteva teme extrem de frumoase, îndelung dezbătute de-a lungul timpului, pe toate meridianele pământului, de teologi, filozofi, scriitori, plasticieni sau muzicieni: creearea omului, neascultarea sa, izgonirea din rai, durerea, lacrimile şi suferinţa care au urmat, dar mai ales NOSTALGIA  paradisului pierdut, a proximităţii îngerilor şi a Creatorului său.

Vom survola mai multe religii şi civilizaţii ale lumii, încercând să aflăm sensul pe care l-a căpătat de-a lungul timpului noţiunea de Om Universal, sau
Adam Qadmon, considerat în religiile Abrahamice oglindă întrupată a perfecţiunii divine.

În volumul Mit şi Simbol in Vechiul Testament, Florin Mihăescu scria:
“Omul a fost modelat din pământ umed, Domnul Dumnezeu i-a suflat în faţă duh ( pnoen, din acelaşi radical cu pneuma) şi aşa s-a născut sufletul viu (Jiv-atma, în tradiţia hindusă). Din acţiunea duhului (spiritului) asupra trupului s-a născut sufletul care a dat viaţă omului. Acesta are deci o structură ternară (trichotomică), formată din trei părţi: duh, suflet,trup (spiritus, anima, corpus). În acelaşi timp, ca să fie modelat, pământul are în el şi apă; iar cum duhul este foc şi suflul este aer, constituţia omului însumează cele patru elemente tradiţionale: pământ, apă, aer şi foc; al cincilea element (quintaessentia), este principiul însuşi.”
Teodoru Ghiondea, profesor de istoria religiilor şi coordonatorul colecţiei Philosophia perennis al editurii Herald ne va fi călăuză în acest drum labirintic, ce străbate înţelepciunea şi istoria lumii.

Vom discuta şi despre una din temele menţionate des de Platon, respectiv despre capacitatea omului de a cunoaşte-reamintindu-şi, acel ANAMNESIS, ce ne trimite cu gândul către vremurile primordiale, când omul înţelegea limba îngerilor, înainte de a gusta din Pomul cunoaşterii binelui şi răului, al dualităţii.
“Cunoaşte-te pe tine însuţi şi vei cunoaşte universul şi zeii” spune Înţelepciunea Hermetică.
În volumul Simbolismul corpului uman, Annick de Souzenelle ne oferă o perspectivă deosebită asupra acestui percept:
“această a doua cheie nu ne invită ea oare să considerăm, pe de o parte, Omul în Lume şi, pe de alta, Lumea în Om, drept faţa şi reversul aceleiaşi medalii, aceleaşi realitaţi secrete, ambele aspecte manifestate fiind astfel unite în interior?(…) Cum să regăsim integritatea fructului? Cum să reintroducem sâmburele în miezul său şi să readucem la viaţă carnea de sub coajă? Cum să facem ca lumea “de jos” să regăsească imaginea a ceea ce se află “sus” şi drumul spre modelul său?(…)”
Evreii numesc ELOHIM pe “Omul de sus” şi ADAM pe ” Omul de jos”.
Annick de Souzenelle ne reaminteşte astfel un fragment celebru din Tablele Smaragdinice ale lui Hermes Trismegistul:
” Ce este deasupra este şi dedesubt şi ceea ce este dedesubt este şi deasupra, pentru a împlini astfel miracolul Întregului. Şi după cum toate provin din UNUL, toate lucrurile au fost create de acest UNIC, prin reflectare.
Soarele îi este tată, luna îi este mamă, vîntul l-a purtat în pântec, pămîntul îi este doică.

Este părintele întregii minuni a lumii.(…)
Separă pământul de foc, subtilul de grosier, cu băgare de seamă şi cu judecată.
Urcă de la pământ la cer şi apoi coboară din nou pe pământ şi strânge laolaltă puterile lucrurilor superioare şi a celor inferioare.
Astfel vei dobândi slava întregii lumi, iar întunericul se va depărta de la tine.”
Tot în ediţia de duminică, 8 octombrie a emisiunii Repere spirituale, vom discuta alături de Teodoru Ghiondea despre modelele, calităţile umane, dar mai ales despre posibilităţile  de cunoaştere propuse de-a lungul timpului în Biblie,  Shankaracharya, Platon , Meister Eckhart, Talmud sau povestiri hasidice .
Şi atunci, unii dintre noi, ne vom căuta Maestrul care să ne ajute să parcurgem drumul către înţelepciune, descris de Platon drept ştiinţa de a învăţa să mori.