Izvoare de filozofie: Matricea frumosului. Tematici ale Congresului Asociației Societăților de Filosofie de Limba Franceza, Ediția a XXXVI-a
16 September 2016
TIMPUL PREZENT – Prima întâlnire a liderilor Uniunii Europene după Brexit
19 September 2016

Repere spirituale – Daniela Rei Vişan în dialog cu Teodoru Ghiondea

Una din cele mai frumoase teme de meditaţie ale umanităţii a fost cea legată de simbolismul CENTRULUI.
Din Orientul îndepărtat, până în Europa sau America, CENTRUL  LUMII, dar şi al  FIINŢEI  umane, este locul în care diverse paliere ale lumii, văzute sau nevăzute, comunică între ele şi cu PRINCIPIUL  SUPREM.
Axa Lumii, Muntele Sacru, Templul, sunt numai câteva exemple ce au constituit în timp suporturi concrete de a lega Cerul cu pământul, inima omului, cu inima lumii, la Varasani, Delphi, Mecca, Bagdad sau Ierusalim.
Profesorul Teodoru Ghiondea, coordonator al colecţiei Philosophia perennis, la editura Herald, ne va ajuta să înţelegem mai bine acest simbol, printr-un parcurs complex, către diversele religii ale lumii.
Bun cunoscător al scrierilor lui Rene Guenon, Teodoru Ghiondea ne propune să începem acest drum, de la o idee dintr- un citat din volumul” Simboluri ale ştiinţei sacre”, apărut la editura Humanitas în 1997:
the-protector” Centrul este înainte de toate, originea, punctul de pornire al tuturor lucrurilor, este punctul principial, fără formă şi dimensiuni, deci invizibil, şi prin aceasta singura imagine a Unităţii primordiale. Prin iradierea lui sunt produse toate lucrurile, la fel cum Unitatea produce toate numerele,fără ca esenţa ei să fie modificată sau afectată în vreun fel din această cauză.”
În esoterismul islamic, ne-a explicat invitatul nostru, se vorbeşte despre PUNCT  şi  CLIPĂ, respectiv despre nuqta-PUNCT şi waqt-CLIPĂ.
În mai multe tradiţii ale lumii, INIMA omului este locul de întâlnire cu DUMNEZEU , în cea de “a cincea cămară”, unde spaţiul se resoarbe, devenind PUNCT şi unde , prin exerciţii spirituale îndelungate, timpul se contractă, devenind CLIPĂ,adică VEŞNICIE.
În Zohar se spune că ” Sinele este chiar Dumnezeu manifestat în om şi are un corespondent în inima spirituală.” Prin secţionarea rădăcinilor, prin îndepărtarea de CENTRU, omul, dar şi lumea, se descentrează, se opacifiază, se uzează măcinată de propriile avidităţi. Adam Kadmon, sau Omul Universal devine astfel, pentru unii  doar o imagine îndepărtată.
celtic-cross2Restabilirea legăturii cu CENTRUL lumii, este o temă prezentă în toate tradiţiile lumii, fie că este vorba de creaţii anonime sau de capodopere. Se vorbeşte chiar de necesitatea unui lanţ uman neîntrerupt, de anumite colegii spirituale ce au asigurat de-a lungul istoriei transmisia unor învăţături.
În Europa este suficient să amintim de Homer, Dante sau Shakespeare.
În basmele noastre populare, eroii trebuie să treacă prin trei încercări, pentru a restabili legătura pierdută, sau pentru a readuce germenii primordiali. CENTRUL însuşi este figurat ca o triplă incintă, model păstrat atât în construcţiile sacre, dar şi în locuinţele tradiţionale. Eroul, trebuie să-şi demonstreze calificările necesare unei astfel de funcţiuni, necesare pentru restabilirea echilibrului. Cei care se aventurează singuri într-un astfel de hăţiş pot să îşi piardă viaţa.
Cum poate omul modern să se reîntoarcă către CENTRUL   FIINŢEI sale, cum poate depăşi obstacolele apărute în urma îndepărtării de izvorul primordial, vom încerca să aflăm în cele 40 de minute ale ediţiei de duminică, 18 septembrie 2016 a emisiunii Repere spirituale, difuzată la Radio România Cultural . Invitat profesor Teodoru Ghiuondea. Realizator: Daniela Rei Vişan