„Scorpia“ de Anne Tyler, romanul unei irezistibile povesti de iubire a zilelor noastre, va fi lansat la Librăria Humanitas de la Cismigiu
24 April 2017
Festivalul „Orașul și Literatura” (LOFEST)
25 April 2017

Storymania – MAIORESCU

Poate cel mai aspru critic al criticului Maiorescu, E.Lovinescu  îi dedica acestuia în 1940 o monografie, constatând  că  soarta creatorului Junimii este să rămână actual „din nefericire, încă pentru multă vreme”. Din nefericire, pentru că România  intra în epoca dictaturilor, iar  autonomia esteticului-fundamentul criticii lui Maiorescu- se văzuse din nou pusă în discuţie de gândirism ȿi de o bună parte a generaţiei lui Mircea Eliade.

Profeţia celui ce se aȿeza el însuȿi în descendenţă maioresciană, pe linia tocmai a separarii esteticului de etnic sau de etic, avea să se confirme până la capăt: după proletcultism , după realismul socialist , generaţia nouă a criticilor din epocă se va întoarce la Maiorescu. E semnificativ că, în anii `70, Eugen Simion publica o monografie dedicată maiorescianului  Lovinescu  ȿi, tot  atunci, o alta intitulată „Contradicţia lui Maiorescu” era semnată de Nicolae Manolescu, asta ca să ne referim numai la doi dintre criticii generaţiei `60.

Acum, in pragul centenarului mortii lui Maiorescu, el este, cum vom vedea, rediscutat, reinterpretat. Încă o dovadă că „la răspântiile culturii române, veghează, ca ȿi odinioară, degetul lui de lumină”- după cum scria acelaȿi Lovinescu.

E.Lucan