Cursuri de limbi străine

20 November 2019

“TIME IS …ENGLISH”: O SELECŢIE DE EXPRESII IDIOMATICE, ALCĂTUITE CU AJUTORUL VERBULUI ‘TO MAKE’

Un indicator crucial al nivelului de stăpânire a unei limbi străine –engleza, în particular– este reprezentat de însuşirea unui număr cât mai mare de expresii idiomatice posibil. Aceste construcţii lexicale […]
13 November 2019

“TIME IS …ENGLISH”: EXEMPLE DE FIGURI DE STIL, INTREBUINTATE IN LITERATURA ENGLEZA

Citim cu toţii, desigur, texte de diferite grade de dificultate, însă probabil că ne întrebăm doar arareori care sunt tehnicile literare specifice, menite să confere textelor  în  cauză   savoarea  lor […]
8 November 2019

‘ANGLO-LOGOS’ 51 -08 NOV., 2019

-Termenii individuali care intră în alcătuirea expresiilor idiomatice ale limbii engleze, în cazul nostru, nu ajută decât destul de rar la identificarea semnificaţiei globale a acestor construcţii lexicale –“maestre” neîntrecute […]
6 November 2019

“TIME IS …ENGLISH”: PRIETENI FALŞI

Deosebirile inerente dintre limba sursă şi limba ţintă pot fi la fel de problematice pentru vorbitorii non-nativi precum asemănările. Or tendinţa de a atribui aceleaşi înţelesuri –la transpunerea în limba […]
30 October 2019

“TIME IS …ENGLISH”: TRADIŢII REGIONALE ENGLEZE ALE LUNII OCTOMBRIE: “NOAPTEA FELINARELOR”

Cu prilejul ediţiei de MIERCURI, 30 OCTOMBRIE, 2019 a Cursului săptămânal, exclusiv online, de limba engleză: ‘TIME IS …ENGLISH’ vă invit, dragi prieteni, la o nouă descindere pe tărâmul vast […]
25 October 2019

‘ANGLO-LOGOS’ 50 -25 OCT., 2019

-‘Fairy-tale ending‘ este, dacă se poate spune astfel, una dintre cele mai pronunţat “aspiraţionale” expresii ale limbii engleze, însă cu valabilitate general-umană. Şi aceasta, întrucât este de la sine înţeles […]
23 October 2019

“TIME IS …ENGLISH”: ÎNDRUMĂRI PRIVITOARE LA CATEGORIA LINGVISTICĂ A COLOCAŢIILOR LIMBII ENGLEZE: DEFINIŢIE ŞI EXEMPLE

SPECIFICUL limbii engleze, în cazul nostru, se datorează, între numeroase alte elemente, unor combinaţii lexico-gramaticale –tipice acestei limbi– de două sau mai multe cuvinte, folosite în mod repetat şi care, […]
16 October 2019

“TIME IS …ENGLISH”: DELICII GASTRONOMICE TRADIŢIONALE ALE DIMINEŢILOR BRITANICE

Ediţia de MIERCURI, 16 OCTOMBRIE, 2019 a Cursului săptămânal, exclusiv online, de limba engleză: ‘TIME IS …ENGLISH’ are, să spunem aşa, o …”savoare” specială. Cu alte cuvinte, dacă nu aţi […]
11 October 2019

‘ANGLO-LOGOS’ 49 -11 OCT., 2019

–O triadă de expresii îngemănate, din punct de vedere al încadrării gramaticale şi al semnificaţiei de profunzime, din uzanţa vorbitorilor nativi de limba engleză diferă, însă, sub aspectul formelor lexicale […]
9 October 2019

“TIME IS …ENGLISH”: NOŢIUNI FUNDAMENTALE DESPRE MODURI LEXICO-GRAMATICALE DE EXPRIMARE A DORINŢELOR ŞI A URĂRILOR

Formele, modul de întrebuinţare şi subtilităţile, specifice limbii engleze, ale unei palete de noţiuni, parte a comunicării curente, reprezintă un aspect căruia i-am acordat  o  atenţie  constantă,  de-a  lungul  timpului, […]
2 October 2019

“TIME IS …ENGLISH”: CONSTRUCŢII ADJECTIVALE UZUALE ALE LIMBII ENGLEZE

Deşi trebuie să recunoaştem faptul că Gramatica nu este tocmai cea mai îndrăgită disciplină lingvistică, ea reprezintă, totuşi, coloana vertebrală a oricărei limbi, domeniul care stabileşte regulile comunicării eficiente: cu […]
28 September 2019

‘ANGLO-LOGOS’ 48 – sâmbătă 28 SEPT., 2019

-Din tezaurul de nepreţuit al expresiilor idiomatice ale limbii engleze, remarcabile prin încărcătura pitorească şi originalitatea formelor care înveşmântează semnificaţiile de profunzime ale acestor construcţii lexicale face parte şí: ‘Neither […]
25 September 2019

“TIME IS …ENGLISH”: O SELECŢIE DE EXPRESII IDIOMATICE ENGLEZEŞTI, INSPIRATE DE PEŞTE ŞI PESCUIT

Omniprezenţa Peştelui în tradiţiile culinare şi, implicit, popularitatea Pescuitului atât ca activitate recreaţională ori hobby, cât şi ca îndeletnicire curentă, au condus la inventarea unui număr însemnat de expresii idiomatice […]
18 September 2019

“TIME IS …ENGLISH”: DIFERENŢA SPECIFICĂ DINTRE VORBIREA DIRECTĂ ŞI VORBIREA INDIRECTĂ

În limba engleză, reproducerea sau redarea, în manieră indirectă, a enunţurilor  formulate de către vorbitori implică un număr semnificatív de modificări obligatorii, în lumina cerinţelor gramaticii tradiţionale a acestei limbi […]
13 September 2019

‘ANGLO-LOGOS’ 47 -13 SEPT., 2019

-O expresie idiomatică deosebit de interesantă din punct de vedere al controverselor etimologice pe care le-a suscitat de-a lungul timpului, sub aspectul revendicării ei de către două mari spaţii de […]