Afecțiunile psihice la femei – Introspecții, duminică, 27 februarie 2022, ora 18.30
26 February 2022
  Idei în nocturnă- Pagini de Istorie: Invadarea Ucrainei, realitatate, istorie, manipulare, consecințe. Invitat, dr. Cosmin Popa, cercetător la Institutul de istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române
1 March 2022

Dosar de patrimoniu – Lumina din inimi

Anul 2022 a fost declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului” și „Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”, Patriarhia Română redactând în acest sens un complex program-cadru, liturgic, cultural și mediatic, remarcând rolul sfinților isihaști ca modele de viață pentru monahismul actual dar și ca modele de rugăciune personală pentru creștini. Cu atât mai mult cu cât în acest an se împlinesc 300 de ani de la naşterea Sfântului Paisie de la Neamţ şi 1000 de ani de la trecerea la Domnul a Sfântului Simeon Noul Teolog.

După cum remarca Părintele Profesor Dumitru Stăniloae în prefața ediției a doua a lucrării sale de referinţă „Viaţa şi învăţătura Sfântului Grigorie Palama”, „Controversa isihastă a fost episodul cel mai important din istoria spiritualităţii ortodoxe după epoca patristică. Ea s-a produs prin ciocnirea scolasticii apusene, deplin cristalizată în veacul al XIV-lea, cu gândirea religioasă tradiţională a Răsăritului şi a prilejuit o ultimă precizare a caracterelor doctrinei ortodoxe şi a poziţiei ei faţă de noua cugetare apuseană”. Sublinierea făcută de către „cel mai mare teolog ortodox al secolului trecut”, după cum îl numea Părintele Jean Meyendorff , este esențială, întrucât plasează tradiția eremită a rugăciunii ortodoxe într-un context cultural și istoric mai larg, subliniindu-i importanța universală. De altfel, isihasmul, ca lucrare tainică specifică vieții monastice, inspirată din scrierile Sfântului Dionisie Areopagitul și ale Sfântului Simeon Noul Teolog, s-a răspândit cu timpul în întreaga lume ortodoxă, în spațiul românesc remarcându-se activitatea Sfântului Paisie de la Neamț (1722-1794). Secolul al XVIII-lea a fost, de altfel, secolul unei noi înfloriri a isihasmului, în special datorită Sfântului Nicodim Aghioritul, care a publicat Filocalia, o amplă culegere de texte de spiritualitate ortodoxă apropiate de viziunea isihastă.

Luni seară vom redeschide, împreună cu ascultătorii Radio România Cultural, un „Dosar de patrimoniu” dedicat în întregime moștenirii palamite, fenomenului isihast și ecourilor sale, răsfrânte până în prezent în întreaga lume ortodoxă. Vom răsfoi, alături de teologul și scriitorul Dumitru-Horia Ionescu, pagini importante din istoria spiritualității europene, vom redescoperi împreună valori de patrimoniu specifice întregii lumi creștine răsăritene.

Ascultați, așadar, luni, 28 februarie, de la ora 21.10, o nouă ediție a emisiunii „Dosar de patrimoniu”, realizată de Bogdan Vișan. On air și on line, doar pe frecvențele Radio România Cultural !

surse foto ro.orthodoxwiki.org și ro.wikipedia.org