Erasmus+: peste 28 de miliarde EUR pentru sprijinirea mobilității și a educației pentru toți (partea a II-a)
24 April 2021
Declarația de la Porto
22 May 2021

Garanția europeană pentru copii

rubrică EuranetPlus

autor Luana Pleșea

La nivelul UE se află în discuție instituirea unei Garanții europene pentru copii, care să sprijine egalitatea de șanse prin garantarea accesului copiilor aflați în dificultate la o serie de servicii esențiale. Este vorba despre copiii care au mai puțin de 18 ani și care sunt expuși riscului de sărăcie sau de excluziune socială.
În cadrul Garanției europene pentru copii, statelor membre li se recomandă să ofere copiilor aflați în dificultate acces gratuit și eficace la: structurile de educație și îngrijire timpurie (de exemplu, să se evite segregarea claselor), activități educative și școlare (de exemplu, echipamente adecvate pentru învățământul la distanță și excursii școlare), cel puțin o masă sănătoasă în fiecare zi de școală și asistență medicală (de exemplu, facilitarea accesului la consultații medicale și la programe de depistare a bolilor). Aceste servicii ar trebui să fie gratuite și ușor accesibile copiilor aflați în dificultate.
Ce este această Garanție europeană? Vor avea efect aceste recomandări?