Storymania – Karpen – omul din spatele (re)numelui
21 February 2017
Curs de limba spaniolă – ASUNTOS DE TRABAJO
21 February 2017

Gaudeamus – Cele două reviste vorbite ale optzeciștilor și urechiștii care le ascultau cu misie

Se vor împlini în acest an 40 de ani de la înființarea Cenaclului de Luni. Celălalt mare cenaclu literar studențesc din acea vreme, „Junimea”, a apărut cu cîțiva înainte. Ca mai toți optzeciștii mergeam la amîndouă. Eram mai legat de „Junimea” unde se citea în special proză, în timp ce la Cenaclul de Luni pe primul loc era poezia. În perioada aceea se debuta din ce în ce mai greu. Chiar și în reviste. Ca să scoți un volum personal trebuia să publici mai întîi într-o antologie, idee apărută în mințile celor de la Consiliul Culturii, care nu voiau să scape literatura de sub control. Cîțiva dintre optzeciști apucaseră să debuteze înainte de a se fi strîns șurubul. Cei mai mulți, nu. Dintr-un ordin venit de sus, nu se mai făceau primiri în Uniunea Scriitorilor, încît scriitorii din generația asta care au fost admiși în Uniune pînă în 1989 puteau fi numărați pe degetele unei singure mâini.

Cele două cenacluri funcționau ca niște reviste literare vorbite. La „Junimea” și la Cenaclul de Luni s-a discutat mai întîi ideile optzecismului în proză și în poezie. Și tot aici au fost puse la cale trei dintre antologiile acestei generații. Cea mai cunoscută e „Aer cu diamante”, apărută la Editura Litera în care au publicat împreună și pe cheltuiala lor,Traian T. Coșovei, Mircea Cărtărescu, Florin Iaru și Ion Stratan.Cealaltă antologie de poezie, „Cinci” a ieșit tot la Litera și i-a reunit pe Romulus Bucur, Mariana Marin, Ion Bogdan Lefter, Bogdan Ghiu și pe Alexandru Mușina.

Antologia de proză „Desant 83” i-a adus laolaltă pe cei mai mulți prozatori optzeciști care frecventau cenaclul „Junimea”, de la „veteranii” Mircea Nedelciu, Gheorghe Crăciun, Constantin Stan, Sorin  Preda și Georghe Iova, la Mircea Cărtărescu, care atunci a debutat ca prozator, Ioan Lăcustă, Ion Bogdan Lefter, Hanibal Stănciulescu, Valentin Petculescu, Emil Paraschivoiu, Gheorghe Ene, George Cușnarencu, Marius Bădițescu, subsemnatul, plus doi autori care n-au călcat pe la „Junimea” și despre care nu știu cum au ajuns în această antologie. Toate aceste trei cărți au fost primite cît se putea de răuvoitor de „Săptămîna” lui Eugen Barbu. Pentru „Desant 83” publicația lui Eugen Barbu a atacat la baionetă Editura „Cartea Românească” și pe directorul ei de atunci, romancierul George Bălăiță. Cît despre desantiști, aceștia au fost denunțați drept pericole pentru proza românească, iar criticul Ovid S. Crohmălniceanu, coordonatorul acestei antologii a fost atacat sub motivul că vrea să destabilizeze literatura română. Inutil să spun că după această antireclamă cu intenții distrugătoare „Desantul” s-a vîndut imediat, iritîndu-i și mai tare pe săptămîniști și pe comilitonii lor. La fel s-a întîmplat și cu antologiile de poezie ale optzeciștilor de la Cenaclul de Luni, spre exasperarea săptămîniștilor și a securiștilor cu acte în regulă care se ocupau de literatura română și care-și trimiteau informatorii la cele două cenacluri studențești. Așa că n-ar fi de mirare dacă cercetătorii de la CNSAS vor descoperi prin dosarele Securității dări de seamă detaliate despre ceea ce se se citea și se vorbea la Cenaclul de Luni și la „Junimea”, căci altfel, în nici unul dintre aceste două cenacluri nu se purtau procesele verbale amănunțite.

Cristian Teodorescu