„Birds of Passage”- o călătorie fabuloasă în lumea tribului wayuu- de Michaela Platon
15 March 2019
Tudor Vladimirescu, luminile şi umbrele posterităţii, de Dan Manolache
16 March 2019

Geniu al omenirii –Leonardo da Vinci

Anul acesta, aşadar, pe 2 mai 2019 –omenirea va celebra 500 de ani de la moartea unui eminent om de ştiinţă, artist desăvârşit şi filosof de mare calibru. Leonardo da Vinci -căci el este personajul asupra căruia toţi ochii lumii vor fi aţintiţi anul acesta –este şi subiectul cărţii pe care v-o semnalez azi, prin cronica de vineri. Editura Rao are în palmaresul său, printre multe volume tentante, o carte care ne apare, imediat după scoaterea ei din ţiplă, ca un cufăr plin de comori. Expresia îşi depăşeşte cu mult, cadrul metaforic; cartea conţine la modul concret surprize minunate ascunse între paginile ei, texte facsimile care cresc fascinaţia lectorului, indiferent de vârsta acestuia.

Lucrarea semnată de Gerard Denizeau a apărut în 2016, la Larousse şi doar la un an distanţă, în 2017, la Rao, sub un titlu care de altfel, păstrează traducerea exactă a celui franţuzesc: „Leonardo da Vinci, geniul vizionar”.

Pe prima copertă avem câteva promisiuni pe care le constatăm adevărate şi care deci, ne bucură nespus: „documente istorice” şi mai apoi, „cu reproduceri excepţionale ale documentelor de epocă”. Pe a patra copertă găsim linia directoare a cărţii, într-o edificatoare menţiune, din care aici, citez doar un scurt fragment: „Caracterul vizionar al invenţiilor lui da Vinci este cel pe care şi-a propus să-l sublinieze această lucrare superb ilustrată.”

Întradevăr, cartea este şi frumoasă ca obiect, şi interesantă prin materialele şi interpretările pe care le pune la dispoziţia cititorului. Grafica este cea care încântă şi doar la simpla răsfoire a paginilor. Este evident că nu doar subiectul cărţii ne farmecă, ci şi felul de redare a materialului, mai ales că acesta, în cazul Leonardo da Vinci este unul care poate fi bine susţinut vizual.

Cuprinsul lucrării este unul sugestiv; autorul urmăreşte cronologic, viaţa şi căutările lui Leonardo da Vinci (n.15 aprilie 1452, Vinci – m. 2 mai 1519, Amboise); de la copilărie, la maeştri şi colegi, de la omul de lume adorat la Curţile princiare italiene, la invenţiile pe care le întrezăreşte filozoful, muzicianul, inginerul, anatomopatologul, astronomul, militarul şi revoluţionarul (în pictură), toate aceste etape şi cercetări atât de diverse sunt supuse de către Denizeau analizei. Complexitatea lui Leonardo da Vinci este una evidentă!

Leonardo da Vinci creşte şiînfloreşte în Florenţa familiei de *Medici. Autorul, cum era de altfel şi firesc, surprinde în analiza sa, timpul şi locul formării lui Leonardo; fără detalierea acestui cadru generos, în care gînditorul şi creatorul de frumos erau puşi la loc de cinste, nu s-ar putea înţelege apariţia şi evoluţia acestui Hommo universalis careeste Leonardo.

Subcapitolele mărunţesc marile texte şi permit pe o pagină, o lectură fie completă, fie pe fragmente, ceea ce uşurează acumularea informaţiei. Pe de altă parte, înlesneşte ori chiar invită cititorul la o reîntoarcere şi la o recitire focusată pe anumite detalii. Lectura este susţinută şi împletită cu schiţe ori imagini ale unor lucrări definitive realizate de Leonardo. Prezentarea pe fiecare pagină în parte este una ludică, deloc repetitivă, ceea ce face ca sentimentul de permanentă descoperire să se menţină până la finalul cărţii. În plus, textele facsimile, în număr de 13, „ascunse” în plicuri printre paginile lucrării –vor fi „comorile” din „cufărul” pus la dispoziţie de Editura Rao.

Cartea „Leonardo da Vinci, geniul vizionar” poate fi în acelaşi timp, o descoperire pentru cei mici ca şi o bucurie pentru cei mari. Dincolo de personajul abordat de Denizeau (Leonardo da Vinci), care este unul formidabil, felul de a-l „descoperi” în paginile cărţii este cu adevărat, uluitor.

Fascinaţia pe care o exercită Leonardo da Vinci şi acum, la 500 de ani de la moartea sa –explică cu evidenţă şi apariţia acestei cărţi, în prag de celebrare internaţională. Omenirea îl sărbătoreşte cu fast şi mare interes cu orice prilej, Italia (în care s-a născut) ca de altfel şi Franţa (în care a murit) şi-l revendică amândouă, consolidând astfel, prietenia dintre două mari culturi.

Marilor evenimente care vor fi gândite şi puse în fapt, în toată lumea pe parcursul acestui an, li se alătură iată, şi Rao, prin câteva reuşite editoriale dedicate şi ele, lui Leonardo da Vinci şi operei sale impresionante.

Roxana Păsculescu