Istorie, Filozofie, Psihologie

1 April 2016

Planeta Radio. Izvoare de filozofie Despre umor cu umor și…seriozitate

1 aprilie 2016 Perspective filosofice clasice și contemporane „Kant nu a râs niciodată”! Această cunoscută butadă a lui Cioran pare a trage o linie de demarcație între două mari clase […]
25 March 2016

Planeta Radio. Izvoare de filozofie – Tematizări ale identității românești actuale. Perspective ale filosofiei culturii și psihologiei abisale

25 martie 2016 Invitat: prof. dr. Horia Pătrașcu Există multiple voci în spațiu nostru public care susțin că, cel puțin în ultimele două decenii, în conștiința colectivă românească s-a trezit […]
18 March 2016

Planeta Radio. Izvoare de filozofie Școala sub asediul lumii virtuale. Dileme și soluții ale filosofiei educației

18 martie 2016 „Cultura rețelei” generată de folosirea extinsă a smartphone-ului și a multiplelor sale aplicații, imersarea în comunități virtuale de tip Facebook ori Twitter, apariția „generației app” – numită […]
11 March 2016

Planera Radio. Izvoare de filozofie Școala sub asediul lumii virtuale. Dileme și soluții ale filosofiei educației

11 martie 2016 „Cultura rețelei” generată de folosirea extinsă a smartphone-ului și a multiplelor sale aplicații, imersarea în comunități virtuale de tip Facebook ori Twitter, apariția „generației app” – numită […]
4 March 2016

Planeta Radio. Izvoare de filozofie. Între căutarea fericirii și etica datoriei. Reflecții asupra filozofiei iudaice

4 martie 2016 Între căutarea fericirii și etica datoriei. Reflecții asupra filozofiei iudaice Apariția recentă la Editura Hasefer a lucrării Eseuri de filozofie evreiască, semnată de Esther Starobinski-Șafran, cunoscută cercetătoare […]
26 February 2016

Planeta Radio. Izvoare de filozofie, Între etic și estetic. Creația lui Constantin Brâncuși în lumina unor noi cercetări interdisciplinare

26 februarie 2016 Ediția din această vineri onorează promisiunea pe care am făcut-o săptămâna trecută, în contextul în care „Colectivul Știință” al RRC, în spațiul emisiunii Știința în cuvinte potrivite, […]
19 February 2016

Planeta Radio. Izvoare de filosofie – Diversitate, multiculturalitate, multiculturalism. Cercetări interdisciplinare și filosofice actuale

19 februarie 2016 Problemele filosofiei nu sunt descoperiri ale filosofilor înșiși, cât mai degrabă reacții intelectual-critice la o serie de probleme stringente cu care ne confruntăm în practicile noastre reale […]
12 February 2016

Planeta Radio. Izvoare de filosofie.Diversitate, multiculturalitate, multiculturalism. Cercetări interdisciplinare și filosofice actuale

12 februarie 2016 Problemele filosofiei nu sunt descoperiri ale filosofilor înșiși, cât mai degrabă reacții intelectual-critice la o serie de probleme stringente cu care ne confruntăm în practicile noastre reale […]
5 February 2016

Planeta Radio. Izvoare de filozofie – Filosofie, teologie și literatură în gândirea rusă modernă și postmodernă. Explorări interdisciplinare

5 februarie 2016 Invitat: prof. univ. dr. Ivan Ivlampie, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați Apariția recentă a lucrării cunoscutului filosof al culturii Ivan Ivlampie, prof. univ. la Universitatea „Dunărea de […]
29 January 2016

Planeta Radio. Izvoare de filozofie – Isaac Newton: Între Cartea Naturii și Cartea Scripturii

29 ianuarie 2016 Cu toate că imaginea tradițională despre Newton ni-l înfățișează drept un erou al științei care a învins viziunea teologică, de inspirație biblică, asupra lumii, impresionanta cantitate de […]
22 January 2016

Planeta Radio. Izvoare de filozofie – Retrospectiva evenimentelor filosofice din anul 2015

22 ianuarie 2016 Invitat: conf. univ. dr. Adrian Niță, cercetător la Institutul de filozofie și psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române Întâlnirea din această sâmbătă este dedicată celor mai importante […]
15 January 2016

Planeta Radio. Izvoare de filozofie – Filosofia și poezie în creația eminesciană. Ambianțe interpretative

15 ianuarie 2015 „Eminescu rezistă vremii, opera lui creşte cu cât trec anii, viaţa lui ne ajunge mai scumpă cu cât se împuţinează amănuntele inedite. Revenirea aceasta la Eminescu nu […]
18 December 2015

Planeta Radio. Izvoare de filozofie – Fațete ale unei gândiri protestatare. Filosofia cinică de ieri și de azi

 18 decembrie 2015 Practicarea filosofiei într-un mod sistematic scoate la lumină o serie de paradoxuri semnalate, în cuvinte memorabile, încă de Aristotel: „ a filosofa înseamnă atât a căuta să […]
11 December 2015

Planeta Radio. Izvoare de filozofie – Restituiri filosofice. Zevedei Barbu și dimensiunile culturale ale filosofiei în texte publicistice

 11 decembrie 2015 Emisiunea își propune să surprindă datele fundamentale ale personalității lui Zevedei Barbu (1904-1993), un filosof enciclopedist, cunoscut doar în cercurile restrânse ale profesioniștilor filosofiei, care s-a afirmat, […]
4 December 2015

Planeta Radio. Izvoare de filozofie – Sistem și fragment. O dezbatere despre originalitate și comentariu în filozofia românească

  4 decembrie 2015  Sistem și fragment. O dezbatere despre originalitate și comentariu în filozofia românească În jurul filosofiei gravitează o serie de credințe și prejudecăți istorice privind scopul pe care […]
27 November 2015

Planeta Radio. Izvoare de filozofie – Remodelări ale binomului sferă privată vs. sferă publică. Cercetări filosofice actuale

 27 noiembrie 2015 Ideea modernă clasică după care trebuie să distingem între sfera privată (spațiul individual de viață în care se manifestă o serie de „libertăți naturale”: libertatea de gândire […]
20 November 2015

Planeta Radio. Izvoare de filosofie – Cărți și idei filosofice la Târgul de Carte „Gaudeamus”, 2015.

  20 noiembrie 2015 Coordonate faptice și interpretative Cultura cărții filosofice tipărite se află în criză? Aceasta este întrebarea la care va încerca să răspundă ediția din această săptămână a Izvoarelor […]
13 November 2015

Planeta radio. Izvoare de filosofie – Cercetarea academică în era Internetului. Dileme filosofice și provocări etice

13 noiembrie 2015 Cercetarea academică în era Internetului. Dileme filosofice și provocări etice Filosofia nu este, cum inspirat, se exprima Russell, un set de vise plăcute. Provocările ei, generate de […]
6 November 2015

Planeta radio. Izvoare de filosofie – Invitat: prof. univ. dr. Constantin Stoenescu

 6 noiembrie 2015 Între corectitudine, eroarea onestă și frauda deliberată. Etica cercetării științifice sub priviri interdisciplinare Invitat: prof. univ. dr. Constantin Stoenescu O bună parte a dezbaterile publice generate de […]
30 October 2015

Planeta Radio. Izvoare de filosofie – Invitat: cercet. șt. dr. Emilian Mihailov

30 octombrie 2015 De unde vine moralitatea: Dumnezeu, civilizatie sau lume naturala? Dileme ale filosofiei morale și eticii Taina originii libertății noastre de a alege și, deopotrivă, de a ne […]