Născut în România: Invitata ediţiei este Aurora Kiraly, lector universitar doctor la departamentul foto-video al Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti, artistă, curatoare şi manager cultural, duminică 29 mai,ora 16:00
29 May 2022
Născut în România: Invitat, scriitorul Mihai Buzea
5 June 2022

Născut în România: Invitat: scriitorul şi artistul plastic Ion Mărculescu sîmbătă, 04.06.2022, ora16:00

Invitatul ediţiei de sîmbătă, 4 iunie 2022, a emisiunii Născut în România, este Ion Mărculescu. Acesta artist plastic din Tîrgovişte, s-a convertit tîrziu la literatură, sau cel puţin a devenit abia la maturitate autor publicat. Această aparentă tardivitate a fost înspre spre beneficiul maturităţii stilului şi scriiturii pe care o practică.

Arta prozei pe care o stăpîneşte, una sofisticată şi subtilă, denotă o reflexivitate strînsă şi o temeinică iniţiere în marea literatură. Romanele lui, între care Nastasia, Un amor de aproape un an, Cioara şchioapă şi Quatrocente, sînt mostre ale unei construcţii literare laborioase şi cumpănite, în care caracterul vizual, marcă a primei iubiri, pictura, predomină.

Dar Ion Mărculescu este şi un excelent cunoscător al psihologiei omeneşti, iar felul în care sondează abisul sufletului face din el un prozator dublat de un fin analist freudian. Fascinat de erotism, scriitorul construieşte o adevărată ars amandi postmodernă, dar acest lucru se petrece cu subtilitate şi firesc, fără obstinaţie şi maladivă patimă. Prozele sale se citesc cu interes şi curiozitate, reprezentînd o adevărată provocare intelectuală.

Foto Ion Mărculescu (arhiva personală), foto coperte (mulţumim Editurii Trei).