Scriitorul Cosmin Perţa este invitatul de astăzi al emisiunii „Drept de autor”
10 November 2018
Cosmin Ciotloș despre volumul ”Citind Marele Război. Antologia scriitorilor căzuți” de Dan Gulea.
11 November 2018

O carte pe zi – România comunistă ‒ ultimii ani…

realizator Valentin Protopopescu

Duminică, 11.11.2018, în emisiunea Răsfăţ matinal

Ana Vinea, coord., LXXX. Mărturii orale. Anii ’80, Editura Paideia, Bucureşti

 În fine, perioada comunistă începe să fie recuperată – şi la noi – în dimensiunea ei reală. Dincolo de tardive mitologii furibunde şi justiţiare, încet-încet imaginea acelei epoci ajunge să fie reconstruită profesionist în toată policromia ei, deopotrivă fascinantă şi abjectă. Un formidabil exemplu de recuperare sine ira et studio a acestui trecut îl reprezintă volumul editat de Muzeul Ţăranului Român în colaborare cu casa bucureşteană Paideia şi intitulat LXXX. Mărturii orale. Anii ’80.

Volumul este îngrijit de Ana Vinea şi conceput de Şerban Anghelescu, Ioana Hodoiu, Cosmin Manolache, Anca Manolescu, Vlad Manoliu, Irina Nicolau, Ioana Popescu, Petre Popovăţ, Simina Radu-Bucurenci şi Ana Vinea.
Ultimă carte gîndită de fabuloasa cercetătoare Irina Nicolau, Anii ’80 reprezintă poate şi un fel de testament involuntar pe care inimoasa intelectuală ni l-a lăsat. Şi trebuie spus că, dacă aşa stau lucrurile, atunci generozitatea Irinei Nicolau a mai bifat un proiect desăvîrşit: bucurarea sufletelor noastre.
Căci cartea la care mă refer fascinează prin multiplicitatea şi diversitatea perspectivelor din care e constituită, astfel încît, deşi realitatea pe care o (de-)re-construieşte este unitară, senzaţia resimţită de cititor poate fi aceea a unui cristal de Boemia tăiat în numeroase unghiuri şi care este purtat măiastru de-a lungul, de-a latul, deasupra şi dedesubtul anilor optzeci. Obiectul e unic, unghiurile de vedere nenumărate, deci omeneşti. Obiectivul e întreg, subiective sînt părţile. Aşa cum bine observa criticul Paul Cernat, cartea este construită ca un puzzle, după principii ludice şi extrem de libere. Practic, avem de-a face cu o falsă enciclopedie bizuită pe mărturii orale şi pe rememorări punctuale pe care membrii echipei de antropologie urbană tutelat de Irina Nicolau le-au consemnat sub forma unor articole orînduite alfabetic: de la 23 august şi pînă la Zvon. Din asemenea perspectivă, chiar că di tăti avem a găsi în paginile cărţii, şi coadă, confort III, şi Europa liberă, şi frig, şi frică, şi I.T.B., şi lăstun, şi meditaţii particulare, şi pampon (şi bentiţă), şi repartiţie, şi Steaua Bucureşti, şi tovarăş/ă, şi ura!
Foto Irina Nicolau,  coperte, imagini ale Bucureştilor la finele anilor 1980, link you tube spre un scurt documentar Cenaclul Flacăra, gala 1000 de la Galaţi, 1983:

https://www.youtube.com/watch?v=pdB12KvGpbU.