Universitatea din București își anunță galeria de Supereroi  Humanum, Sociona, Geon, Machina și Numera îi așteaptă pe absolvenții de Bacalaureat să își dezvolte superputerile la facultate
21 June 2022
Târg de Oferte Educaționale pentru viitorii liceeni
24 June 2022

Peste  82% promovabilitate la Evaluarea Națională 2022, dar doar 6% dintre absolvenții de gimnaziu știu să scrie perfect românește

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat, joi, într-o conferință de presă, că peste 82% dintre elevi au luat peste nota 5 la Evaluarea Națională din acest an.

La Evaluarea Națională din 155.561 candidaţi înscriși s-au prezentat 148.494 prezența fiind de 95,5%.

Din cei prezenți, un număr de 122.166 candidaţi (82,3%) au obţinut medii mai mari sau egale cu 5, 26.328 candidaţi (17,7%) au obţinut medii mai mici ca 5 și 221 candidaţi au obţinut media 10.

La proba de limbă şi literatură română 127.920 candidaţi (85,9%) au note peste 5 și 810 candidaţi au obţinut nota 10.

           La proba de matematică 115.126 candidaţi (77,5%) au note peste nota 5 și 2.966 candidaţi au obţinut nota 10.

La proba de limbă şi literatură maternă 8.901 candidaţi (96,1%) au note peste 5 și 83 candidaţi au obţinut nota 10.

Anul acesta 221 de candidați de la Evaluarea Națională au obținit medii de 10. Cele mai multe medii de 10 sunt obținute de elevii care au dat examenul de final de clasa a VIII-a în județul București, unde 37 elevi au obținut media maximă.

Cu toate ca subiectele au fost clasificate ca fiind unele ușoare, majoritatea candidaților nu a îndeplinit cerințe ușoare. Carențele au ieșit la iveală din datele culese prin corectarea digitalizată a lucrărilor de la Evaluarea Națională, pilotată anul acesta in județul Dâmbovița.

Ministrul educației, Sorin Cîmpeanu a prezentat itemii de la probele de Limba română și Matematică rezolvați de cei mai mulți, respectiv cei mai puțini dintre candidații ale căror lucrari au fost corectate digitalizat:

“Dacă vorbim de detalierea itemilor la Limba și literatura română, itemii care au cel mai mare procent de rezolvare sunt itemul 3 de la subiectul 1.B care vizează identificarea sensului unui grup de cuvinte raportat la un context dat, 94% dintre elevi au reușit să răspundă corect la acest item;

Itemii 1, 2, 3, 4 și 5 de la subiectul 1A vizează identificarea informațiilor din text. Între 87% și 95% au reușit să facă acest lucru. Aceștia au fost itemii care au generat rezultate bune în rândul elevilor.

Din păcate, însă, avem și itemi care au un procent mic de rezolvare. Spre exemplu, itemul 8 de la subiectul 1.b, doar 6% dintre elevi au rezolvat integral și corect acest exercițiu care vizează scrierea corectă. Cu alte cuvinte, doar 6% au putut să scrie perfect românește. Este o concluzie tristă, dar importantă pentru a ști ce avem de făcut. Mai exact, verbele “a vrea” sau “a fi”, substantivul “strada”, adjectivul “mândru” sau acordul pronumelui cu substantivul, 14% nu știu să scrie corect niciunul dintre cuvintele date la forma cerută.

Itemul 5 de la subiectul 1b, doar 45% dintre elevi știu să identifice verbele. 21% nu au identificat nici măcar un verb. La itemul 5 de la subiectul 1b, doar 37% dintre elevi știu să identifice corect o propoziție principală și una atributivă. Aceasta este competență aferentă clasei a VIII-a.

8% dintre elevi nu pot identifica o informație prezentată explicit în primul enunț al unui text dat. 57% dintre elevi au probleme de scriere corectă, de ortografie și de punctuație.” A concluzionat ministrul, Sorin Cîmpeanu

Și cerințe elementare pentru elevii de clasa a VIII-a au creat probleme la proba de matematică, la Evaluarea Națională 2022:

“Dacă facem o analiză a probei de matematică, itemii care au avut cel mai mare procent de rezolvare sunt itemul 3 de la subiectul 1 care vizează identificarea opusului unui număr natural, 91% au reușit să răspundă corect la această întrebare. Itemii 1, 2 și 6 de la subiectul 1 și itemii 1 și 2 de la subiectul al 2-lea care vizează identificarea unor elemente de bază în algebră și geometrie, furnizate în contexte familiare, este vorba despre ordinea operațiilor cu numere naturale de proporții, de transfer în limbaj matematic al unei situații practice, pentru a determina dacă un anunț este adevărat sau fals, lungimi de segmente sau unghiuri opuse – a fost un subiect care a putut fi rezolvat între 84 și 87% dintre elevi. Este un lucru bun.

Pe de altă parte, itemii care au avut cel mai mic procent de rezolvare: itemul 4b de la subiectul al 3-lea, doar 6% dintre elevi au rezolvat integral și corect itemul care viza modelarea unei configurații geometrice nefamiliare, este drept, pentru a alege cea mai bună metodă de rezolvare și folosirea asemănării triunghiurilor pentru a determina o relație între lungimile a două segmente.

Itemul 5b de la subiectul 3, doar 12% dintre elevi au modelat o configurație dintr-o situație geometrică dată și au folosit elemente de paralelism, proprietăți ale trapezului dreptunghic, triunghiului dreptunghic și ale centrului de greutate ale unui trunghi pentru a determina lungimea unui segment (…).

Cu alte cuvinte, 30% dintre elevi la această probă s-au rezumat la întrebările grilă. 

15% dintre elevi nu au răspuns corect la itemul 1 de la subiectul 1, rezultatul calculului 10+10:10. Este o concluzie tristă. Acest subiect a fost gândit ca având cel mai scăzut nivel de dificultate și, totuși, el a pus probleme pentru 15% dintre elevi. Se naște, firesc, întrebarea în ce măsură profesorii s-au ocupat de acești elevi, știut fiind faptul că începând cu clasa a V-a acest lucru ar fi trebuit să descoperit și remediat.” A concluzionat ministrul educației, Sorin Cîmpeanu.

El a mai spus că aceste greșeli au putut fi identificate și clasate datorită corectării digitalizate. O astfel de metodă aplicată la nivel national ar ajuta la întocmirea unei analize la nivel de județ și la nivel de școală cu frecvența acestor greșeli. Ministrul educației dorește, încă de anul viitor, introducerea acestei metode de corectare digitalizată, dar și de evaluare digitalizată la nivel național.

Realizator Mirela Stana