Planeta Radio. Izvoare de filozofie – Fațete ale unei gândiri protestatare. Filosofia cinică de ieri și de azi
18 December 2015
Planeta Radio. Izvoare de filozofie – Retrospectiva evenimentelor filosofice din anul 2015
22 January 2016

Planeta Radio. Izvoare de filozofie – Filosofia și poezie în creația eminesciană. Ambianțe interpretative

15 ianuarie 2015

„Eminescu rezistă vremii, opera lui creşte cu cât trec anii, viaţa lui ne ajunge mai scumpă cu cât se împuţinează amănuntele inedite. Revenirea aceasta la Eminescu nu este apologetică, nici elegiacă. Eminescu e destul de mare ca să se poată dispensa de orice mit şi de orice superstiţie crescută în jurul numelui său. Studiile pe care le provoacă necontenit constituie dovada că opera lui e mai preţioasă decât legenda, că geniul lui e mai presus de mitologie. Miturile, legendele, admiraţia naivă, simplismul didactic lasă locul cercetării critice, monografiei erudite, operei de lucidă şi completă interpretare. Geniul nu are nimic de pierdut din această migăloasă şi severă cercetare. Dimpotrivă, el ni se descoperă mai organic, mai superb. Se revine mereu la Eminescu pentru că scrisul său încurajează orice punct nou de vedere, orice interpretare nouă”costin-15-ian-1

Sub semnul acestor gânduri formulate de Mircea Eliade vom plasa și dezbaterea realizată în direct cu cunoscutul filosof, traducător, editor și eseist Cătălin Cioabă, pe tema corelației dintre poezie și filozofie la Eminescu, luând ca pretext apariția recentă a unui volum insolit, Mihai Eminescu. Versuri din manuscrise, Editura Humanitas, ediție îngrijită de Ioana Bot și Cătălin Cioabă.

Accentul dezbaterii va pus pe ideea că în judecarea și evaluarea creației lui Mihai Eminescu ne vedem, nimic paradoxal, mai degrabă pe noi înșine, în propriile noastre sensibilități și prejudecăți, decât pe Eminescu cel real, așa cum îl găsim în enigmaticele sale manuscrise.

Care sunt contextele de receptare, ambianțele interpretative, „ochelarii” privirii noastre, atunci când vorbim despre Eminescu? Putem avea acces la Eminescu, cel care se „odihnește” în sine, în Manuscrise, dincolo de multiplele medieri culturale și interpretative care se interpun între noi și creația sa enciclopedică?

La aceste întrebări vom încerca să răspundem în ediția din 15 ianuarie 2016 a Izvoarelor de filozofie, pe care o dedicăm sărbătorii lui Mihai Eminescu, cât și Zilei Culturii Naționale.

Realizator: Constantin Aslam