Planeta Radio. Izvoare de filosofie – Diversitate, multiculturalitate, multiculturalism. Cercetări interdisciplinare și filosofice actuale
19 February 2016
Planeta Radio. Izvoare de filozofie. Între căutarea fericirii și etica datoriei. Reflecții asupra filozofiei iudaice
4 March 2016

Planeta Radio. Izvoare de filozofie, Între etic și estetic. Creația lui Constantin Brâncuși în lumina unor noi cercetări interdisciplinare

26 februarie 2016

Ediția din această vineri onorează promisiunea pe care am făcut-o săptămâna trecută, în contextul în care „Colectivul Știință” al RRC, în spațiul emisiunii Știința în cuvinte potrivite, a realizat o ediție specială, dedicată sărbătoririi a 140 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, de a continua dezbaterea în actuala ediție a Izvoarelor de filosofie.

Așa cum probabil mulți dintre Dvs. își amintesc, invitatul ediției la care facem referire, dl Matei Stârcea-Crăciun, cercet. şt. dr. la Institutul de Antropologie „Francisc Rainer” al Academiei Române, a pledat pentru o nouă viziune a creației lui Brâncuși, plecând de la ideea insolită că interpretarea și înțelegerea operei brâncușiene trebuie să urmeze, deopotrivă, „limbajele materiei”, cât și ideea unității organice dintre etic și estetic.

Cum trebuie înțeleasă, în lumina cercetărilor interdisciplinare, de culturologie şi antropologie simbolică, întreprinse de către dl Matei Stârcea-Crăciun, opera integrală a lui Brâncuși? Mesajele etice pe care le transmite opera artistică a lui Brâncuși sunt și ele de valoare universală? Și, în fond, în ce constă unitatea dintre etic și estetic în opera lui Brâncuși?

La aceste întrebări vom încerca să răspundem într-o emisiune ce are ca miză instituirea unei noi interpretări asupra operei lui Brâncuși.

Dezbaterea noastră va face, cum veți remarca, dese trimiteri la o lucrare de excepție Brâncuşi. Limbajele materiei. Simbolism hylesic: studiu de hermeneutică a sculpturii abstracte, Editura Anima, 2010, semnată de către invitatul nostru, dl Matei Stîrcea-Crăciun.

Realizator: Constantin Aslam