Vacanța mare la Muzeul Municipiului București – programe speciale pentru copii
30 June 2021
Informare privind rezultatele înregistrate în prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2021 (înainte de contestații) – Rata de succes la examen a crescut cu 5% pe ansamblul tuturor promoțiilor  –
6 July 2021

Rata de succes la examenul de Bacalaureat, de anul acesta, a crescut cu 5% pe ansamblul tuturor promoțiilor 

Ministerul Educației a publicat astăzi, 5 iulie, pe site-ul dedicat, rezultatele obținute de  absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de  Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2021.

Rezultatele au fost afișate atât pe http://bacalaureat.edu.ro/, cât și în centrele de  examen, prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu  prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția  persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind  libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general  privind protecția datelor – RGPD/GDPR).

Rata cumulată de promovare (înainte de contestații) este de 67,8%, în creștere cu  aproape 5% față de aceeași etapă de afișare din sesiunea iunie-iulie a anului trecut – 62,9%). Pentru promoția curentă, rata de promovare este 73,9% (un plus de 2,5%,  comparativ cu aceeași etapă din sesiunea iunie-iulie 2020 – 71,4%), iar pentru  promoțiile anterioare, 27,6% (o majorare de 2,6%, comparativ cu sesiunea iunie-iulie  2020 – 25%).

Au promovat 86.120 de candidați, dintr-un total de 126.999 de candidați prezenți  (110.358 candidați prezenți provin din promoția curentă, respectiv 16.641 candidați  prezenți din promoțiile anterioare).

Precizăm că numărul de candidați înscriși în acest an este cu peste 22.000 de candidați  mai mic decât numărul celor înscriși anul trecut.

112 candidați au obținut media 10 (232, în prima sesiune a anului trecut, înainte de  contestații).

Pe discipline de examen, situația candidaților cu note de 10 este următoarea:

∙ Limba și literatura română: lucrările a 1.351 de candidați au fost notate cu 10  ∙ Limba și literatura maternă: lucrările a 263 de candidați au fost notate cu 10  ∙ Proba obligatorie a profilului (Matematică – 948 / Istorie – 1.766) ∙ Proba la alegere a profilului și a specializării: 7.196 (cele mai multe note de 10 au  fost obținute la Logică și argumentare: 1908).

Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 5 iulie, în intervalul orar 12:00 – 18:00,  inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează  și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează  faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate  modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori,  declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate vineri, 9 iulie.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele  condiții, cumulativ:

∙ recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a  competențelor lingvistice și digitale;

∙ susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre  acestea;

∙ obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.