ZIUA MONDIALĂ A HEMOFILIEI
17 April 2020
Cum se stabilește data sărbătorii Paștelui?
20 April 2020

REConCHILLiant: Daniela Rei Vișan în dialog cu Părintele Profesor Ștefan Buchiu

” Adevărat, adevărat zic vouă: Dacă cineva  va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac.”                                 Ioan 8.51.

”Eu sunt ușa: de va intra cineva prin Mine, se va mântui; și va intra și va ieși și pășune va afla.”                                    Ioan 10.9.

”Și Iisus i-a zis: Eu sunt învierea și viața; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri în veac. Crezi tu aceasta?”

                                                               Ioan 11.25-26

Pornind de al aceste cuvinte de taină, de la această întrebare tulburătoare, vă propunem o reîntâlnire cu Părintele  Ștefan Buchiu profesor de Teologie Dogmatică de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București.

În cele 30 de minute ale ediției de sâmbătă 18 aprilie 2020 a emisiunii Reconchilliant vom discuta despre înnoirea timpului și a firii, despre pragul dintre istorie și veșnicie, prag tot mai dificil de trecut, chiar și cu gândul, într-o societate atât de ancorată în materie, în ceea ce este perisabil, trecător, amăgitor.

După cum ne îndeamnă părintele Buchiu, citând un verset din Apocalipsă, urmându-L pe Iisus găsim calea către veșnicie, pentru că : ” Iată , Eu fac toate lucrurile noi”.

Această primenire a firii și a omului se face treptat, prin post și rugăciune, prin întoarcerea gândului către cer. Părintele Dumitru Stăniloae se referea la timpul vieții acesteia pământești ca la un interval pe care l-am primit  ca să dobândim asemănarea cu Dumnezeu. Din acest motiv viața noastră pământească, este un dar unic; legați prin trup de timpul care roade, aspirăm continuu spre veșnicie. Uneori chiar dorința de a aduna tot mai multe din cele ale lumii văzute nu este altceva decât o imagine deformată, caricaturală a acestei aspirații umane către veșnicie.

În interviul pe care îl vom difuza în această sâmbătă, înaintea Învierii Domnului, Părintele Buchiu subliniază faptul că: ” prin participarea la eternitate lui Dumnezeu putem deveni ființe veșnice” și că ” timpul acestei vieți reprezintă șansa unică de a câștiga comuniunea cu Dumnezeu.”  Toate acestea nu sunt însă posibile fără un efort permanent de educare a voinței, de făptuire a binelui și de încercare de a rămâne în lucrul cel bun.

Întărirea voinței și a discernământului sunt esențiale pentru a putea distinge între bine și rău, pentru a putea intra și a rămâne pe cale.

Tot în această ediție vom discuta despre teoria Părintelui Stăniloae privind prezența lui Dumnezeu în lume și rolul proniator pe care continuă să îl aibă pentru că: ” Dumnezeu cel etern Se așează într-o legătură cu lumea temporară și rămâne în legătură cu ea.”

Unul din elementele cele mai importante revelate oamenilor la venirea în lume a Mântuitorului este legat de relația omului cu Tatăl cel ceresc. Până la venirea Domnului Iisus noi nu ne numeam fii ai lui Dumnezeu, spune Părintele Buchiu. Abia după ce ne-a fost  dăruită rugăciunea domnească-Tatăl nostru , de către Fiul Său, noi am devenit conștienți de acest sens tainic al zidirii omului. 

Reciteam de curând câteva capitol din volumul lui Christoph Schonborn-Icoana lui Hristos. Mi se pare potrivit pentru acest moment al Paștelui, al trecerii-Pesah să citez un scurt fragment:

” În Paștele Său, Hristos conduce toată creația la Tatăl , căci, înălțat de pe pământ, El a tras toate în El (Ioan 12.32). NU există altă cale de ajuns la cunoașterea slavei lui Dumnezeu decât chipul lui Hristos ( II Corinteni 4.6). Lăsându-ne conduși de El pe calea Paștelui Său, suntem schimbați noi înșine, *chiar în acest chip, din slavă în slavă* ( II Corinteni 3.18)

În aceste momente grele pentru întreaga umanitate, când zvârcolirile bolii și ale morții ne cuprind, să ne îndreptăm ochii către cer, căci : ” Eu sunt Cel ce sunt viu. Am fost mort, și iată sunt viu, în vecii vecilor, și am cheile morții și ale iadului.” ( Apocalipsa 1.18)

Sâmbătă 18 aprilie 2020 de la ora 14,30 va fi alături de noi și de Radio România  Cultural Părintele Ștefan Buchiu într-o emisiune de Daniela Rei Vișan.