Astăzi la “Drept de autor” Iulia Militaru şi Anca Bucur
2 June 2018
AUDIO Literatura la a II-a ediţie a Festivalului Internaţional de Zmeie la Timişoara
3 June 2018

Repere spirituale: Daniela Rei Vișan în dialog cu Cătălina Velculescu la Radio România Cultural

 

Duminică, 3 iunie 2018, de la ora 22,20, vă propunem o reîntâlnire cu Cătălina Velculescu. Vom răsfoi împreună câteva pagini aproape uitate din literatura română veche. Punctul de plecare al dialogului nostru va fi volumul PROLOAGE FIZIOLOG ALEXANDRIA COSMOGRAFII, apărut la Editura Școala Agatonia în primăvara anului 2018. Articolele și studiile reunite în acest volum nuanțează temele abordate de Cătălina Velculescu în mai multe volume apărute de-a lungul timpului. Dintre acestea amintim: Cărți populare și cultură românească, 1984 ( ed.Minerva), Între scriere și oralitate, 1988 ( ed Minerva), Povestea Asiei.Cosmografie populară veche (în colaborare cu V.Guruianu), 1997 (ed Vestala), Fiziolog.Bestiar ( în colaborare cu V.Guruianu; excurs Manuela Anton) 2001 (ed. Cavalliati), Nebuni întru Hristos, 2008 ( ed. Paideea).

În ultimul său volum Cătălina Velculescu și-a propus ” (re)introducerea unor pagini din trecutul culturii noastre în atenția contemporanilor.”

La prima vedere volumul pare să se adreseze unui public de nișă, iubitor și fin cunoscător al simbolisticii creștine, al Proloagelor și literaturii vechi.Temele abordate dar și textele reproduse integral sau parțial, par să descurajeze cititorul mai puțin obișnuit cu acest tip de subiecte. Limbajul arhaic, poate fi perceput ca un obstacol. Odată depășite însă aceste dificultăți, care țin mai degrabă de o anumită comoditate intelectuală, cititorul este răsplătit cu asupra de măsură pentru efortul depus. Povești vechi, pline de miez, simboluri puternice, cu o încărcătură spirituală bogată, îi ajută pe cei temerari să se reîntoarcă către izvoarele creștinismului, acolo unde zumzetul lumii contemporane se estompează, lăsând să strălucească motive vechi, revigoratoare.

Pilda inorogului în manuscrisele românești completează imaginile din picturile murale. Simbol al morții, dar și al Binelui, inorogul ne ajută să străbatem linia de demarcație între moarte și viață, între timpul perceput de corpul nostru, aflat sub povara istoriei, și timpul care devine veșnicie. Romanul Varlaam și Ioasaf a fost cunoscut unui public restrâns, cunoscător de slavonă. A fost tradus pentru prima dată în limba română abia în secolul al XVII- lea. Cercetarea filiației anumitor texte sau motive plastice ne pot ajuta pe noi, cei de astăzi, să înțelegem traseul anumitor influențe spirituale care au modelat cultura română de-a lungul secolelor. Imaginea inorogului este cunoscută de mulți dintre noi, mai ales de la Abația Cluny, din Paris, și mai puțin din izvoarele românești. Cătălina Velculescu ne ajută să descoperim și alte izvoare spirituale.

Un interes aparte îl pot trezi capitolele despre ” nebunii pentru Hristos”. Poveștile despre Andrei zănatecul pentru Hristos au o miză multiplă. Una ar putea fi cea lingvistică, relevantă în special pentru filologi. O alta, ține mai degrabă de forța textelor creștine vechi, cu ajutorul cărora putem regăsi drumul către RAI.

Liniile invizibile, ce leagă câteva din lucrările lui Dimitrie Cantemir cu Damaschin Studitul, pot deveni sprijin pentru cei pasionați de înțelegerea simbolurilor. Pe aceeași orbită ne plasează și capitolele despre simbolismul scoicii, al fulgerului și mărgăritarului, care ne pot apropia mai mult de broderiile medievale cusute în mănăstirile românești.

Lucrările în limba germană și franceză au fost publicate de-a lungul timpului de Cătălina Velculescu în reviste de specialitate din Germania, Austria și Franța.

Duminică, 3 iunie 2018, de la ora 22.20, vă invităm să fiți alături de Cătălina Velculescu și Daniela Rei Vișan la o nouă ediție a emisiunii Repere spirituale.