Premiul cetățeanului european – o distincție pentru realizări excepționale
3 April 2021
Erasmus+: peste 28 de miliarde EUR pentru sprijinirea mobilității și a educației pentru toți
17 April 2021

Strategia UE privind drepturile copilului

rubrică EuranetPlus

autor Luana Pleșea

Copiii continuă să fie victime ale excluziunii socioeconomice și ale discriminării din cauza originii, a statutului, a genului sau a orientării sexuale – a lor sau a părinților lor. Și vorbim despre copiii din UE, dar și despre copiii din întreaga lume. Prima Strategie cuprinzătoare a UE privind drepturile copilului și instituirea unei Garanții europene pentru copii, în vederea promovării egalității de șanse pentru copiii expuși riscului de sărăcie sau de excluziune socială, sunt măsurile propuse de Comisia Europeană pentru a se asigura respectarea drepturilor copilului și sprijinirea copiilor aflați în dificultate. Pentru a pregăti aceste două inițiative, Comisia a colectat opiniile a peste 10 000 de copii, împreună cu organizații internaționale importante de apărare a drepturilor copilului.
Invitat: prof. univ. dr. Ecaterina Vrăsmaș, Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației.