TURCIA – KONYA
25 June 2017
AUDIO – Casino şi Muzeul de Istorie al oraşului Sinaia. Recomandare de vacanţă
26 June 2017

TURCIA: KONYA – ORDINUL MEVLEVI

Ritualurile Ordinului Mevlevi, simbolizează iubirea divină şi extazul mistic. Urmând mereu (ca oricare sufit) doar calea inimii şi a iubirii, şi supunându-se unei educaţii spirituale ce tinde a realiza în om, calităţile pro­fetice ale nobleţei şi generozităţii, adepţii ordinului îşi propun în final, conto­pirea cu Divinul. Muzica (ce conţine accente ale muzicii clasice turceşti), alături de dans, are ca scop să inducă meditaţia asupra iubirii lui Dumnezeu.

* * *

Ordinul Mevlevi[1] (Mevla în limba turcă însemnând Dumnezeu) sau Ordi­nul Dervişilor Rotitori, a fost aşadar creat de Rûmî şi a rămas de-a lungul timpului, unul dintre cele mai cunoscute şi mai influente ordine sufite, extinzându-se în multe zone ale lumii. Succesul acestei conferii s-a datorat dogmei şi ideologiei susţinute atât de Rûmî cât şi de urmaşii acestuia, care cred că dragostea este cel mai mare semn arătat de Dumnezeu omului.

De opt secole, urmaşii lui Rûmî Mevlana, duc mai departe un ritual mistic, o ascensiune spirituală în căutarea căii de unire cu Dumnezeu, transpusă într-o ceremonie aparent simplă, dar plină de semnificaţii: Sema – Dansul dervişilor rotitori (o poveste a desprinderii de sine însuşi, pe care cultura turcă a dăruit-o culturii universale).

* * *

Sensul de dans deschide poarta către o lume nouă, plină de adevăruri. Pornind de la ideea că omul este posesorul unei inteligenţe care-l face superior altor fiinţe, dervişii îşi provoacă spiritul în a-l înţelege şi mai apoi a se contopi cu Dumnezeu. Pe ritmurile muzicii mistice, prin rotiri neîncetate şi mişcări în cerc, dervişii se desprind de lumea pământească şi îşi încep călătoria către Creator. Fiindcă sufiţii sunt convinşi că omul, prin poezie, muzică şi dans, îl poate întâlni pe Dumnezeu în timpul vieţii pământeşti.

* * *

Pentru mulţi care îl privesc, dansul dervişilor rotitori este doar o parte a spectacolului turistic (întâlnit în ultimul timp şi într-o serie de restaurante din oraşele turceşti). Însă Sema, reprezintă, pentru cei ce cunosc învăţăturile lui Rûmî, cu mult mai mult. Este considerat un act spiritual, un ritual religios (în timpul căruia sunt rostite în şoaptă pasaje din Coran), drept pentru care participanţii sunt rugaţi să nu aplaude în timpul ceremoniei.

* * *

Costumul unui derviş rotitor (realizat doar din bumbac şi lână) este plin de semnificaţii: căciula înaltă şi conică, de culoarea mierii, reprezintă piatra de mormânt. Fusta albă, lungă şi cu poale largi ce se desface în timpul dansului, semnifică giulgiul, iar mantia neagră purtată deasupra şi abandonată în timpul ceremoniei, este mormântul. Poziţia dervişului nu este nici ea întâmplătoare – mâna dreaptă cu palma ridicată este întinsă spre cer, iar cea stângă coboară spre pământ. Capul este aplecat lateral pe braţul întins către Dumnezeu. În acest fel dervişul îmbrăţişează întreaga omenire cu afecţiune şi dragoste.

[1] Se pronunţă cu accentul pe primul e: Mèvlevi