Un gând la „Metafizic”
2 March 2018
Texte si pretexte: Invitat generalul de contraspionaj în retragere, Aurel I. Rogojan
3 March 2018

Un enciclopedist – Bogdan Petriceicu Hasdeu, de Dan Manolache

Sunt, cred, puţine oraşe în care o stradă să nu-i poarte numele. El a fost atribuit şi multor şcoli generale şi licee. Între ele unul, prestigios, la Buzău a împlinit anul trecut un secol şi jumătate.

Privirea călătorului care trece prin Câmpina va fi cu siguranţă atrasă de un ciudat castel….Acest ultim detaliu face desigur evidentă personalitatea pe care o vom evoca astăzi la împlinirea a 180 de ani de la naştere, Bogdan Petriceicu Hasdeu.

Castelul din Câmpina, în formă de cruce, cu aspect de fortăreaţă medievală, cu ziduri din granit neşlefuit şi interior de templu încărcat de elemente simbolice, îl reprezintă poate cel mai bine pe ctitorul său…. Este romantic, straniu, extravagant, erudit, fantast. Aici s-a stins Hasdeu într-o zi de august a anului 1907, bolnav, uitat şi bântuit de imaginea iubitei şi genialei sale fiice Iulia, a carei pierdere nu a putut niciodată să o accepte.

Personalitatea lui Hasdeu se conturează din contraste încă din tinereţe. Născut la Cristineşti, un sat de peste Prut, studiază la Harkov, încearcă o carieră militară şi îl găsim, pentru puţină vreme, cu regimental său de husari în războiul Crimeii.

Tot în tinereţe este numit judecător la Cahul, fondează efemere gazete sau ocupă pentru scurt timp posturi de profesor. Stârneşte controverse, îşi face adversari puternici dar şi prieteni fideli. Vom da un singur exemplu: Titu Maiorescu, ajuns ministru, îi suspendă cursurile sale bizare de filologie comparată indo-perso- tracă sau greco- italo- celtă, în timp ce în Parlament admiratorii îl proclamă geniu.

Pasionat de trecut, Hasdeu devine în 1876 director al Arhivelor Statului, post pe care îl va deţie 14 ani. Un an mai târziu i se crează o catedră la Universitate şi devine academician.

Opera sa de erudit fascinează şi astăzi. A scris filozofie, poezie, dramă (Răzvan şi Vidra de pildă), a editat “Cuvente den bătrâni”, a reconstituit pornind de la puţinele izvoare istorice cunoscute, cu multă fantezie, întrgi perioade istorice…..Uneori chiar cu risipă de fantezie inventând legături paradoxale cum este cea dintre regele persan Artaxerxses şi….Gilort!

A proiectat un monumental dicţionar “Etymologicum Magnum Romaniae” reuşind puţin dar, spune Călinescu, “atât cât a rămas este minunat”.

Acelaşi critic îl caracterizează pe Hasdeu “un geniu universal” care “se poate afirma că a izbutit aproape peste tot”.

Bogdan Petriceicu Hasdeu, un enciclopedist.