Pianul călător a ajuns la Tulcea
4 May 2018
Azi la Radio România Cultural: Cu…minte de weekend!
5 May 2018

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU ACORDĂ TITLUL „DOCTOR HONORIS CAUSA” DOMNULUI DR. DORIN COMANICIU, VICEPREŞEDINTELE MEDICAL IMAGING TECHNOLOGIES, SIEMENS HEALTHCARE, PRINCETON, SUA

In baza Hotărârii Senatului, Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti decernează titlul „Doctor Honoris Causa” Domnului Dr. DORIN COMANICIU, Vicepresedintele Medical Imaging Technologies, Siemens Healthcare, Princeton, SUA. Ceremonia academică va avea loc în data de 10 mai 2018, în Aula Magna a Universităţii Titu Maiorescu (Calea Văcăreşti, nr. 189, Corpul Ni, et. 2, sector 4, Bucureşti,), începând cu ora 12.00, în faţa unui public format din reprezentanţi ai instituţiilor statului, membri corpului diplomatic acreditat la Bucureşti, personalităţi ale vieţii politice şi publice din România şi din străinătate, academicieni, exponenţi ai rnediului cultural şi ştiinţific, cadre didactice universitare, cercetători studenţi,masteranzi, doctoranzi, mass-media.

Domnul Dr. DORIN COMĂNCIU este cercetător de prestigiu in domeniide vârf ale informaticii: Computer Vision, Medical Imaging şi Machine Learning, având o contribuţie excepţională la dezvoltarea imagisticii medicale şi la aplicarea inteligenţei artificiale in domeniul sănătate. Este deţinătorul a 222 de brevete de invenţie SUA şi a 483 de brevete de invenţie internaţionale. Domnia Sa se bucură de un larg prestigiu atât în România şi SUA, cât şi la nivel global.

Acordarea titlului „Doctor Honoris Causa” Domnului Dr. Dr. DORIN COMANICIU constituie cea mai Inaltă formă de recunoaştere academică de către Universitatea Titu Maiorescu din București a meritelor științifice și activității profesionale ale domniei sale, situate sub semnul excelenței și, totodată, a contribuției substanțiale la dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre România și SUA.

Manifestarea se constituie și ca o recunoaștere a realizărilor și prestigiului Universității Titu Maiorescu în cercetarea științifică la nivel național și internațional.

Vă invităm să luați parte la ceremonia de decernare a titlului, având convingerea că participarea dumneavoastră va contribui la succesul manifestării, eveniment de excepție al spațiului academic românesc.