Mecanismul de Redresare și Reziliență – bani europeni pentru investiții și reforme (partea I)
20 February 2021
O Europă socială puternică, axată pe locuri de muncă și competențe adaptate cerințelor viitorului
6 March 2021

Mecanismul de Redresare și Reziliență – bani europeni pentru investiții și reforme (partea a II-a)

 

rubrică EuranetPlus

autor Luana Pleșea

Mecanismul de redresare și reziliență a fost conceput la nivelul UE pentru a ajuta statele membre să facă față efectelor pandemiei de COVID-19.
Este vorba despre 672.5 miliarde de euro sub formă de granturi și împrumuturi disponibile pentru finanțarea măsurilor naționale care atenuează consecințele economice și sociale ale pandemiei.

Acești bani nu pot fi cheltuiți oricum. Fiecare stat elaborează un Plan Național de Redresare și Reziliență, care, pentru a fi eligibil, trebuie să se concentreze pe domeniile-cheie de politică ale UE — tranziția verde, transformarea digitală, coeziunea economică și competitivitatea, precum și coeziunea socială și teritorială. Planurile care se axează pe reacția instituțională la situațiile de criză și de pregătire pentru situații de criză, precum și politicile pentru copii și tineret, inclusiv educația și competențele, sunt, de asemenea, eligibile pentru finanțare.