Parlamentul European vrea să introducă taxa pe link
27 June 2017
CINETic Hackathon : The cave – experiment și experiență
29 June 2017

MINATURA – proiectul care inventariază toate zăcămintele de minerale de importanță publică din Europa

MINATURA  este un proiect european care își propune dezvoltarea unui concept și a unei metoodologii pentru definirea și protecția zăcămintelor de minerale de importanță publică, pentru o mai bună utilizare a acestora în viitor. 
Pe baza acestei definiții, zăcămintele vor intra într-o  listă a zăcămintelor de importanță publică, din cele 19 țări europene participante la proiect. Această listă, va creea ulterior, un cadru armonizat la nivel european care va conține toate procedurile legislative prin care zăcămintele de minerale de  importanță publică să fie protejate în vederea viitoarelor exploatări. 
În ziele de 29 și 31 mai a avut loc în București un workshop, organizat de Institutul de Geologie al României împreună cu Universitatea București – Facultatea de Geologie și Geofizică, la care au participat toți actorii implicați în proiect: 24 de organizații de profil din 19 țări europene. Tematica acestei întâlniri a fost prezentarea conceptului de ”zăcământ mineral de importanță publică” și a metodologiei prin care un zăcământ poate fi încadrat în categoria ”de importanță publică” și ca urmare poate fi protejat.

Proiectul, sub coordonarea Asociației MinPol din Austria,  a început la 1 februarie 2015 și se va încheia la 31 ianuarie 2018. Consorțiul este format din 24 de organizații de profil, din 19 țări europene.
Interviu cu George Tudor – cercetător la Institutul de Geologie al României și responsabilul din partea IGR pentru proiectul MINATURA
Realizator Mihaela Ghiță