Planeta radio. Izvoare de filosofie – Invitat: prof. univ. dr. Constantin Stoenescu
6 November 2015
Planeta Radio. Izvoare de filosofie – Cărți și idei filosofice la Târgul de Carte „Gaudeamus”, 2015.
20 November 2015

Planeta radio. Izvoare de filosofie – Cercetarea academică în era Internetului. Dileme filosofice și provocări etice

13 noiembrie 2015

Cercetarea academică în era Internetului. Dileme filosofice și provocări etice

Filosofia nu este, cum inspirat, se exprima Russell, un set de vise plăcute. Provocările ei, generate de întrebări ineluctabile, revin continuu în ciuda faptului că ambianța și contextele de viață ale oamenilor sunt într-o continuă și dramatică schimbare.
Ei bine, despre această dinamică a persistenței și schimbării marilor interogații vom vorbi în ediția din această săptămână a întâlnirii noastre pe calea undelor, plecând de la actualele controverse filosofice și etice legate de problematica cercetării științifice, a creației intelectuale și a producerii noului teoretic în contextul dominației Internetului.
Dezbaterea aduce în prim plan actualul conflict cultural, valoric și filosofic, dintre două abordări, juridice și etice, privitoare la protejarea și/sau libertatea circulației ideilor în mediul online.
Ideile noi, produse de comunitățile academice de pretutindeni și propagate online prin reviste de specialitate și stocate în baze internaționale de date, trebuie apărate prin mecanisme juridice și etice specifice dreptului de autor sau, în virtutea dreptului universal la informare, accesul ar trebui să fie liber? Asistăm, în acest context de înfruntare argumentativă, la o disoluție a meritelor intelectuale și a recunoșterii excelenței în cercetare? Paternitatea ideilor și recunoașterea publică a unui drept moral asupra muncii intelectuale proprii intră în conflict cu dreptul „natural” al utilizatorului de a avea acces liber, neîngrădit juridic și etic, la cultură și informații?
Invitat în studio este tânărul filosof Radu Uszkai, specialist în etică aplicată și un fin cunoscător al actualelor dezbateri privind proprietatea în mediul virtual, cercet. șt. dr. la „Centrul de cercetare în etica aplicată”, Facultatea de filozofie, Universitatea din București.