Ascultă Radio România Cultural Live

Zece filme documentare dedicate Centenarului Marii Uniri, oferite online de Muzeul Municipiului București

Zece filme documentare dedicate Centenarului Marii Uniri, oferite online de Muzeul Municipiului București
imagine site 1

24 Aprilie 2020, 15:12

În cadrul unui program complex derulat de Muzeul Municipiului București, care a inclus expoziții, emisiuni filatelice, proiecte de cercetare, conferințe publice și lansarea unor proiecte editoriale, au fost realizate și zece filme documentare dedicate Centenarului Marii Uniri. De altfel, „pentru efortul depus în vederea păstrării identității naționale și a răspândirii valorilor culturale românești, pentru dăruirea cu care s-a implicat în organizarea de evenimente dedicate Centenarului Marii Uniri”, Muzeului Municipiului București i-a fost decernată, la finalul lunii martie 2020, Medalia Aniversară „Centenarul Marii Uniri”.

Filmele
documentare, ce au fost realizate în
anul 2018, rulează în cadrul Cinema Museion din incinta Palatului Suțu, iar
acum sunt oferite publicului ca resursă online putând fi vizualizate de oricine
dorește pe site-ul MMB: http://muzeulbucurestiului.ro/

Fiecare film în
parte este însoțit de o prezentare a contextului istoric la care se referă.
Cele zece producții video se referă la:

Neutralitatea
României în timpul Marelui Război (1914-1916)

Declanșarea
Primului Război Mondial, provocat de atentatul de la Sarajevo de la 28 iunie
1914, a găsit România într-o postură dificilă. Pe de o parte, aspirațiile
poporului român vizau reunificarea teritoriilor locuite de români și aflate sub
stăpânire străină – Transilvania, Bucovina și Basarabia – iar, pe de altă
parte, intrarea țării noastre în război alături de una dintre grupările
militare beligerante trebuia să țină cont de îndeplinirea obiectivului politic
național. Filmul este despre situația României în anii neutralității sale și despre
așteptarea momentului potrivit în ceea ce privește decizia angajării țării
noastre în prima conflagrație mondială astfel încât să fie asigurată împlinirea
idealului național.

Războiul de
Întregire Națională (1916-1918)

Filmul surprinde
inclusiv momentele dramatice ale luptelor de la Mărăști, Mărășești și Oituz,
din vara anului 1917, precum și eroismul de care au dat dovadă soldații români
care, sub deviza ,,Pe aici nu se trece!”, au luptat și la baionetă, spulberând
mitul invincibilității armatelor Puterilor Centrale. Sunt prezentate secvențe
care surprind, pe de o parte, condițiile dure pe care țara noastră a fost
obligată să le accepte prin Pacea de la București încheiată la 24 aprilie-7 mai
1918, din rațiuni strategico-militare, cu Puterile Centrale, iar, pe de altă,
parte înfăptuirea Marii Uniri din anul 1918, prin unirea Basarabiei, a
Bucovinei și a Transilvaniei cu România, moment care marchează realizarea
desăvârșirii unității național-statale a poporului român.

Constituirea
României Mari

Izbucnirea
Primului Război Mondial a găsit
societatea românească din Vechiul Regat împărțită în filogermani și
filofrancezi, fapt care corespundea situației existente pe plan internațional,
când marile puteri erau împărțite între cele două blocuri politico-militare,
respectiv Antanta, pe de o parte, și Puterile Centrale, pe de altă parte.
Indiferent de alegerea uneia dintre aceste tabere, la mijloc se afla situația
grea a românilor care trăiau în afara granițelor României, iar opțiunile
factorilor de decizie de la București, în frunte cu prim-ministrul Ion I.C.
Brătianu, au trebuit să țină cont de aspirațiile naționale ale poporului român.
Filmul prezintă momentele dificile din timpul Conferinței de Pace de la Paris,
când cererile legitime ale țării noastre păreau că sunt ignorate de foștii
aliați.

Momentul
încoronării de la Alba Iulia, unul plin de emoție, când Regele Ferdinand și
Regina Maria deveneau suveranii României Mari, ale cărei granițe se întindeau
de la Tisa până la Marea Neagră, este, de asemenea, prezentat în acest film.

Femeile în
război și pace – Regina Maria a României (1)

Participarea
României la Marele Război a presupus schimbări la nivelul politicii de stat,
dar și a sistemului tradițional de valori. Femeia română iese din anonimat. De
cele mai multe ori, vizibilitatea femeii române în spaţiul public a fost
promovată de către elite. Pornind de la toate acestea, filmul redă felul în
care, în timpul celui de-al doilea Război balcanic, Principesa Maria a lucrat
în serviciul sanitar, îngrijind bolnavii din lagărele de holeră, riscându-și
viața fără rezervă. Apoi, în timp ce era Regină, a îngrijit la fel de dedicat
bolnavii de tifos din Moldova, în timpul Primului Război Mondial. După intrarea
României în război, Regina Maria s-a dedicat activitătii de ajutorare a
răniţilor, purtând binecunoscutul costum de infirmieră, cu crucea albă de email
la gât, atârnată pe o panglică portocalie.

Femeile în
război și pace – Regina Maria a României (2)

Emanciparea
femeii ca element constitutiv al modernizării societăţii româneşti, descrie în
timp un parcurs complicat, condiţionat în bună măsură de structuri de
mentalitate, dar şi de neconcordanțe aferente politicului sau economicului.
Condiţiile naţionale au determinat femeile române din Transilvania să lupte în
primul rând pentru emancipare naţională, în timp ce în Vechiul Regat s-au
promovat obiectivul culturalizării femeii, drepturile civile şi politice.
Îngemănarea de elemente novatoare cu moştenirea actului filantropic şi de
caritate asumat de reprezentantele marilor familii boiereşti din Ţările Române
a particularizat cazul românesc în context european şi a dus la recunoaşterea
drepturilor cetăţeneşti ale femeii. Regina Maria a sporit nu doar capitalul de
imagine al ţării noastre, ci a însemnat o pledoarie convingătoare pentru
poziţia României în faţa celor care aveau puterea de a modela înfăţişarea
postbelică a Europei. Acesta este exemplul cel mai înalt de devotament față de
interesul național român, dar și de emancipare a femeii.

MMB - Mihai
Viteazul

În cadrul anului
Centenar 2018, Muzeul Municipiului București a organizat expoziția temporară
„Fizionomii Unificatoare «Toți în Unu» - Povestea unui proiect de țară”, ocazie
cu care a fost reconstituit și chipul marelui voievod, pe baza măsurătorilor
antropometrice și a fotografiilor antropologice realizate, în anul 1920, de
către profesorul de anatomie Francisc Rainer, de la Facultatea de medicină din
Iași, și descoperite în arhiva Institutului de Antropologie care, astăzi, îi
poartă numele. Realizarea efectivă a reconstrucției faciale a lui Mihai
Viteazul s-a derulat în mai multe etape, de-a lungul a doi ani, iar de
realizarea sa s-a ocupat Radu Tudor Panait. Filmul spune povestea acestei
personalități emblematice a istoriei românilor ce a avut o contribuiție decisivă
la procesul de construcție a statului național unitar român.

București -
Capitala României Mari

Bucureștiul,
format ca oraș în jurul Curții Domnești în veacul al XV-lea, devine de facto
Capitală atunci când Mitropolia se mută de la Târgoviște pe malurile
Dâmboviței. Orașul devine scena importantelor tranformări politice ale
Munteniei și cunoaște curând liberalismul, un un fenomen specific bucureștean
și, implict, muntean. Semnarea Tratatului de la Trianon și recunoașterea
Unirii, aplicarea reformelor promise, organizarea festivităților încoronării
Regelui Ferdinand sunt doar câteva dintre evenimentele care au marcat scena
politică românească în debutul deceniului al treilea al secolului trecut. Este
momentul în care Bucureștiul își leapădă haina medievală pentru a o îmbrăca pe
cea modernă, tânără și suplă, se transformă într-un oraș care va crește pe
verticală, devenind un oraș european.

Evrei eroi în
Primul Război Mondial

Filmul
documentar ,,Eroi evrei în Primul Război Mondial” se concentrează pe aportul
semnificativ al minorității evreiești în teatrele de operațiuni românești din
Primul Război Mondial (1914-1918). Primele participări ale evreilor la
bătăliile românești sunt menționate încă din perioada Războiului de
Independență (1877-1878) când sergentul Mauriciu Brociner și căpitanul Valter
Mărăcineanu au luptat la Grivița. În prima conflagrație mondială, la care
România participă între 1916-1918, 23.000 de evrei din cei aproximativ 250.000
care trăiau pe teritoriul statului român în acel moment se înrolează în armată.

Artiști evrei
Primul Război Mondial

La sfârşitul
războiului avem o declaraţie importantă a Regelui Ferdinand: „am ajuns demult
la convingerea şi sunt mulţumit să constat că nu m-am înşelat. Că toţi
locuitorii de pe pământul român, fără diferenţă de rasă şi origine, sunt
animaţi de aceleaşi sentimente înalte de fraternitate”. Această declaraţie
venea ca un fel de recunoaştere a meritelor tuturor celor care participaseră şi
dăduseră o mână de ajutor la războiul de întregire, fiind special direcționată
către minoritățile ce ajutaseră la îndeplinirea lui. Chiar și în vreme de
război, sau mai târziu de pace, numele României a promovat în lume împreună cu
numele creatorilor și artiștilor săi plastici.

Strada Lipscani
- motorul comerţului bucureştean

O specificitate
a orașului preindustrial românesc îl reprezintă caracterul comercial permanent
care, alături de cel meșteșugăresc, fac din acesta centrul de schimb pentru
spațiul rural din jurul său. Aici se găsesc atât propriile produse cât și
mărfuri aduse de la mare distanță. Filmul prezintă istoria în imagini a unei
străzi importante din inima orașului, care crește odată cu acesta și se
transformă, modificând la rându-i obiceurile pe care le aduce mai întâi din
Orient, apoi din Occidentul manufacturier. Iar povestea străzii este dată de
povestea negustorilor de aici care au avut un important impact asupra
dezvoltării societății românești moderne, punând umărul la creșterea
cultural-urbanistică a Capitalei.

Muzeul
Municipiului București îi invită pe toți cei interesați să vizioneze toate cele
zece filme dedicate Centenarului. Acestea sunt disponibile aici:

http://muzeulbucurestiului.ro/centenar.html. Ele
completează fericit segmentul oferit recent în care sunt inserate, de asemenea,
14 filme documentare cu imagini vechi, din arhiva instituției, care
însă aduc un plus excelent de informații față de cele oferite prin expozițiile
permanente și tematice, temporar închise până la ridicarea stării de urgență:
http://muzeulbucurestiului.ro/cinema-museion.html.

Vizionare
plăcută!

Programul de spectacole al Teatrului Masca în luna februarie
Teatru și film 02 Februarie 2023, 19:18

Programul de spectacole al Teatrului Masca în luna februarie

Sâmbătă, 4 februarie, ora 19.00 / Duminică, 5 februarie, ora 19.00 / Sâmbătă, 11 februarie ora 19.00 / Duminică 12 februarie,...

Programul de spectacole al Teatrului Masca în luna februarie
Radio Iași: Regizorul Andrei Șerban despre revenirea la Iași a spectacolului ”Văduva Veselă” dar și despre postura de autor al celei mai recente cărți: ”Niciodată singur – fragmente dintr-o galerie de portrete”, o carte scrisă ca un exercițiu de admirație
Teatru și film 02 Februarie 2023, 18:03

Radio Iași: Regizorul Andrei Șerban despre revenirea la Iași a spectacolului ”Văduva Veselă” dar și despre postura de autor al celei mai recente cărți: ”Niciodată singur – fragmente dintr-o galerie de portrete”, o carte scrisă ca un exercițiu de admirație

Un interviu de Claudia Crăcăleanu.   

Radio Iași: Regizorul Andrei Șerban despre revenirea la Iași a spectacolului ”Văduva Veselă” dar și despre postura de autor al celei mai recente cărți: ”Niciodată singur – fragmente dintr-o galerie de portrete”, o carte scrisă ca un exercițiu de admirație
Cineastul Radu Jude face parte din juriul Festivalului de Film de la Berlin
Teatru și film 02 Februarie 2023, 07:42

Cineastul Radu Jude face parte din juriul Festivalului de Film de la Berlin

Regizorul Radu Jude face parte din Juriul Internaţional al Festivalului de Film de la Berlin, condus de actriţa americană...

Cineastul Radu Jude face parte din juriul Festivalului de Film de la Berlin
Cock de Mike Bartlett – 3 februarie, la Metropolis
Teatru și film 02 Februarie 2023, 06:15

Cock de Mike Bartlett – 3 februarie, la Metropolis

După succesul premierei oficiale cu Cock de Mike Bartlett, spectacol al Teatrului Stela Popescu în regia lui Tony Adam şi...

Cock de Mike Bartlett – 3 februarie, la Metropolis
O piesă de teatru a fost atribuită, recent, lui Felix Lope Vega de către cercetătorii spanioli, care au folosit inteligența artificială
Teatru și film 01 Februarie 2023, 14:54

O piesă de teatru a fost atribuită, recent, lui Felix Lope Vega de către cercetătorii spanioli, care au folosit inteligența artificială

Biblioteca Națională a Spaniei a anunțat descoperirea unei piese de teatru necunoscute până acum aparținând unuia dintre cei...

O piesă de teatru a fost atribuită, recent, lui Felix Lope Vega de către cercetătorii spanioli, care au folosit inteligența artificială
Apollo111 Teatrul lansează prima ediție a concursului de dramaturgie OFF-STAGE
Teatru și film 01 Februarie 2023, 13:53

Apollo111 Teatrul lansează prima ediție a concursului de dramaturgie OFF-STAGE

Apollo111 Teatrul lansează astăzi prima ediție a concursului de dramaturgie OFF-STAGE, un proiect prin care invită artiști...

Apollo111 Teatrul lansează prima ediție a concursului de dramaturgie OFF-STAGE
Matei Vișniec: ”Mi-am promis că voi regiza un spectacol. Va fi prima și ultima oară când voi face asta, dar o voi face, poate chiar anul acesta”
Teatru și film 01 Februarie 2023, 10:01

Matei Vișniec: ”Mi-am promis că voi regiza un spectacol. Va fi prima și ultima oară când voi face asta, dar o voi face, poate chiar anul acesta”

Matei Vișniec este unul dintre cei mai cunoscuți, traduși și montați dramaturgi români contemporani. A studiat Filozofia la...

Matei Vișniec: ”Mi-am promis că voi regiza un spectacol. Va fi prima și ultima oară când voi face asta, dar o voi face, poate chiar anul acesta”
Zilele Filmului Indian
Teatru și film 01 Februarie 2023, 07:38

Zilele Filmului Indian

Centrul Cultural Rabindranath Tagore și Cinema Muzeul Țăranului, cu susținerea Ambasadei Indiei la București și a...

Zilele Filmului Indian
Ascultă live

Ascultă live

17:00 - 18:00
Mari actori de comedie
Ascultă live Radio România Cultural
15:05 - 18:00
CA PE ROATE
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
Acum live
Radio România Internaţional
Ascultă live Radio România Internaţional
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
Acum live
Radio România Antena Satelor
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
Acum live
Radio România Braşov FM
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța
Ascultă live Radio România Constanța
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara
Ascultă live Radio România Timișoara
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj