Născut în România – invitaţi poeta Denisa Duran şi de compozitorul austriac Bruno Pisek
12 July 2017
ACOLADE – THEODOR GEORGESCU „În orice loc încărcat de istorie, orice piatră spune multe lucruri”
12 July 2017

Apariţie editorială SABIN PAUTZA – Maestrul

Muzicologul Daniela Caraman Fotea semnează lucrarea SABIN PAUTZA – Maestrul, apărută recent la editura PALIMPSEST.

“Eu tot român mă simt, oriunde aș fi.
Întotdeauna mă raportez la moșii mei de aici, din pământul de la Câlnic, pentru că îi simt. Tot aici mă simt bine, tot în locurile astea mă întorc întotdeauna și aici voi muri…

Ritmurile și modurile specifice colindelor, bocetelor și jocurilor românești sunt materialul din care mi-am plămădit fiecare frază muzicală din creația mea, fie timpurie, fie de maturitate…
Mă consider un compozitor român nevoit să trăiască, o vreme, în străinătate, nu un compozitor american născut în România…”
Sabin Pautza

Sabin Pautza – o prezență singulară în suita Euterpei: compozitor, cântat pe meridiane, în context onorant (formații de elită, în săli cu renume); condeie remarcabile și-au concentrat superlativele asupra versiunilor sale interpretative – indiferent de genul, de zona estetică aleasă, dar și asupra muzicii lui, frapant originală, cu aromă națională, chiar și în îngemănările cu folclorul altor culturi.
Dirijor cu o apariție scenică de o eleganță inconfundabilă, cu gestualitate expresivă (privire, de asemenea intens comunicativă), oferind imaginar o tainică încântare… Stăpânește sunetul copleșitor al orchestrei mari, dar și pianissimo-ul-șoptit al viorii; ambele sintaxe cu similitudine în efectul emoțional.
Are o relaționare pozitivă cu instrumentiști, colegi, autorități statale importante ori simple persoane ale societății. Profesoratul în Universități românești, ale lumii, lasă în urmă neprețuie amintiri, recunoștință, PRIETENIE.
Există un HAR, un TALANT care le explică pe toate. Sabin Pautza pătrunde ESENȚELE. La o partitură, ai impresia că fraternizează cu autorul ei. Realizează interpretări care înalță mesajele genuine. Așa se explică feed-back-ul cu ascultătorul fidelizat instantaneu – auditor păstrat peste timp. Este posibil, pentru că acest TALANT vine de acolo unde nu se pierde niciodată, așteptând doar concretizarea, înmulțirea lui… Și este rezervat numai unui suflet cu transparența sincerității, a CREDINȚEI (și) față de MUZICĂ… Tălmăcite prin modestie, smerenie, dorința de a aduce bucurie, liniște, echilibru.
Mai are Sabin Pautza o dăruire aparte a profesiei – unică din câte știu: în momentul în care identifică o idee, o temă, o formă sonoră care nu se suprapun celei mai eficiente comunicări, cu fantezie și îndrăzneală, orchestrează potrivit concepției sale,
altfel decât originalul, chiar dacă este acela, unul păstrat peste timp… Așa ni s-au oferit versiuni noi ale unor celebre opus-uri. Depășind curiozitatea, mirarea, la finalul audiției conchizi: A AVUT DREPTATE!
Acest volum s-a dorit a fi un tablou al personalității muzicianului abordat prin detalii biografice – semnificative, dar și prin explicații proprii, cu valoare de unicat, posibile la o consultare amănunțită. Ideile componistice sunt astfel dezvăluite în cel mai competent mod posibil; acest demers este cel mai important, alături de păreri, aprecieri ale celor care îl cunosc, îi ascultă discurile, opera în concerte.
Ca o recapitulare, poți afirma: Sabin Pautza, care a primit o dată cu cetățenia americană, cu intrarea în cultura americană, felicitări în scris de la BILL CLINTON, pe vremea aceea Președinte al Statelor Unite,
Sabin Pautza, decorat de CASA REGALĂ A ROMÂNIEI,
Sabin Pautza, apreciat și în mediul ortodox, invitat cu binecuvântarea Fericitului Patriarh DANIEL în jurii de creație ale Concursurilor de muzică duhovnicească, LĂUDAȚI PE DOMNUL,

SABIN PAUTZA ESTE O PROEMINENȚĂ STRĂLUCITOARE A
”CIVILIZAȚIEI MUZICII”
Opera sa este clădită pe frumuseți, pe sensibilitate, o operă vastă care bucură, așteptând dezmierdările și binecuvântarea DUHULUI…
Nimic întâmplător în recunoașterea prin înalta apreciere a Casei Regale a României: medalia
NIHIL SINE DEO

Daniela Caraman Fotea

REPERE

Muzica lui SABIN PAUTZA are unitate stilistică generală în ciuda sondării atâtor teritorii sonore, fiindcă și-a respectat un ideal profesional constant, permanent: exprimarea sentimentelor, a ideilor personale, mai presus de mode…
Viorel Cosma

În activitatea sa componistică se relevă transfigurarea subtilă și măiestrită a folclorului românesc, în contextual unui complex limbaj modal, cu o atrăgătoare viziune polifonică și timbrală, în consecință cu o luxuriantă fantezie ritmică…
Doru Popovici

Sabin Pautza este un muzician multilateral, purtând pecetea stilului lui Bernstein. Gesturile sale precise și expresive vorbesc în mod clar și dau naștere unei interpretări entuziasmante… Pentru el, ce este cel mai bun, nu este într-ajuns de bun….
Harold Muller Wupertal, Germania

Arta lui Sabin Pautza, strălucitoare, este profund originală și de o rezonanță universală, în același timp…
Grigore Constantinescu

Din 1980, Sabin Pautza se orientează spre zone accesibile; scrie și muzică de divertisment, musical-uri pentru copii. Cu atât mai mult în Statele Unite, exprimarea muzicală tradiționalistă, accesibilă, devine o necesitate pentru compozitor. Neoromantism cu intonații de blues sau jazz, ecouri din Bartok, Stravinski sau Șostakovici sunt atribute ce ar putea caracteriza muzica scrisă de Sabin Pautza; fără îndoială, experiența sa dirijorală având în această privință, un rol hotârâtor…
Valentina Sandu Dediu

Am avut plăcerea să realizez câteva interviuri cu maestrul Sabin Pauta în cadrul emisiunilor de actualitate pe care le realizez la Radio Romania Cultural si am apreciat in mod deosebit atunci cand a acceptat invitatia in cadrul emisiunii Povestiri din studioul artelor. In doar saizeci de minute am incercat sa conturam radiofonic povestea unei vieti, o poveste de viata.
In cadrul acelei intalniri, l-am cunoscut personal pe muzicianul Sabin Pautza şi mi s-a confirmat încă o dată ceea ce cred cu tărie despre oameni în general – talentul dublat de caracter, crează definiţia completă şi complexă a personalităţii fiecăruia dintre noi.
Magdalena Tara

Interviuri cu muzicologul Daniela Caraman Fotea şi muzicianul Sabin Pautza difuzate în cadrul emisiunii Avanpremiere, difuzată la data de  21 mai 2017.
Realizator Magdalena Tara