Drept de autor – Ştefania Coşovei
31 March 2018
Nichita Stănescu – 85 de ani de la naștere
2 April 2018

O carte pe zi – Derry Nairn, Trăiască Revoluţia! Cele mai importante 30 de revolte şi revoluţii din istorie

O carte pe zi, realizator Valentin Protopopescu

Luni, 2.04.2018, în emisiunea Intro

Derry Nairn, Trăiască Revoluţia! Cele mai importante 30 de revolte şi revoluţii din istorie, traducere de Corina Hădăreanu, Editura Litera, Bucureşti

„Cei care nu pot învăţa din istorie sînt condamnaţi să o repete”. Nu se ştie cine a rostit aceste memorabile vorbe, filosoful american George Santayana sau politicianul britanic Winston Churchill. De fapt, paternitatea formulei contează prea puţin. Ceea ce este cu-adevărat semnificativ e adevărul acesteia. Într-adevăr, istoria ne poate învăţa multe, dar nu şi să fim înţelepţi. Este lecţia crudă de care toţi liderii revoltelor, răzmeriţelor şi revoluţiilor s-au lovit, mai devreme sau mai tîrziu.

Despre experienţa insurecţiei împotriva unei puteri politice nedrepte scrie, cu talent şi impresionantă bază documentară, istoricul britanic Derry Nairn în excelenta lui carte, Trăiască Revoluţia! Cele mai importante 30 de revolte şi revoluţii din istorie. Volumul, tradus competent de Corina Hădăreanu, a apărut la Editura Litera din Bucureşti. Autorul a absolvit mai multe universităţi prestigioase, precum City University din Londra, University College din Dublin şi Waseda University din Tokyo. Derry Nairn s-a impus prin studii şi articole documentate, publicate mai ales în principala revistă britanică de istorie, History Today.

În cartea de faţă, savantul britanic pleacă de la o banală constatare. Anume, că există două modalităţi de a relata povestea, contextul, personajele şi mecanismele unei revoluţii: această naraţiune este făcută fie de către particpanţii direcţi, de unde şi o amprentă subiectivă, ca şi o anume eludare a unor detalii semnificative; fie de către cercetători ulteriori, care au avantajul obiectivităţii, dar şi neajunsul de a pierde din vedere culoarea locală şi senzaţia existenţială acută a eroilor marilor fapte insurecţionale. Plasîndu-se inevitabil în cea de-a doua categorie, Derry Nairn a căutat să compenseze acest obstacol printr-o scriitură mai colorată, dar şi prin analizarea, uneori de la faţa locului, a unor episoade revoluţionare actuale, cum sînt Revoluţia islamică din Piaţa Tahrir din Cairo sau protestul mişcării Occupy de pe Wall Street, New York.

Istoricul britanic trece în revistă momente foarte îndepărtate cronologic, de la revolta lui Spartacus la răscoala condusă de Huang Chao, de la revoluţia olandeză, cea franceză şi americană, şi pînă la revoluţia rusă, cea cubaneză şi cea iraniană. Nimic nu scapă atenţiei autorului nostru. Nici măcar momentele mai mărunte, precum rebeliunea irlandeză din 1798 sau răzmeriţa zapatiştilor ori a diferitelor grupări de hackeri de azi, nu sînt ocolite de Derry Nairn în cartea sa deosebit de interesantă.

Foto: Derry Nairn,  coperte, imagini ale diferitelor revoluţii din istorie, link you tube spre un discurs filmat al lui Che Guevara despre imperialism:

https://www.youtube.com/watch?v=n92RRrjnx60.