Ascultă Radio România Cultural Live

Erezii moderne - Eugenia (p2)

Montaj Louise brown

13 Ianuarie 2019, 22:53

Acest episod se va apropia de exercițiul de imaginație care însoțește fiecare subiect al seriei Erezii moderne. Provocarea - detaliată în episodul precedent - a fost anunțul dat în noiembrie 2018, în China, al nașterii primilor doi copii, gemeni, cu celule modificate genetic, în intenția imunizării la SIDA. Fertilizarea in vitro - tehnică salutară pentru unele cupluri care nu pot avea copii - a fost combinată cu un procedeu de chirurgie genetică numit CRISPR-Cas9, pentru „țintirea” și inactivarea, în ovulul matern, a unei secvențe genetice considerate „poarta de intrare” a SIDA în organism.

Primul om născut prin tehnica fertilizării in vitro, în 1978, în Anglia a fost Louise Brown. Procedeul a fost definit de dr. Patrick Steptoe (1913-1988), chirurg ginecolog și prof. Sir Robert Edwards (1925-2013). În 2010, la vârsta de 85 de ani, Robert Edwards, singurul în viață dintre cei trei operatori ai intervenției, a devenit laureat Nobel în medicină. Aceasta dă o idee asupra timpului necesar confirmării unei tehnici implicând procrearea speciei umane. Este, de asemenea, notabil, că prima fertilizare a unui ovul în afara corpului mamei a avut loc deja în 1944 (!), dar abia în 1978, după nenumărate încercări, s-a reușit parcurgerea întregului ciclu IVF, inclusiv nașterea. Pentru Louise Brown a urmat o viață normală, s-a căsătorit și a născut pe care naturală primul său fiu, în anul 2004. Recipientul IVF este numit „vas Petri” - folosit, în diverse forme rotunde, la cultivarea microorganismelor. Numit astfel după inventatorul său, bacteriologul german Julius Petri (1852-1921).

Tot în episodul precedent, v-am prezentat principalele argumente pro (aduse de responsabilul experimentului, omul de știință chinez He Jiankui) și contra - corul la unison al comunității științifice de profil. Este remarcabil că un sondaj de opinie în China , efectuat - întâmplător sau nu - cu 2-3 luni înainte de anunțul incendiar, arăta susținerea publică a modificărilor genetice asupra omului, pentru stoparea afecțiunilor incurabile transmise pe cale naturală. De notat că răspunsurile intervievaților au fost date cu asumarea riscurilor nereușitei chirurgiei genetice. Adică, publicul ar opta pentru efectele impredictibile la nivel de specie față de certitudinea anomaliilor genetice existente.

Căteva accente se disting, urmare a experimentului omului
de știință chinez He Jiankui:

Imprudența este o acuză majoră exprimată de geneticieni: deși
procedeul CRISPR este considerat cel mai sigur și cu toate asigurările că
modificările s-au efectuat și păstrat conform planului, nu sunt cunoscute - se
susține - toate implicațiile, mai ales pe termen mediu-lung, de exemplu peste
generații, ale experimentului. Chiar alterări genetice imediate,
imperceptibile, necunoscute sau nedetectabile în prezent, sunt evocate ca
posibile.

Ireversibilitatea modificărilor aduse este motiv de mare
îngrijorare, mai ales în perspectiva multiplicării acestora prin eventualii
descendenți ai gemenelor Lulu și Nana. Contrar practicilor eugenice
legendare sau moderne (menționate, de asemenea, în episodul precedent),
experimentul cercetătorului chinez a vizat „corectarea” ființei umane la un
nivel nemaiîntâlnit - al celulei-mamă. Amestecul inefabil de liber-arbitru și determinism al naturii în
procreare a fost, în premieră, atacat „la temelie”, fără buton „undo” - de
revenire.

Specificul secret, controlabil doar în cercurile
științifice și decizionale implicate, este caracteristic aplicațiilor cercetării fundamentale în general; ingineria genetică
umană este, probabil, demult, văzută ca o resursă de putere. Relativ la evenimentul în discuție, este greu
de înțeles cum un experiment genetic crucial, de considerabilă anvergură în
scop, timp, persoane implicate s-a putut derula ferit de cunoștința comunității
științifice și, mai ales, a autorităților. La data apariției acestui articol,
He Jiankui este, în continuare, imposibil de contactat și de localizat. Se presupune
că este reținut pe durata investigației care a fost declanșată imediat după
anunțul experimentului.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ocurența ființelor umanoide mutante
față de omul anatomic modern (dar viețuind simultan cu acesta) este frecvent
evocată în mituri și texte religioase de prim rang. Geneza biblică menționează,
de exemplu: "În vremea aceea s-au
ivit pe pamânt uriași, mai cu seama de când fiii lui Dumnezeu începusera a
intra la fiicele oamenilor și acestea începusera a le naște fii: aceștia sunt
vestitii viteji din vechime"
. În
aceeași cheie, "Cartea lui Enoh", scriere apocrifă nerecunoscută de
Biserică (deși „dreptul Enoh” nu a putut fi renegat), datată prin secolul III î.Hr, conține relatări și viziuni
remarcabile din perspectivă contemporană. Între acestea, amintește și despre
apariția uriașilor pe pamânt. „Venise o
vreme când copiii oamenilor se înmulțiseră și în acele zile li se născuseră
fiice frumoase și pline de grație. Și îngerii, copiii cerului, le-au văzut și au poftit după ele, și și-au spus între
ei: "Veniți sa ne alegem femei dintre oameni și să avem copii cu
ele." Și Semiaza, care era căpetenia lor, le-a spus: "Eu ma tem că
voi nu veți consimți să înfăptuiți aceasta, și numai eu voi suferi pedeapsa
unui mare păcat."

...Sună verosimil? Hibridarea între copiii cerului și femei
dintre oameni
era interzisă de o autoritate
superioară
care cunoștea consecințele unui asemenea act. Interdicția a fost,
însă, nesocotită - ce-i drept, nu de dragul perfecționării speciei Homo Sapiens
Sapiens - cu consecințele nașterii unor umanoizi mutanți, nu numai ca statură
(uriași), dar și ca profil psihoetic (cruzi, devoratori, războinici).

Chiar numărul celor implicați în acea hibridare a
umanității este menționat, precum și un posibil identificator al datei
aproximative: "Și erau cu toții două
sute care au coborât în zilele lui Iared, pe vârful muntelui Hermon, ... Și toți și-au luat neveste, fiecare și-a ales
câte una, și au început să se împreuneze cu ele și să trăiasca cu ele, ... Și
ele au rămas grele, și au născut uriași a căror statură ajungea la trei sute de
coți, care au început să înfulece toată agoniseala oamenilor. Și când oamenii
nu au mai putut să-i sature, uriașii s-au întors împotriva lor ca să-i mănânce.
Și apoi au început să pornească după păsări, după dobitoace, după târâtoare,
după pești, și să-si sfâșie carnea unul altuia, și să bea sângele. Și atunci,
pământul i-a invinuit pe nelegiuiti."

Observația posibilei origini a jertfelor „de sânge”,
inclusiv umane, practicate în vechime de multe comunități pentru „îmbunarea”
zeului local este, în contextul acestui episod, pasageră (off topic). Dar, posibilitatea alterării necontrolate a firii omului prin intervenția genetică
orientată spre un rezultat - să-l numim fizic
- este greu de neglijat. În mod remarcabil și poate paradoxal,
îngrijorările și avertismentele biologilor asociate experimentului produs de He
Jiankui evocă (doar) perspectivele nedorite ale „produselor de reacție” fizice
și biofizice ale chirurgiei genetice. Posibilele repercursiuni psihice ale
mutanților și descendenților acestora sunt -se pare- imposibil de anticipat și
neevocabile din perspectivă științifică.

În timpurile biblice, în condițiile proliferării unei
asemenea faune parțial umane mutante și pervertirii morale a majorității
oamenilor, este menționat Potopul ca demers „eugenic” major: doar familia lui
Noe și perechi ale speciilor de animale sunt salvate, deliberat, pentru
repopularea Pământului.

Încrucișările între zei și oameni sunt frecvente și în
mitologia elenă. Zeus și ceilalți olimpieni
agresau permanent prințese, regine, nimfe, sirene, amazoane și simple fecioare.
Zeus a reușit chiar inseminarea unor
femei, transfigurat în lebădă sau taur. Hercule - învingătorul unei serii de
monștri și mutanți - a fost copilul nelegitim al lui Zeus cu o muritoare -
Alcmena. La rândul lor, Apollo și sora sa, Artemis erau copiii lui Zeus cu
muritoarea Leto. Tezeu, alt erou cu puteri supraomenești, ajuns rege al Atenei,
era fiul lui Poseidon cu muritoarea Aethra. Dar și zeitățile feminine practicau
relațiile cu bărbații muritori,
Afrodita fiind exemplul de prim rang. În
fine, acest motiv al încrucișărilor zeilor
cu oamenii este prezent în multe culturi străvechi. Reținerea ori
discernământul pare că lipseau, iar progeniturile erau, adesea, diferite de
oamenii obișnuiți.

Pleiada zeilor
este, însă, asociată cu o suită de creaturi provenind din încrucișări
consecutive, sugerând, pentru interpretul modern, riscurile alterării
catastrofale a informației genetice peste generații, pornind de la părinți
„incompatibili” - pe atunci zeii și
femeile oamenilor. Sfinxul (fiica lui
Tyhpon și Echidna), Meduza (transformată de
geloasa Atena dintr-o frumoasă femeie într-un monstru letal prin privire),
Harpiile (Calaeno, Aello, și Ocypete - păsări cu cap de femeie), Minotaurul
(hibrid între om și taur, devorator de oameni, născut de Pasiphae, soția
regelui Minos al Cretei), monstru închis în Labirintul proiectat de Dedal... sunt
doar câteva dintre anomaliile notabile
față de Homo Sapiens Sapiens.

Nici o preocupare a zeilor
olimpieni nu este menționată în sensul prevenirii nașterii acestor ființe
hibride semi-umane, cu intelect,
rezultate din încrucișările cu oamenii; din fericire, majoritatea păreau a nu
putea procrea - situație care merită o extensie din perspectiva geneticii.
Totuși, zeii au întreprins demersuri
cu conotații eugenice, de exemplu prin trimiterea unor super-războinici precum
Hercule sau Tezeu (uneori dotați cu echipament interesant) să răpună mutanții.

Dar, poate cel mai fascinant exemplu de eugenie este tot un episod biblic,
primul în cronologia iudeo-creștină: dobândirea, de către cuplul originar Adam
și Eva, a cunoștinței binelui și răului
(sau/și a sexualității ori capacității de procreare)
, urmare a
„consumului” fructului oprit. Sentimentul
în premieră al rușinii lui Adam de a
se arăta gol în fața Domnului este revelator și pentru mutația produsă în planul conștiinței.

Lăsând deoparte fascinanta dispută privind
circumstanțele, oportunitatea și consecințele „încunoștiințării” celor doi, rămâne
semnificativa ipoteză că asocierea moralei
unei ființe umane mature, care funcționa „doar” pe baza unui „bios” (ce termen
ilustrativ!) și „sistem de operare” limitat... ar fi posibilă ! Condiția? a
dispune de pomul potrivit!

Speculând mai departe, se poate pune întrebarea dacă un
„downgrade” ar fi, de asemenea, fezabil genetic
(nu educațional sau prin alte căi): adică, reducerea calităților morale și
psiho-etice, virarea conștiinței de sine
către un ego primitiv și exacerbat,
atenuarea „rușinii” față de alți oameni și de societate. Dacă tulburarea a fost
atât de mare, de ce nu s-a decis revenirea
cuplului primordial la condiția dinaintea căderii ?

În fine, să nu trecem cu vederea că breșa de securitate a schimbărilor geneticedin „Grădina Raiului” a fost rapid închisă: „Pomul Vieții” a fost
făcut inaccesibil „ca nu cumva (omul) să-şi întindă mâna, să ia şi din pomul
vieţii, să mănânce din el şi să trăiască în veci.”

Era, deci, posibil?... tinerețea fără bătrânețe și viața fără de moarte,chiar în termeni relativi, s-au
perpetuat ca miraj al umanității. Nu surprind, în aceste date, cercetările
geneticii orientate spre prelungirea vieții sau regenerarea celulară.

Revenind la experimentul omului de știință chinez, este
greu de imaginat că nu va prolifera, la început în secrete bine păstrate ale
unor centre de înaltă tehnologie, apoi ca oferte comerciale. Tentațiile
definirii copiilor doriți „perfecți” ai viitorului de către părinți dispuși să
asume riscuri vor prevala, probabil, asupra preceptelor bioeticii.

Dar, copiii „de catalog” ar fi doar debutul unei lumi cu adevărat noi,în care tentațiile puterii și-ar găsi expresii dramatice. Dacă
tentațiile eugenice s-au exprimat intens în secolele XIX-XX prin propunerile de
împerecheri potrivite biologic, etic,
social, intelectual... care ar putea fi „translația” acestora în lumea de
mâine, când s-ar ști, pentru fiecare om, dacă și cum va fi fost „perfecționat”?
Sau: ar rezista mediul militar încercării
de generare a soldatului perfect, în
acord cu misiunea primită? Discriminările practicate de o umanitate cu indivizi
etichetați genetic ar fi imposibil de
oprit.

Potențialele beneficii ale „eugeniei fundamentale” sunt
ades evocate: imunitatea la boli, corectarea posibilelor malformații încă din
stadiul concepției, eliminarea afecțiunilor congenitale, creșterea capacității
de regenerare ar elibera indivizii și umanitatea de mari suferințe.

În acest exercițiu
de imaginație
, se poate aminti, totuși, concepția prezentă în multe sisteme
tradiționale, că unele afecțiuni ar avea origini, căi de intrare-ieșire și
tratamente doar parțial biochimice.
Chiar medicina clasică presupune voința și optimismul pacientului ca resurse
pentru vindecare.

În condițiile cunoașterii incomplete a corelațiilor
factorilor care determină starea organismelor, este de înțeles alarma emisă de
comunitatea științifică față de experimentul genetic uman realizat de cercetătorul chinez. Microchirurgia genetică, oricât de precisă
(ceea ce, se pare, nu a fost cazul) nu exclude influențe (biologice) care s-ar
activa la mare distanță de „ținta” operației celulare.

Creația de ficțiune a folosit intens și cu mare succes
tema modificărilor genetice cu efecte scăpate de sub control. Frankenstein (1931) este un clasic. Musca (1958, 1986 și 1989), filme bazate
pe povestea din 1957 scrisă de George Langelaan, a rămas de referință prin
alarma asupra consecințelor erorilor experimentale asupra omului. Gattaca (1997) aduce tema discriminării,
frustrărilor și conflictelor între oameni superiori
și inferiori genetic într-o
societate a viitorului. În Blade Runner (primul
fim în 1982) are loc, deja, efortul de identificare și eliminare a unor
umanoizi evadați, obținuți prin modificări genetice. Insula doctorului Moreau (1996) prezintă descoperirea progresivă a
experimentelor genetice terifiante făcute în izolare de un om de știință
„imaginativ”... și lista ar putea continua, de exemplu cu mențiunea temei Soldatului Universal (primul în 1992) -
scăparea de sub control a unor „super războinici” căzuți la datorie, modificați
apoi biologic și activați artificial pentru misiuni de comando.

Este, însă, important de notat diferența enormă între
editarea unei singure gene
identificată drept „poarta de intrare” a SIDA în organism și necesarul de
„editat” pentru o ipotetică tentativă de modificare -de exemplu- a înălțimii viitorului adult. Pentru aceasta,
sunt responsabile numeroase secvențe din genom, ceea ce ar implica modificarea simultană a sute de mii (!) de gene,
pentru a nu mai vorbi de corelațiile complet necunoscute ale schimbărilor. Așa
că, rezonabil, specificarea „copilului de catalog” este, în prezent, doar SF. În schimb, maladii ereditare precum anemia
falciformă, fibroza cistică sau maladia lui Huntington, considerate asociate cu
alterarea unei singure gene, lasă loc
speranței că „editarea” și-ar atinge scopul.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

„Tot ceea ceea ce poate să-și imagineze un om, alți
oameni vor fi în stare să înfăptuiască” susținea Jules Verne. Citatul este
folosit pentru argumentarea caracterului vizionar al scriitorului, față de
unele invenții prefigurate în creația sa, care, peste timp, au devenit
realitate. Să fie, oare,
și cazul variațiunior pe tema omului modificat genetic? Sau vor intra în
acțiune interdicții ale „jocului de-a Dumnezeu” acceptate global ?

Dumneavoastră ce credeți?

redactor Florin Vasiliu

Ascultă live

Ascultă live

07:15 - 07:55
Știri pe vinil (partea a I-a)
Ascultă live Radio România Cultural
07:10 - 09:00
MATINALII
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
Acum live
Radio România Internaţional
Ascultă live Radio România Internaţional
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
06:00 - 09:00
BUNĂ DIMINEAȚA, GOSPODARI
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
Acum live
Radio România Braşov FM
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța
Ascultă live Radio România Constanța
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara
Ascultă live Radio România Timișoara
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj