Continuitate -Petru Hagiu
7 December 2017
Relevant in grafica romaneasca
21 December 2017

Intersectări fericite

O expoziţie deschisă la Galeria Luceafărul din cadrul Centrului Cultural „Mihai Eminescu” (al sectorului 2), expoziţie realizată de doi artişti, mamă şi fiu –Corina Preda Perianu şi Mihai Perianu ne invită într-o lume complexă, plină de căldură („Tandem subiectiv”), în care motivele vizuale atât de diferite, poartă privitorul pe un traseu vital, de o adâncă spiritualitate. Corina Preda Perianu a fost studenta, la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” a maestrului Vasile Grigore. Şi această realitate a fost cu mare atenţie absorbită de Corina Preda Perianu. Lecţia abordării şi studierii naturii în complexitatea, dar şi în esenţializarea ei –a dat cu adevărat roade şi Corina Preda Perianu a devenit o personalitate distinctă, al cărei stil personal nu poate fi asociat în mod nefericit cu opera lui Vasile Grigore.

Preţiozitatea acuarelei

Libertatea şi deci, spontaneitatea pictoriţei se remarcă în primul rând, prin abordarea tehnicii acuarelei, întrebuinţate cu preferinţă, deşi preţioasă şi chiar pretenţioasă, în plein-air, când subiectele alese sunt fie colţuri de natură, fie interioare de biserici ori portrete. Rapidă, cu adevărat, dar necesitând maximă concentrare şi deci, ordinea interioară pusă în acord cu ordinea meşteşugului, acuarela răspunde unui tip de sensibilitate care apreciază fragilitatea şi delicateţea unui gest spontan, exersat îndelung însă, urmare a unui dialog strâns cu ochiul care anticipează şi râspunde mai rapid decât mâna.  Pe de altă parte, nici uleiul pe pânză, nu îi este indiferent artistei –care recurge cu plăcere şi cu rezultate bune, la această tehnică; uleiul însă, într-o măsură cu mult mai redusă, captează interesul pictoriţei. Tematica, în ciuda abordării tehnicilor diverse, nu se modifică. Tot spaţiul citadin ori rural, tot interioarele lăcaşelor ecleziastice sunt surprinse de artista călătoare, care descoperă locuri, clădiri şi oameni a căror expresie o captivează, al căror aer îl reţine pentru totdeauna pe pânză ori pe hârtie.

Căutări de emancipare

Alături de Corina Preda Perianu expune fiul ei, tânărul, încă student, Mihai Perianu. La aceeaşi facultate urmată de mamă, chiar dacă sub o altă denumire, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, Mihai Perianu studiază pictura la clasa profesorului George Moscal. În ultimul an, cel al licenţei, Mihai Perianu mărturiseşte prin lucrările selectate pentru acest spaţiu expoziţional că este pasionat de culoare. Subiectele alese şi modul lor de analiză este foarte diferit, de la lucrare, la lucrare. Fiorul figurativului există, şi rezultatele sunt uimitoare. Simţim însă la tânărul artist şi alte căutări, încă nedefinitivate. O tendinţă spre abstract, o alta poate spre un tip de expresionism ar fi cercetările subtile, încă nesoluţionate ale lui Mihai Perianu. Vârsta fragedă îşi are cu certitudine însă, potenţialitatea ei, iar rezultatele –suntem siguri- nu vor întârzia să apară.

Criticul de artă Luiza Barcan a prezentat în deschiderea expoziţiei, pe 11 dec. 2017, demersul celor doi plasticieni, a căror asociere expoziţională, în spaţiul Galeriei Luceafărul , deşi subiectivă (titlul expoziţiei „Tandem subiectiv” aduce subliniat în discuţie acest aspect) oferă un plus, evenimentului vizual care capătă şi o altă perspectivă, dar şi o altă profunzime.

Realizator Roxana Păsculescu