Raportul privind cetățenia UE: vor fi actualizate orientările UE privind libera circulație
19 December 2020
România participă la crearea unui Centru european de competență pentru conservarea patrimoniului cultural
23 January 2021

„Minority SafePack – un milion de semnături pentru diversitate în Europa”  

rubrică EuranetPlus

autor Luana Pleșea

„Minority SafePack – un milion de semnături pentru diversitate în Europa” – a cincea inițiativă cetățenească europeană susținută de peste 1 milion de cetățeni din întreaga UE – a primit, pe 15 ianuarie 2021, răspunsul Comisiei Europene. Inițiatorii „Minority SafePack” au solicitat Comisiei „să adopte o serie de acte legislative pentru a îmbunătăți protecția persoanelor care aparțin minorităților naționale și lingvistice și pentru a consolida diversitatea culturală și lingvistică în Uniune”. Deși inițiativa s-a bucurat de susținere din partea Parlamentului European, care a votat o rezoluție în acest sens pe 17 decembrie 2020, Comisia Europeană a decis să nu propună noi acte legislative: „Incluziunea și respectarea bogatei diversități culturale a Europei fac parte din prioritățile și obiectivele Comisiei Europene. În ultimii ani, după prezentarea inițială a acestei inițiative în 2013, a fost luată o gamă largă de măsuri care abordează mai multe aspecte ale propunerilor din cadrul inițiativei. (Documentul de răspuns al Comisiei) evaluează fiecare dintre cele nouă propuneri individuale (formulate în inițiativă) (…). Deși nu sunt propuse noi acte legislative, punerea integral în aplicare a legislației și a politicilor care sunt deja în vigoare oferă un arsenal puternic pentru a sprijini obiectivele inițiativei” (din răspunsul Comisiei Europene).