La Galeria Gaep – mai mare versus mai mic
10 June 2021
Peisaj românesc cu oameni și sfinți
24 June 2021

Opera de artă, rezultat al talentului și științei creatorului

 

 

 

Expoziția anuală a Pinacotecii Municipiului București prezintă la Palatul Suțu în perioada 9 decembrie 2020 – septembrie 2021 o serie de lucrări de pictură, grafică și sculptură incluse
într-un eveniment vizual care are, în principal, un scop educativ. Coordonatoarea proiectului, dr.Elena Olariu, director adjunct MMB a avut în intenție, dincolo de directa bucurie vizuală, înțelegerea de către vizitator a amplului proces de cunoaștere, știință și exercițiu care stă la baza realizării operelor de artă. Organizatorii afirmă:

”Conceptul pornește de la definiția anatomiei artistice, aceasta fiind știința care studiază din punct de vedere estetic relațiile dintre dimensiunile, reliefurile și proporțiile corpului uman, jocul mușchilor, diferite atitudini și mișcări, cu scopul teoretizării și înțelegerii frumuseții. Reprezentarea corpului uman și portretistica, în arta plastică, presupune ca artistul să aibă serioase cunoștințe de anatomie, fiziologie, antropologie sau psihologie.”

Dintre artiștii expozanți îi menționăm pe: Gheorghe Tattarescu, Theodor Aman, Mișu Popp, Constantin Lecca, G.D. Mirea, Daniel Rosenthal, Theodor Pallady, Ion Theodorescu-Sion, Ștefan Dimitrescu, Corneliu Baba, Nina Arbore, Mina Byck Wepper, Frederic Storck, Cornel Medrea.

Clipul ”Amintiri cu și despre artiști plastici” oferă informații pertinente ca urmare a interviului realizat cu coordonatoarea proiectului și prezintă printr-o serie de cadre, excepționala expoziție „De la anatomia artistică la opera finită”, de la Palatul Suțu.

Realizatoare Roxana Păsculescu