Azi la Radio România Cultural: Cu…minte de weekend!
29 September 2018
Azi la Radio România Cultural: Cu…minte de weekend!
30 September 2018

Povestiri din studioul artelor – Sambata 29 septembrie, ora 21

Realizator Magdalena Tara

Invitat special Istoricul Cristian Luca

Prof.univ.dr. Cristian Luca este in prezent Directorul Institutului
Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia.

Teza sa de doctorat a avut ca tema Ţările Române şi Veneţia în secolul
al XVII-lea.

2012–2015: Membru al colectivului de cercetare al Proiectului de
Cercetare THALES – The Black Sea and its port–cities from the 18th to
the 20th century. Development, convergence and linkages with the global
economy, cofinanţat de Grecia şi Uniunea Europeană prin National
Strategic Reference Framework.

2009–2011: Director al Proiectului de Cercetare Exploratorie cod CNCSIS
298, Contribuţia minorităţilor etnice şi confesionale la dezvoltarea
comerţului exterior al Ţărilor Române (a doua jumătate a secolului al
XVI-lea–începutul secolului al XVIIIlea), finanţat de Consiliul Naţional
al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior prin Unitatea
Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării,
Dezvoltării şi Inovării; Cercetător postdoctoral al Academiei Române (pe
lângă Institutul de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca şi Centrul
de Studii Transilvane din Cluj-Napoca)

Septembrie 2008: bursă postdoctorală de cercetare, alocată de
Ministerului italian al Afacerilor Externe, la Arhiva de Stat din Veneţia;

Octombrie 2002–iulie 2004: Bursa naţională de cercetare şi formare
postuniversitară “Nicolae Iorga” la Veneţia (Italia), pe lângă
Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică;

Bursier la Quinta e Sesta Serie di Questioni Umanistico– Rinascimentali,
la Centro Italiano di Studi sul Classicismo din San Gimignano (Italia);

August–octombrie 2001: bursă de cercetare, alocată de Ministerului de
Externe al Italiei, la Arhiva de Stat din Veneţia şi la Biblioteca
Naţională Marciana;

Iulie–septembrie 2000: bursă de cercetare, alocată de Oficiul Naţional
al Burselor de Studii în Străinătate, la Arhiva de Stat din Veneţia şi
la Biblioteca Naţională Marciana;

Martie–mai 2000: bursă de cercetare, alocată de Universitatea Ca’
Foscari din Veneţia, la Arhiva de Stat din Veneţia şi la Biblioteca
Naţională Marciana;

Aprilie 1999: stagiu de mobilitate şi documentare, finanţat de
Universitatea din Bucureşti şi Departamentul pentru Tineret din
Ministerul Tineretului şi Sporturilor, la Veneţia şi Milano; iulie 1998:
stagiu de mobilitate şi documentare, finanţat de Universitatea din
Bucureşti şi Departamentul pentru Tineret din Ministerul Tineretului şi
Sporturilor, la Veneţia;

Ianuarie–iulie 1997: stagiu de documentare şi specializare – finanţat de
Ministerul Culturii şi Cultelor şi Fundaţia Soros pentru o Societate
Deschisă – la Veneţia, pe lângă Institutul Român de Cultură şi Cercetare
Umanistică, la Arhiva de Stat din Veneţia şi la Biblioteca Naţională
Marciana.

I-a fost decernat Premiul “Dimitrie Onciul” al Academiei Române, acordat
la 17 decembrie 2009 lucrării: Ţările Române şi Veneţia în secolul al
XVII-lea. Din relaţiile politicodiplomatice, comerciale şi culturale ale
Ţării Româneşti şi ale Moldovei cu Serenissima, Editura Enciclopedică,
Bucureşti, 2007.

De asemenea a fost distins cu Premiul “Teresa Ferro”, ediţia I,
instituit şi finanţat de Institutul Italian de Cultură din Bucureşti,
competiţie deschisă volumelor apărute în România în perioada 1 ianuarie
2007–31 august 2008, „care au ca subiect cultura română, cultura
italiană sau influenţele reciproce ale acestora, în domeniul
filologico–lingvistic sau istoric”, acordat la 5 decembrie 2008
lucrării: Ţările Române şi Veneţia în secolul al XVII-lea. Din relaţiile
politico-diplomatice, comerciale şi culturale ale Ţării Româneşti şi ale
Moldovei cu Serenissima, Editura Enciclopedică, Bucureşti,

Afiliere profesională :

– European Historical Economics Society – London (UK);

– American Historical Association – Washington (USA);

– Society of Mediterranean Maritime History – La Valletta (Malta);

– Associazione Nazionale Archivistica Italiana – Roma (Italia);

– Centro Interdipartamentale di Studi Balcanici – Università degli Studi
Ca’ Foscari di Venezia (Italia);

– Comisia (cu sediul la Sibiu) de Istorie a Oraşelor din România a
Academiei Române;

– Institutul Român de Genealogie şi Heraldică “Sever Zotta” din Iaşi.