Arta si caritatea
9 August 2018
De la figurativ spre abstract
6 September 2018

Cu fiecare expoziţie de artă, noi descoperiri

O foarte reuşită expoziţie poate fi văzută în spaţiile Casei domneşti din Râmnicu Sărat. Cu accent pe pictură şi pe grafică, expunerea vorbeşte cu autoritate despre câteva decenii excepţionale ale artelor plastice româneşti, printr-o parte semnificativă a reprezentaţilor ei. De la Cariatida, sculptura în lemn a Gabrielei Manole- Adoc, la expresivitatea Ţăranului 1907 de Rusu Emil Titus, operele în sculptură sunt în minoritate, dar ele punctează o tendinţă a artei plastice româneşti din deceniile 7 şi 8 ale veacului trecut, care pendula în toate formele artelor între un simbolism hieratic şi un expresionism cu valenţe diverse. Ion Theodorescu Sion cu ale sale personaje, apoi Camil Ressu cu peisajele uşor recognoscibile datorită gamei cromatice cu accent pe verde –violet, Rodica Maniu cu una dintre temele care au consacrat-o: Culegătoarele de struguri, în fapt, toate aceste teme diferite vorbesc despre ritmurile compoziţionale pe suprafaţa bidimensională, despre combinaţii cromatice efervescente sau dimpotrivă calme şi aşezate şi despre dragostea pentru culoare. Nudul realizat de Boris Caragea: Balerină în repaos şi portretul Profesorului Rene Jeannel, de Romul Ladea, amândouă sculpturi fac o impresie extrem de puternică vizitatorului. Clădirea, ea însăşi monument de arhitectură – cu bolţile şi arcadele sale, cu încăperile în anfiladă permite o desfăşurare deosebită a lucrărilor de artă aflate în patrimoniul Muzeului Judeţean Buzău. Grafica de dimensiuni mici apare privitorului panotată în spaţiile mai reduse ca dimensiuni. De la Theodor Aman, la Ştefan Popescu, Viorel Huşi, colecţia aceasta este şi ea o bijuterie preţioasă a colecţiei. Expoziţia din Casa Domnească de la Râmnicu Sărat ne facilitează, în anumite cazuri, prin câteva opere, mai buna configurare a profilului unor creatori. Lipsa unor mari expoziţii retrospective îi determină pe iubitorii artelor, dar şi pe specialişti –să se bucure de fiecare prezentare expoziţională care scoate la iveală, din depozite, lucrările unor nume de răsunet sau nu, din plastica românească.

Roxana Păsculescu