Bilet de îmbarcare spre… Câmpulung Moldovenesc, iar apoi către Cuba, pentru a cunoaşte câte ceva din sincretismul religios din această ţară
18 May 2019
Bilet de îmbarcare spre… Câmpulung Moldovenesc, iar apoi către Cuba, într-o vizită prin Las Terrazas
19 May 2019

CUBA VĂ POVESTEŞTE – Sincretismul religios în Cuba

Credinţele aduse în Cuba de diferitele grupuri etnice africane s-au constituit de-a lungul timpului în trei sisteme religioase importante: Regla de Osha (sau Santería, de origine predominant Yoruba),  Regla Conga (numită şi Palo Monte, a cărei origine se regăseşte în religiile popoarelor Bantu) şi preceptele religioase ale Societăţii frăţeşti Abakuá (ce grupează bărbaţi proveniți din Calabar, Nigeria).  

Pe la jumătatea secolului al XX-lea, Santeria, care în acel moment era practicată doar de negrii africani, mulatri şi descendenţii lor, a început să prezinte interes şi pentru populaţia albă, în special pentru cei din păturile umile. Astfel a început manifestarea unui nou fenomen religios, un  „paralelism”, prin care cubanezii au încercat să se apropie cât mai mult de Divinitatea Supremă, practicând, în acelaşi timp catolicismul, Santeria, Regla Conga ori învăţăturile Abakuá. (nota red.)

* * *

La orice colţ de stradă sau intersecţie a acestei insule din Caraibe, puteţi găsi ofrande religioase de origine africană, fie ele fructe, alimente, frunze de plante şi chiar animale sacrificate. Sunt credinţe moştenite din secolele trecute, din epoca în care Cuba era colonie spaniolă iar vasele negustorilor de sclavi veneau încărcate, aducându-i pe aceştia de pe meleaguri îndepărtate. Sclavii au fost siliţi să adopte religia stăpânilor, catolicismul, dar pretizând că se închină sfinţilor creştini au continuat să îşi venereze idolii într-un mod extrem de ingenios, iar în timp, acest fenomen a ajuns să fie cunoscut ca sincretism religios, fiind prezent şi în zilele noastre.

* * *

Colega noastră de la Radio Havana Cuba, Miladys Borges, a discutat pe această temă cu Mercedes Armenteros Álvarez, directorul singurului muzeu Yoruba din lume, situat în Havana Veche (Habana Vieja).

* * *

Mercedes Armenteros Álvarez: Noi cubanezii, suntem descendenţii a două culturi, a celei spaniole, care ne-a colonizat, şi a celei africane, care a fost adusă în Cuba ca mână de lucru ieftină. Aşa s-a născut sincretismul nostru. Africanii Yoruba, Arará, Bantu (aşa-numtţii „paleros” sosiţi din Angola și din alte părți), apoi Abakuá din zona Calabar  şi-au adus cu ei cultura, arta, credințele şi toate s-au unit alcătuind ceea ce numim religiile cubaneze de origine africană. Catolicismul este şi el prezent, pentru că a fost impus de către stăpânii de sclavi, africanii fiind obligaţi să renunţe la credinţele şi cultura lor şi să se convertească la religia stăpânilor. Dar cu inteligența lor nativă au îmbinat imaginile sfinnţilor catolici cu propriile lor zeități, continuând, în felul acesta să îşi practice şi propria religie, păstrându-şi zeii şi cultura. Iar acestea sunt vii chiar şi acum, după 500 de ani.

O singură persoană poate fi adeptă a religiei yoruba, vorbim despre „santería”, poate fi „abakuá”, religia adusă de cei din Calabar, poate fi „palero”, credință adusă de populaţia Bantu, din Congo, dar şi din Angola şi poate fi „arará”, altă manifestare a religiilor de origine africană. Vreau să spun că acesta este sincretismul, un amalgam de religii şi culturi diferite care au evoluat devenind ceva cubanez. Cubanezii sunt produsul unei sincretism, nu doar religios ci şi cultural, o cultură metisă, în care sunt prezente desigur, şi influenţe chineze şi arabe, dar care în mod fundamental este produsul a două culturi: spaniolă şi africană.

Un cubanez îţi poate spune că se închină Fecioarei Carităţii din Cobre (la Virgen de la Caridad del Cobre), care e catolică, dar africanii o adoptaseră, aşa cum v-am spus înainte, ei s-au folosit de sfinţii catolici pentru a-şi practica propriile religii. Astfel, Fecioara Carităţii din Cobre, care este patroana Cubei, este asimilată cu o divinitate sau „orisha” din panteonul Yoruba, şi anume cu Oshun (Zeiţa apei dulci, fertilităţii şi dragostei – nota red.). Aşadar cubanezul îţi spune că i-a făcut un altar Fecioarei din Cobre, dar când mergi la el vezi că de fapt este vorba despre Oshun.

* * *

Miladys Borges:Sincretismul religios în Cuba implică o lungă listă de divinităţi, ce sunt venerate în acelaşi timp, toate conducând la Dumnezeul suprem, după cum ne spune şi directorul singurului muzeu Yoruba din lume, Mercedes Armenteros Álvarez.

Mercedes Armenteros Álvarez: Olodumare este Dumnezeu, este ceva abstract, nu îl vezi, nu este reprezentat în imagini, ştii că este acolo undeva, îi simţi prezenţa dar nu ştii cum arată. Isus Hristos, este tot Olodumare. Sfântul Francisc de Assisi, din catolicism, de exemplu este asimilat cu Orunmila, tatăl secretelor, intermediarul între oameni şi Olodumare, zeitatea supremă. Concret, eu sunt devotă, consacrată lui Yemayá, sunt Iyaorisha, adică adeptă a acestei divinităţi, iar în catolicism, sfânta mea, cea care îi corespunde lui Yemayá, este La Virgen de Regla (Fecioara din Regla).

Miladys Borges:Fecioara din Regla este patroana Golfului Havana. La început o aşezare de pescari, Regla a devenit cu timpul un oraş, care a dat numele Fecioarei. Cine traversează golful, poate zări biserica ce i-a fost închinată.

Mercedes Armenteros Álvarez: În catolicism te rogi Sfintei Barbara, care pentru credincioşii Yoruba este asimilată cu Shangó. Acesta a fost primul Rege din  Oyo, care a fost zeificat, Shangó este „alaafin”, cuvânt care înseamna rege. Sfântul Lazăr, unul dintre cei mai veneraţi sfinţi din Cuba este asimilat cu un orisha numit Babalú Ayé, nume compus din babacare înseamnă tată, „ilu”, sat şi „ayé”, lume, asta înseamnă ad-literam Babalú Ayé. Acest orisha se mai numeşte şi Asojano şi între el şi Sfântul Lazăr există o similitudine, deoarece Asojano sau Babalu Ayé este orisha al bolilor iar Sfântul Lazăr (sărbătorit pe 17 decembrie) are ca responsabilitate îngrijirea celor bolnavi. Există o leprozerie, cea mai mare din Cuba, unde se găsește o biserică închinată Sfântului Lazăr, la care se duc să se roage toţi cei care suferă de vreo boală.

Miladys Borges:Sincretismul religios este un fenomen care a apărut în Cuba şi în alte ţări din America Latină, aşa după cum am mai spus, cu multe secole în urmă. Iar pentru a înţelege mai bine această manifestare, să o ascultăm Mercedes Armenteros Álvarez, care este  practicantă a Religiei Yoruba, cunoscută şi sub numele de Regla de Oshá sau Santeria.

Mercedes Armenteros Álvarez: Cubanezii nu pot renunţa la o credinţă, oricât de măruntă ar fi ea. Totul este foarte amestecat, şi asta se datorează obiceiurilor. De exemplu, când se naşte un copil, i se citeşte rugăciunea Sfântului Luis Beltrán dar asta nu înseamnă că oamenii sunt neapărat credincioşi. Este pur si simplu un obicei la care cubanezii nu renunţă. La fel, toată lumea îşi botează copiii, dar nu pentru că ar fi cu toţii creştini practicanţi, ci pentru că botezul a devenit un element al  culturii cubaneze.

Miladys Borges:Şi cum vorbim de sincretismul din Cuba, nu putem ocoli anumite cuvinte ce sunt foarte folosite.

Mercedes Armenteros Álvarez: Aceste cuvinte yoruba s-au păstrat până în zilele noastre. Chiar şi după 500 de ani ele se folosesc în limbajul popular. De exemplu dacă cineva îţi spune că eşti „osogbo”, înseamnă că ai în jur influenţe negative, iar când ţi se spune că eşti „iré”, te afli într-o conjunctură pozitivă. Dacă ai mult „aché”, înseamnă că eşti norocos. Aceste cuvinte fac parte din modul de a vorbi al cubanezilor, au intrat în limba de fiecare zi, fiindcă aşa cum am mai spus, suntem produsul a două culturi şi totul a prins rădăcini în muzică, în pictură, în toate artele, în limba şi cultura poporului cubanez.

Miladys Borges:Ce mai trebuie precizat este faptul că înainte de anul 1959, religiile de origine afro-cubaneză au fost marginalizate în Cuba, dar după triumful Revoluţiei, acestora li s-a acordat consideraţia cuvenită, ca semn de egalitate şi armonie între toate credinţele poporului cubanez.

Realizat de Miladys Borges – RADIO HAVANA CUBA

(traducere – Diana-Maria Şincai)