Reinterpretare şi revalorizare
1 April 2018
Opera unui artist basarabean pe simeza artelor bucureştene
21 April 2018

Dialog la maturitate

Trăiri iconice este titlul celei mai recente expoziţii personale a pictorului Costin Neamţu, expoziţie gândită pentru spaţiul Galeriei Luceafărul din cadrul Centrului Cultural „Mihai Eminescu” al sectorului 2 al Capitalei. Fiind o prezentare extrem de selectivă din opera bogată şi variată a lui Costin Neamţu, care cuprinde pictură, grafică şi obiect, expoziţia face chiar prin titlul ales, o trimitere ţintită către rezultatul privirii şi al simţirii; linia expoziţională este însă una evidentă, urmărind cu precădere esenţializarea, pe linia unor semnificaţii culturale fundamentale, proces luminat în principal de artist pentru această personală.

Sub semnul „trăirilor iconice” Costin Neamţu şi-a invitat partenera de viaţă, artista decoratoare Cela Neamţu –să contribuie la discursul important care relevă preocuparea celor doi plasticieni pentru compoziţia echilibrată, cu direcţii constructive limpezi, în care armoniile cromatice definesc formele.

Cele trei lucrări ample de tapiserie rotunjesc prin urmare, expoziţia, pastelurile şi colajele lui Costin Neamţu aflându-şi corespondenţe de „simţire” a monumentalului, în piesele de artă decorativă ale Celei Neamţu.

Artist monumentalist, cu vastă experienţă, Costin Neamţu oferă privitorilor acestei personale, un segment al preocupărilor sale plastice, în care lumea aflată sub lupă este descompusă în elemente fundamentale, pentru ca apoi, să fie reconstruită după legi plastice, personale acestui artist. Arcul de cerc, spre exemplu devine element în acelaşi timp de marcă şi de legătură între cei doi artişti, traseu plastic de mare frumuseţe şi însemnătate în compoziţiile acestora. Şi dacă Cela Neamţu optează în tapiseriile sale pentru simpla şi impunătoarea arcadă, Costin Neamţu combină şi însufleţeşte diversele forme de arce, prin suprapuneri tandre, cu forme unghiulare puternice care îşi pierd însă, în aceste alăturări voite, duritatea.

Un alt motiv pe care îl surpindem la cei doi plasticieni ar fi elementul fitomorf. Încărcat de o simbolică îndreptată spre renaştere şi deci, viaţă, frunza cu linia ei caldă defineşte trasee ale privirii.

Dincolo de motivele, aici doar sugerate ca puncte de convergenţă plastică pentru cei doi artişti –există textura şi tipul de sugestie a materialităţii la care recurge Costin Neamţu. Ordonată şi riguroasă este ţesătura liniară a tapiseriei, în vreme ce, Costin Neamţu propune privitorilor o „împletitură” spontană, caldă, în care simţi parcă respiraţia creatorului.

Trăiri iconice este o expoziţie care emană autenticitate şi forţă expresivă, o expoziţie de autor (Costin Neamţu) care aclamă necesitatea artistului de a se afla într-o permanentă căutare.

Realizator Roxana Păsculescu