Ascultă Radio România Cultural Live

Obiecte interesante ale zeilor (p1)

29 Mai 2018, 15:25

Fără a intra în disputele privind identitatea și natura zeităților antice (de ambele genuri!), sunt remarcabile, în unele reprezentări sau relatări, obiecte la purtător cu funcționalități neclare.

Caracterul ritualic al acestora pare dificil de susținut, cu toată obstinarea cercetătorilor mainstream. Mai mult, aceste obiecte se înscriu în seria uimitoarelor caracteristici comune civilizațiilor străvechi, despărțite de oceane, precum modelarea pietrei sau construcțiile piramidale. De asemenea în a doua parte a episodului, vor fi trecute în revistă câteva „singularități” remarcabile.

Aceste obiecte au putut fi interpretate altfel decât ritualic doar odată cu avansul tehnologic al ultimelor decenii. Tot în acest context, despre pasionanta metamorfoză a însemnelor puterii - într-un episod viitor...

Cele mai multe speculații au fost generate de perechea brățărilor asemănătoare ceasurilor și  bagajelor de mână, purtate de (unii!) zei reprezentați în admirabile basoreliefuri.

Pentru calitatea artistică, a execuței și acuratețea detaliilor, să începem cu două ființe supranaturale considerate ca aparținând civilizațiilor babiloniene sau asiriene.

Dreapta: reprezentare alocată zeului sumerian Ninurta (identificat și sub alte nume în Mesopotamia). Bazorelief datat 850 î.Hr, găsit în Templul lui Ninurta din orașul antic asirian Kalhu (circa 1350-650 î.Hr), situat la 30 km sud de actualul Mosul, în Irak.

Ipostaza și echipamentul sunt remarcabile, canonice chiar. Ninurta face parte din „galeria” zeilor sumerieni de prim rang. Cele patru aripi (de ce nu doar două, precum au păsările, zeii mai recenți sau precum a fost descris Icar?) și capul de vultur arată capacitatea de a zbura și caracterul dominator, chiar agresiv. În alte reprezentări ale zeilor, precum sunteți invitați să descoperiți  în episod, există și un al cincilea ampenaj - coada. Corelația cu  orice aeronavă modernă este, desigur, ridiculizată.

Încă mai remarcabile sunt,  însă, „ceasul floral” și „geanta de mână” purtate de zeu. Apar în reprezentări străvechi, în focare ale civilizațiilor antice pe glob, dar nu ca obiecte comune, ci -posibil- ca însemne ale uneor calități ori rang înalt. (Ninurta era fiul zeului suprem al panteonului sumerian, Enlil, ambii venerați ca inițiatori de toate civilizațiile zonei mesopotamiene.)

Care să fi fost funcționalitatea celor două obiecte, ca însemne ale puterii? Brățările șerpuite pe brațe pot fi asimilate unor podoabe (cu destule trimiteri semnificative),... dar „ceasul” și „geanta” ?

Înainte de unele comentarii, să privim, mai îndeaproape respectivele accesorii:

Detaliile și calitățile artistice ale reprezentărilor sunt fără cusur. Scrierea măruntă, de origine cuneiformă, acoperind aproximativ aceeași zonă a basoreliefurilor, a fost suprapusă, existând câteva locuri în care „se curbează” după contururi, fără erori, ciobituri, etc., cu toată finețea .  Nu am găsit o traducere dedicată, irevocabilă, a textelor (dealtfel - după cum se spune - încărcate de posibile semnificații multiple și jocuri de cuvinte), sau detalii privind materialul și tehnica de execuție. Cititorii sau ascultătorii cunoscători sunt invitați să indice asemenea surse.

O primă remarcă se referă la posibila inducere în eroare privind frecvența acestor reprezentări: în termeni relativi, sunt foarte puține, cel mult câteva zeci, în lume. Majoritatea, totodată culmi ale rafinamentului artistic, precum cele din fotografiile de mai sus, aparțin vechii Mesopotamii. America și India contribuie cu un contingent redus, dar uimitor prin corelație, în privința „genților”. În Egiptul Antic, acestea păreau înlocuite de semnul „Ankh”.

„Ceasurile” sunt rarisime: apar doar în Orientul Mijlociu, asociate selectiv, doar unora dintre personajele reprezentate. Observația este cu atât mai semnificativă, cu cât există scene care înfățișează grupuri de ființe, omogene fizic, dar cu aparenta diferență a rangului, marcată prin obiectele purtate și, posibil, ocupației, prin ipostaze și loc în compoziție.

Ca remarcă doar - nici un fel de obiecte nu apar purtate, pe corp sau membre, de categoria altor ființe, să le numim supranaturale: hibrizii, ca patrupede (lei sau tauri) cu busturi și capete umane. Explicabil, am spune, privind pragmatic (imposibila auto-împodobire) și, mai ales, semantic (condiție inferioară „zeilor” antropomorfi). Prezenți în toate mitologiile, frecvent reprezentați grafic și sculptural, unii dintre acei hibrizi erau, totuși, în anume feluri, atât de importanți, încât, cel puțin o vreme, păreau egalii zeilor.

Dichisiți admirabil, la nivelul „zeilor” umanoizi, hibrizii nu purtau obiecte esențiale precum brățări (de orice fel), arme, „genți”, stilete, pandantive, conuri (de pin?). Capetele erau, totuși împodobite - ceea ce minimizează argumentul pragmatic (accesorii dificil de gestionat), dar arată o anume înrudire cu zeii.  

Fără a intra într-o paranteză, dealtfel fascinantă, să remarcăm varietatea și, mai ales, diferențele între costume (care pot include măști) - de pildă, outfitul cu cap de șoim, cu/fără aripi, ori cel de pește -purtate de umanoizi compleți, perfecți... și naturi (specii?) diferite - reprezentate de hibrizi.

Costume, accesorii (și simbolistică) sol-aer, sol-apă, respectiv „zeu”-ființă hibridă. Pe bazorelieful din dreapta taurului înaripat (înalt de circa 3 metri) se pot distinge două reprezentări de zei antropomorfi.

 Revenind la „brățările cu ceas”, pot fi detectate puține motive asemănătoare în artefacte antice, în speranța unor corelații care să înlesnească, măcar, ipoteze plauzibile:

De la stânga la dreapta: „Discul din Phaistos” și detaliu. Discul este din lut ars,  datat mileniul al II-lea î.Hr.; descoperit în Creta, rămâne indescifrabil. Imaginea din mijloc arată un fragment aparținând Orientului Mijlociu Antic, păstrat la Metropolitan Museum - New York. Asocierea cu florile de lotus (posibil valabilă și pentru imaginea din dreapta) trimite, în primă instanță, la specificul botanic al „rozetelor”. Plasarea unui astfel de motiv în centrul „Discului din Phaistos” rămâne, deocamdată, inexplicabilă, cu toate încercările de atribuire - de exemplu, a înțelesului solar. Conotația „originii”, a „începutului” poate fi asociată purtării simbolului exclusiv de zeii inițiatori sumerieni. De ce în „ceasuri” și numai la încheietura mâinii... iată un exercițiu de imaginație!

În mod remarcabil, același motiv apare nealterat, cu „petalele” rotunjite, în rarisime instanțe, pe așa-numitele discuri înaripate, precum și, în reprezentări  brute, mult mai târzii, pe unele stele votive, de exemplu cele datate sec V-IV î.Hr. și atribuite zeiței cartagineze Tanit.

„Discurile înaripate” apar frecvent în reprezentările Orientului Mijlociu Antic. Sunt considerate (ce altecva decât) obiecte de cult sau simboluri, deși „ conduse” de zei de prim rang. Se pare, doar cele mai vechi reprezentări conțineau rozete cu „petale” rotunjite; apoi, interiorul discurilor s-a schimbat, în moduri nu mai puțin interesante, mai răspândite. Identificările personajelor asociate sunt nesigure; de exemplu, în imaginea din stânga, se consideră ca fiind figurat „Ghilgameș, între doi bărbați-taur, sprijinind discul solar înaripat”. „Erezii” interpretative asociază „rozeta” cu un sistem sau principiu de propulsie. În foto dreapta este o variantă de interior al discului cu alte corelații remarcabile, care nu fac obiectul acestui episod.

 Legătura dintre „brățara-ceas” de la încheietura mâinii zeilor sumerieni inițiatori și „rozetele” discurilor înaripate pare demnă de luat în considerare. Să fi fost respectivele brățări - încă o dată: extrem de selectiv atribuite - indicii ale stăpânirii unor cunoștințe și posibilități care includeau, prin asociere, „discurile”?

Al doilea obiect remarcabil purtat de zei este „geanta de mână”. Apare mai des decât „ceasurile florale”, în toate marile civilizații antice, inclusiv din zona Americilor, cu excepția celei egiptene, unde pare înlocuită - cum am menționat deja - de simbolul (sau obiectul Ankh). Urmează două montaje foto, cu sugestia remarcabilei răspândiri pe glob a „genții”.

Orientul Mijlociu, vechea Mesopotamie: zei antropomorfi „sol-aer” și „sol-apă”, în atitudini identice, purtători de „geantă” și - notabil! - „con de pin”.

Preocuparea față de planta din a doua imagine, de la stânga, pare canonică prin variantele existente și poate fi interpretată drept o „însămânțare” a Pământului. Al treilea basorelief, cu zeii acvatici, este de-a dreptul provocator: „planta” pare un dispozitiv situat sub „tutela” zeului zburător în „disc înaripat”. Este mai curând o reprezentare a unui ritual tehnic, decât pur simbolic. În asociere cu această idee, a fost remarcată regularitatea, repetitivitatea structurii „plantei”,  drept constante în reprezentări, ceea ce, a condus la denumirea generică, neștiințifică - „pomul sacru” sau „al vieții”.

Erezia conform căreia „zeii” majori, ai aerului, uscatului și apei, au definit genetic, cel puțin parțial, flora și fauna Pământului este, azi, destul de răspândită... Nu numai în această cheie, „geanta” și „conul” pot fi asociate cu bagajul științific, respectiv instrumentul manipulării „semințelor”.

Neîntâmplător, au fost descoperite artefacte cu totul remarcabile aparținând așa-numitei culturi Urartu. În fapt, este vorba despre zona muntelui Ararat, pe teritoriul de azi al Turciei, foarte aproape de Armenia. Muntele Ararat este - reamintim -  locul mitic al opririi Arcei lui Noe, la încetarea Potopului:

Cultura Urartu (estimativ sec. al VII-lea î.Hr.) oferă toate motivele vechii Mesopotamii. Am inclus aici, pentru unitate, „floarea” binecunoscută, parte a unui exponat din British Museum. Foto stânga: relief în bronz pe coiful unui rege, aflat la Muzeul de Istorie și Arheologie din Erevan, Armenia, care conține, de asemenea, toate motivele străvechi, inclusiv „gențile” și „arborele sacru” . „Conul” apare, de asemenea, în artefacte din zonă.

 America de Sud și Centrală nu sunt mai prejos în privința purtătorilor de „genți”, dimpotrivă, chiar:

În Americi, „geanta” continuă să fie reprezentată, dar „conul” este rarisim. Să însemne aceasta că zeii locali au venit aducând „doar” cunoștințele, fără voia sau nevoia de a mai defini natura?

Să observăm că „gențile” au fost găsite de arheologi și ca obiecte separate, ceea ce sugerează importanța care le-a fost atribuită de artiștii antici. Totuși, necorelate cu ipostazele „la purtător”, își pierd, fără îndoială, din semnificații. Astfel, au fost identificate drept tolbe de vânătoare (desigur, stilizate), obiecte de cult, sau recipiente pentru mici obiecte de cult (necunoscute), în genul „pungilor de medicamente” ale indienilor americani. Au fost considerate chiar și „greutăți”(!). Faptul esențial, că obiecte de acest tip (dar cu mânere articulate!) au fost purtate de zeii de prim rang ai celor mai vechi civilizații... rămâne pe plan secund.

În sfârșit - printre cele mai fascinante și menționate locuri ale antichității este situl Göbekli Tepe, situat în Turcia, în sud-estul Anatoliei. Este considerat un „sanctuar neolitic”, datat până în mileniul al X-lea (!) î.Hr. și declarat cea mai veche structură religioasă cunoscută, realizată vreodată de om. Peste 200 de stâlpi, cu înălțimi de până la 6 metri și mase de până la 10 tone au fost detectați; unii - excavați complet, alții - cunoscuți incluzând tehnici de explorare geofizică.

Unul dintre acești megaliți, numit „Piatra Vulturului”, poartă, la nivelul superior, reliefurile a trei(!) „genți”, sub orizontala cărora sunt figurate exemplare de floră și faună, inclusiv târâtoare.

...Trei tolbe de vânătoare (sic) ori, poate, greutăți (sic), pe frontonul unui enorm pilon aparțind primei civilizații megalitice (re)cunoscute!

„Piatra Vulturului” de la Göbekli Tepe, înainte și după realizarea unor lucrări de protecție a sitului. Ciocurile curbate reamintesc zeii cu „cap de vultur” ai Orientului Antic. Ipoteze au fost formulate pentru explicarea compoziției care include un scorpion, alte vietăți și - se pare - un om decapitat. Am adăugat în montaj „gențile” din foto dreapta pentru a susține unitatea stilistică și importanța majoră a acestor obiecte în zorii umanității.

Încheierea acestui exercițiu de imaginație nu poate fi alta decât invitația la reflecția neîngrădită de aparent inexplicabilele canoane ale modernității.

redactor Florin VASILIU

Generația Z: Sunt pregătiți tinerii pentru lumea financiară a secolului 21?
GenZ Podcast 29 Noiembrie 2023, 20:30

Generația Z: Sunt pregătiți tinerii pentru lumea financiară a secolului 21?

Autor: Luoana Pleșea 30% dintre români sunt analfabeţi financiar, potrivit celui mai recent Eurobarometru, care măsoară...

Generația Z: Sunt pregătiți tinerii pentru lumea financiară a secolului 21?
Copilăria uzurii planificate: povestea becurilor cu incandescență
Erezii moderne 24 Noiembrie 2023, 13:12

Copilăria uzurii planificate: povestea becurilor cu incandescență

Ideea limitării deliberate a duratei de viață a produselor nu este nouă. Fabricanții au înțeles, încă din zorii...

Copilăria uzurii planificate: povestea becurilor cu incandescență
Imersiune în expresii plastice şi estetici variate
Amintiri cu şi despre artişti plastici 23 Noiembrie 2023, 05:30

Imersiune în expresii plastice şi estetici variate

Salonul ARTAR de anul acesta sărbătoreşte 10 ani de la înfiinţarea Asociaţiei Culturale ARTAR. Roxana Bărbulescu,...

Imersiune în expresii plastice şi estetici variate
Generația Z: Tinerii NEET sau generația invizibilă, cum îi putem recupera?
GenZ Podcast 21 Noiembrie 2023, 16:30

Generația Z: Tinerii NEET sau generația invizibilă, cum îi putem recupera?

 Autor: Mihaela Ioncelescu În România, unul din cinci tineri nu studiază și nici nu lucrează. Tinerii NEET...

Generația Z: Tinerii NEET sau generația invizibilă, cum îi putem recupera?
Free Camp 2023: Comunicare estetică și energii dezlănțuite pe pânză
Amintiri cu şi despre artişti plastici 17 Noiembrie 2023, 06:53

Free Camp 2023: Comunicare estetică și energii dezlănțuite pe pânză

La Artoteca, în București se pot vedea lucrările de grafică și pictură realizate la Miercurea Ciuc, în...

Free Camp 2023: Comunicare estetică și energii dezlănțuite pe pânză
”Pălăria spaniolă” la Timișoara – comunicare, eleganță și excentricitate
Amintiri cu şi despre artişti plastici 09 Noiembrie 2023, 05:01

”Pălăria spaniolă” la Timișoara – comunicare, eleganță și excentricitate

La Cazarma U în centrul Timișoarei, o expoziție de design de pălării face furori. În perioada 12 octombrie...

”Pălăria spaniolă” la Timișoara – comunicare, eleganță și excentricitate
Uluitorul Brâncuşi la Timişoara
Amintiri cu şi despre artişti plastici 26 Octombrie 2023, 06:33

Uluitorul Brâncuşi la Timişoara

„Brâncuşi: Surse româneşti şi perspective universale” este cea mai mare expoziţie care s-a realizat...

Uluitorul Brâncuşi la Timişoara
Generaţia Z şi dreptul de vot la 16 ani
GenZ Podcast 25 Octombrie 2023, 12:10

Generaţia Z şi dreptul de vot la 16 ani

Autor: Sorin Titus Iordan Exprimarea votului în cadrul unor alegeri libere și democratice este un drept civil de care...

Generaţia Z şi dreptul de vot la 16 ani
Ascultă live

Ascultă live

13:55 - 14:00
PROMO
Ascultă live Radio România Cultural
13:20 - 14:00
PROBLEME LA ZI (DEZBATERE RRA)
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
Acum live
Radio România Internaţional
Ascultă live Radio România Internaţional
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
12:20 - 14:00
VIAȚA LA ȚARĂ
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio Vacanța Fresh
Ascultă live Radio Vacanța Fresh
Acum live
Radio Vacanța Gold
Ascultă live Radio Vacanța Gold
Acum live
Radio Vacanța Nostalgia
Ascultă live Radio Vacanța Nostalgia
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
Acum live
Radio România Braşov FM
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța
Ascultă live Radio România Constanța
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara FM
Ascultă live Radio România Timișoara FM
Acum live
Radio România Timișoara AM
Ascultă live Radio România Timișoara AM
Acum live
Radio România Arad FM
Ascultă live Radio România Arad FM
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Ascultă live Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Acum live
Radio România Cluj în limba maghiară
Ascultă live Radio România Cluj în limba maghiară
Acum live
Radio eTeatru
Ascultă live Radio eTeatru