Planeta Radio. Izvoare de filozofie – Filosofia și poezie în creația eminesciană. Ambianțe interpretative
15 January 2016
Planeta Radio. Izvoare de filozofie – Isaac Newton: Între Cartea Naturii și Cartea Scripturii
29 January 2016

Planeta Radio. Izvoare de filozofie – Retrospectiva evenimentelor filosofice din anul 2015

22 ianuarie 2016

Invitat: conf. univ. dr. Adrian Niță, cercetător la Institutul de filozofie și psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române

Întâlnirea din această sâmbătă este dedicată celor mai importante evenimente filosofice care s-au petrecut în anul recent încheiat 2015: simpozioane şi conferinţe, naţionale şi internaţionale, celebrări şi comemorări ale unor mari gânditori, români şi străini, apariţii editoriale, cărţi de autor, articole ştiinţifice, studii şi eseurile cu impact public, traduceri semnificative etc.

Vom fi însoţiţi în acest periplu rememorativ, ca în fiecare început de an, de către d-l conf. univ. dr. Adrian Niţă, Universitatea din Craiova și cercetător la Institutul de filosofie şi psihologie „C. Rădulescu-Motru”, al Academiei Române, care a făcut şi în acest an efortul de a sintetiza, pentru noi toți, cele mai importante date ce au marcat viaţa intelectual filosofică în anul 2015.

Realizator: Constantin Aslam