O sărbătoare de partid şi de stat, de Dan Manolache
26 January 2019
AUDIO Muzeul Municipiului Bucuresti împlinește 60 de ani de funcționare în palatul din inima Capitalei
26 January 2019

Povestiri din studioul artelor – sambata 26 ianuarie, ora 21

Realizator Magdalena Tara

Invitat special Istoricul Carol Iancu, membru de onoare al Academiei Române


Istoricul Carol Iancu, profesor titular de catedră la Universitatea Paul Valery din Montpellier, directorul Școlii de Înalte Studii ale Iudaismului din Franța, a fost decorat în 2012, în cadrul unei ceremonii la Universitatea din Montpellier, cu distincţia Ofițer în ordinul „Les Palmes Académiques” oferită de către Guvernul francez pentru activitatea sa excepţională de istoric.
Istoricul Carol Iancu – Master of Arts cu mențiunea magna cum laude al Universității Ebraice din Ierusalim, Doctor în istorie și Doctor în litere și științe umanistice al Universității din Aix-en-Provence, a primit numeroase distincții pentru opera sa științifică, Doctor Honoris Causa al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj (2005), al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2010), al Universității din Oradea (2011) și al Universității „Ovidius” din Constanța (2013), el a fost ales membru al Academiei din Nîmes (2011), una din cele mai prestigioase din Franța (fondată în 1682).Autor sau coautor a numeroase studii consacrate istoriei evreilor, relațiilor iudeo-creștine, antisemitismului, Șoahului (Holocaustului), și relațiilor internaționale, prof. univ. dr. Carol Iancu a oferit de-a lungul timpului, şi cititorilor din România o serie de volume de specialitate de un profesionalism de înaltă ţinută.
Astfel, printre volumele traduse în limba română, amintim: Evreii din România (1919-1938). De la emancipare la marginalizare, Hasefer, 1996, 444p.; Shoah în România. Evreii în timpul regimului Antonescu (1940-1944), Polirom, 2001, 206 p.; Lupta internațională pentru emanciparea evreilor din România. Documente și mărturii, Hasefer, 2004, vol. I (1913-1919), 317 p., vol. II (1919-1939), 395 p.; Miturile fondatoare ale antisemitismului. Din antichitate până în zilele noastre, Hasefer, 2005, 304 p.; Bleichroeder și Cremieux…, Hasefer, București, 2006, 382 p.; Memoriile Șoahului. Poeme (cu pseudonimul Tristan Janco și desene de Tudor Banuş), Apostrof, Cluj, 2006, 82 p.; Evreii din România (1866-1919). De la excludere la emancipare, Hasefer, 2009, 502 p., ediția a III-a, revizuită și adaugită de autor, cu o „Bibliografie cronologică a chestiunii evreiești (1861-1919), completată până în anul 2008 ”. Cuvânt înainte de Dr. Aurel Vainer, Prefață de Prof. Dr. Andrei Marga; Alexandre Safran. O viață de luptă, o rază de lumină, Hasefer, București, 2008, 394 p. (plus 32 pagini de ilustrații). Alexandru Şafran și Șoahul neterminat în România. Culegere de documente (1940-1944), Hasefer, 2010, 576 p.
Împreună cu profesorul Alexandru-Florin Platon a coordonat Profesori și studenți evrei (Enseignants et étudiants juifs) și Le Pogrom de Iași et la Shoah en Roumanie (Pogromul de la Iași și Holocaustul în România), apărute la Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, în 2012 și 2015 (*).
În 2013, a avut lansarea în România, a unui volum inedit prin valoarea sa „istoriografică și memorială”, – Evreii din Hârlău. Istoria unei comunități – sub semnătura lui Carol Iancu, carte publicată de Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2013.
În acelaşi an, cu prilejul împlinirii a 65 de ani, istoricii Danielle Delmaire (Franța), Lucian Zeev Herscovici (Israel) și Felicia Waldman (Romania) au editat la Editura Universității din București cartea Romania, Israel, France: Jewish Trails. Volume in Honor of Professor Carol Iancu (333 p.), sub egida Centrului de Studii Israeliene Goldstein Goren din cadrul Facultății de Științe Politice a Universității din București. Această lucrare cuprinde în afară de biografia, bibliografia și lista masteratelor și tezelor de doctorat conduse de profesorul Carol Iancu, 8 articole în engleză și 14 în română. Un al doilea volum omagial („Mélanges”) a fost editat în limba franceză în 2014 sub titlul Roumanie, Israël, France: parcours juifs. Hommage au professeur Carol Iancu (740 p.) la editura Honoré Champion din Paris. El cuprinde nu mai puțin de 34 articole al căror autori sunt originari din 7 țări diferite. Ambele cărţi au cunoscut o dublă lansare: la Paris, în 2014, în cadrul evenimentului intitulat „Les Juifs de Roumanie entre histoire et mémoire” cât şi mai târziu, la Bucureşti.
În 29 octombrie 2014, istoricului Carol Iancu i s-a conferit titlul de membru de onoare al Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Iași. Acest eveniment a fost consemnat într-un volum bilingv (în franceză și română) editat de profesorul Alexandru-Florin Platon, și publicat în 2015 la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: In honorem Carol Iancu, membru de onoare al Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” al Academiei Române (198 p.).
Anul 2015 este marcat de apariţia unui masiv volum în limba franceză Du génocide des arméniens à la Shoah : Typologie des massacres du XXe siècle la Editura Privat, din Toulouse, coordonat în colaborare cu Gérard Dédéyan, profesor la Universitatea Paul Valéry din Montpellier. Tot în 2015, Carol Iancu a primit Premiul de Istorie al Academiei Române, pentru cartea sa Evreii din Hârlău. Istoria unei comunităţi.
Şi iată că în toamna 2016, Carol Iancu lansează un nou volum Alexandre Safran et les Juifs de Roumanie durant l’instauration du communisme. Documents inédits des archives diplomatiques américaines et britanniques (1944-1948) în cadrul Simpozionului ştiinţific „Dr. Alexandru Safran şi Evreii din România” organizat la filiala Academiei Română din Iaşi, luni 5 septembrie 2016, și în cadrul Simpozionului „Dr. Alexandru Șafran” în Aula Academiei Române din București, miercuri 7 septembrie 2016.
In anul 2016 a avut loc în cadrul Adunării generale a membrilor Academiei Române, alegerea prin vot secret a profesorului Carol Iancu, de la Universitatea Paul Valéry din Montpellier ca membru de onoare din străinătate al Academiei Române.
Prezent la Bucureşti, în data de 26 ianuarie 2017, profesorul Carol Iancu a primit diploma şi însemnele de membru din partea Academiei Române.